Öötöö

Modified on 20/03/2017 11:49 by Administrator — Categorized as: Uncategorized


Öötöö tasu arvestamine

1. Sisestage Personasse, et isikul on õigus saada öösel töötatud tundide eest lisatasu. Sisestage lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" lisatasu "Öötöö" tavapärase tunnitasuga või jätke tunnitasu lahter tühjaks. Kui te jätate tunnitasu lahtri tühjaks, siis lähtub Persona tunnitasu arvestamisel kehtivast palgast.

Image

2. Palkade tegemisel märkige lehele "Tasude arvutus", mitu öötöö tundi isikul selles konkreetses kuus oli. Kui kasutusel on Persona tööajaplaneerija, siis tunde sisestama ei pea - Persona arvestab tunnid kokku automaatselt töögraafiku põhjal.
Öötöö korral korrutab Persona tasude arvestuse lehel ise isiku tavapärase tunnitasu koefitsiendiga läbi.

Image

Kas öötöö rida näidatakse tasude arvutuse lehel ainult ühes kuus või igas kuus, sõltub püsiandmetes lisatasule määratud maksmise korrast.

Öötöö koefitsient, millega Persona tunnitasu läbi korrutab, on kirjas püsiandmetes lisatasu liikide all oleva öötöö juures. Vajadusel saate seda koefitsienti ise muuta.

Öötöö lisatasusid võib püsiandmetes lisatasude liikide alla sisestada mitu (N: öötöö ühekordne ja öötöö igakuine). Puuduva öötöö lisatasu võite ise lisatasu liikide alla lisada.


Püsiandmetes peab öötöö eest makstavale lisatasule olema koodiks märgitud ootoo.
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus > Öötöö

NB! Persona toob töögraafikust öötöö tundide andmed palgaarvestuse tasude arvutuse lehele ainult juhul, kui isikule on paneelile "Palk" sisestatud palk liigiga "Tunnipalk", "Kuupalk (summeeritud)" või " Tunnipalk (summeeritud)".

Image

Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda