Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Uute kasutajate loomine Personasse

RSS

Sisukord:


Kasutajate hinnastamine

Iga loodud Persona kasutaja maksustatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale (sh blokeeritud kasutaja ja kehtiv kuni kuupäevaga kasutajad).

Kasutajaga seotud Roll määrab ära, millised vaatamise ja muutmise õigused antud kasutajal erinevates Persona osades on. Kontrollige kindlasti lehel "Rollid" õigused üle.


Arvel loetakse iseteeninduse kasutajate, vaataja kasutajate ja lisakasutajate hulka kasutajaid järgmiselt:
 • Iseteeninduse kasutaja - kasutajal on roll, millel on AINULT järgmised märked Iseteeninduse plokis:  "Puhkusetaotluste esitamine" , "Tööaja registreerimine" ; "Puhkuste ajakava vaatamine"; Minu andmed" ning "Töötaja töögraafik" . Rohkem märkeid teistes plokkides, rolli juures ei ole ja ka aruandeid ei ole valitud.
 • Vaataja kasutaja - kasutajal ei ole muutmise õigusi ning tal on vähemalt 1 vaatamise õigus (N: meeldetuletuse vaatamise õigus, töögraafiku vaatamise õigus, aruande vaatamise õigus, vms)ja/või puhkusetaotluste kinnitamise õigus. (Ainult tööaja registreerimise vaatamise ja muutmise õigusega kasutajat arvestatakse kui iseteeninduse kasutajat).
 • Lisakasutaja ehk muutja - kasutajal on vähemalt 1 muutmise õigus.


Teiste sõnadega: Soodsad iseteeninduse kasutajad on kõik need kasutajad, kes näevad ainult lehel "Iseteenindus" olevaid andmeid. Kui Personasse logides on näha lehed "Puhkusetaotlused", Töögraafik, Töötajad, Struktuur, Aruanded, Dokumendid, Meeldetuletused, jne, siis on tegemist juba lisakasutaja või vaatamisõigustega kasutajaga.


Kasutaja loomise sammud

Uusi kasutajaid on võimalik Personasse luua seadete alt (Seaded > Kasutajad > Lisa uus).Image


 1. Vajutage nupule Seaded (paremal üleval servas)
 2. Vajutage lingile Kasutajad (vasakus servas olevas menüüs)
 3. Vajutage nupule Lisa uus
 4. Sisestage andmed

  * Kasutajanimi:

  * Lubatud autentimise viis: ID-kaart, Mobiil-ID ja Smart-ID

  * ID-kaardi isikukood:

  * Kasutaja rollid:

  * Staatus: Aktiivne (Oluline on teada, et arve saadetakse ka blokeeritud ja mitte kehtivate kasutajate eest, mistõttu on soovitav ära kustutada kasutajad, mida ei kasutata.)

 5. Vajutage nupule SalvestaMobiil-ID korral on oluline, et mobiil-ID'ga sisse logiva kasutaja telefoni number oleks kirjas Personas lehel "Kontaktid", kas mobiili või telefonina.Mitme Persona kasutaja korraga loomine

Persona võimaldab luua mitu kasutajakontot korraga. Luuakse ees- ja perekonnanime sisaldavad kasutajanimed. Kui parooliga autentimine on lubatud, siis saadetakse töötajale konto loomise hetkel töö e-mailile link, mille abil ta saab endale Persona parooli määrata.

ImageTäpsem info lahtrite kohtaImage
 1. Kasutajanimi tuleb siduda töötaja nimega (väli Isik), et oleks selgus, kes selle konkreetse kasutajanimega Personasse siseneb. Juhul kui kasutajanimi on töötajaga seotud, siis välja "ID-kaardi isikukood" isikukoodi sisestama ei pea. Persona võtab isikukoodi töötaja isikuandmete lehelt.
 2. Isikukood on oluline sisestada juhul, kui kasutaja soovib Personasse siseneda ID-kaardi või Smart-ID abil.
 3. Keele valik määrab ära, mis keeles kuvatakse Personas menüüd ja selgitavad tekstid
 4. Personasse loginud kasutaja näeb lehel "Töögraafikud" ainult temale määratud hallatavaid projekte ja nendes projektides töötavate isikute töögraafikuid. Isikute nägemine ei sõltu valitud hallatavast üksusest - näha on kõik asutuse töötajad, kes projekti on pandud.
 5. Personasse loginud kasutaja näeb ainult temale määratud hallatavaid üksusi ja nendes töötavate isikute andmeid
 6. Personasse loginud kasutaja näeb ainult temale määratud hallatavaid dokumente.
 7. Roll määrab ära, millised vaatamise ja muutmise õigused antud kasutajal erinevates Persona osades on (rollide kohta saab lähemalt lugeda SIIT)
 8. Pärast lahtrisse "Kehtiv kuni" sisestatud kuupäeva kasutaja enam Personasse siseneda ei saa.
 9. Kui IP aadress antud lahtrisse sisestada, siis saab antud kasutaja Personasse ainult selle konkreetse IP-ga arvutist. Tavaliselt on selleks töö arvuti ja kodusest arvutist või kolleegi arvutist sellisel juhul Personasse logida ei saa.
 10. Kui staatus on aktiivne ja kehtiv kuni kuupäev ei ole kätte jõudnud, siis saab kasutaja Personasse siseneda. Kui staatus on blokeeritud, siis kasutaja Personasse siseneda ei saa. Oluline on teada, et arve saadetakse ka blokeeritud ja mitte kehtivate kasutajate eest, mistõttu on soovitav ära kustutada kasutajad, mida ei kasutata.
 11. Kasutajakonto blokeerub automaatselt parooli viiekordsel ebaõigel sisestamisel.Parooli lähtestamine, kui kasutaja on parooli unustanud

ImageMIDA VEEL TÄHELE PANNA? • Persona kasutajal ei avane iseteenindus.
  Palun kontrollige, kas kasutaja juures isiku lahter täidetud. (Seaded > Kasutajad > Muuda > Isik)

 • Miks töötaja ei näe iseteeninduses oma töögraafikut, kuigi õigused on justkui kõik õiged.
  Isik on lõpetanud VÕS töösuhte ning ta on pandud teise lepinguga eraldi isikuna Personasse (pole lisatud uut töösuhet varem Personas olnud isiku külge). Iseteenindus on praegu seotud vanema VÕS isikuga. Võimalus on kirjutada uuse töösuhete isiku nimi läbivate suurtähtedega ning siduda Iseteeninduses tema kasutajanimi UUE isikuga. Nii peaks nähtavaks muutuma ka tema graafik ja muud õiged andmed.

 • Määrasime olemasolevale kasutajale eile uued rollid, kuid tundub nagu need ei oleks talle rakendunud. Ta siiski ei näe selliseid vaateid nagu peaks. Samade rollidega on meil ka teine isik ja temal toimib. Milles võib asi olla?
  Kontrollige, kas kasutaja juures on valitud "Hallatavad üksused" ja täidetud lahter "Isik".

 • Kasutaja näeb lehel "Töötajad" vähem või rohkem töötajaid, kui peaks nägema.
  Seda, milliseid töötajaid kasutaja näeb, saab seadistada lehel "Kasutajad", kui võtta konkreetne kasutaja nupu "Muuda" abil lahti, vajutada "Hallatavad üksused" järel olevale lingile "Vali" ja teha märge vaid nende osakondade ette, milles töötavate isikute andmeid kasutaja näha tohib.

 • Kasutaja ei näe dokumente või dokumendimalle, kuigi rollil on dokumentide vaatamise õigus olemas.
  Seda, milliseid isikuid kasutaja näeb, saab seadistada lehel "Kasutajad". Liikuge Personas järgmiselt: Seaded > Kasutajad > võtke konkreetne kasutaja nupu "Muuda" abil lahti > Hallatavad dokumendikaustad > Vali > tehke märge vaid nende dokumendikaustade ette, milles olevaid dokumente kasutaja näha tohib > Vali > Salvesta.

 • Lehel "Töögraafik" ei ole ühtegi töötajat ja on teade "Teil pole antud lehele õigusi. Töögraafikute vaatamiseks tuleb kasutajanimi siduda projektiga. Selleks liikuge järgmiselt: Seaded > Kasutajad > Hallatavad projektid."
  Persona kasutaja juures on jäänud projekt valimata. Projekti määramiseks liikuge Personas järgmiselt: Seaded > Kasutajad > Muuda > Hallatavad projektid > Vali > tehke märge projekti ette > Vali > Salvesta.

 • Persona kasutaja ei näe avalehel meeldetuletusi, kuigi meeldetuletuste õigused on antud.
  Kasutaja, kes avalehel meeldetuletusi ei näe, peaks need endale ise lisama. Selleks tuleb Personas liikuda järgmiselt: Seaded > Minu seaded > paneel Meeldetuletused > Lisa uus

 • Persona kasutaja ei näe aruandeid või näeb liiga palju aruandeid.
  Seda, milliseid aruandeid kasutaja näeb, saab seadistada lehel "Rollid". Liikuge Personas järgmiselt: Seaded > Rollid > võtke konkreetne roll nupu "Muuda" abil lahti > kerige lehe alla serva > Aruanded > Vali > tehke märge vaid nende aruannete ette, mida vastava rolliga kasutajad näha tohivad > Vali > Salvesta. Kui te muudate enda Persona kasutaja seadeid, siis tuleb vajutada lehel "Seaded" alamlehel "Minu seaded" klahvile F8.

 • Mobiil-ID või Smart-ID abil autentimine ebaõnnestub.
  • Kontrollige, kas kasutajal on lubatud autentimise viisiks määratud "ID-kaart või Mobiil-ID" või "Parool või ID-kaart või Mobiil-ID"?
  • Kontrolige, kas lehel "Kasutajad" on lahter "Isik" täidetud?
  • Kontrolige, kas kasutaja mobiili number on kirjas Personas lehel "Kontaktid"?

 • Inactive periood 2h.
Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda