Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Riigipühal töötamise lisatasu sisestamine ja arvestamine

RSS

Riigipühal töötamise lisatasu sisestamine ja arvestamine

1. Sisestage Personasse, et isikul on õigus saada riigipühal töötamise eest lisatasu. Sisestage lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" lisatasu "Töötamine riigipühal" tavapärase tunnitasuga või jätke tunnitasu lahter tühjaks. Kui te jätate tunnitasu lahtri tühjaks, siis lähtub Persona tunnitasu arvestamisel kehtivast palgast.

Image

2. Palkade tegemisel märkige lehele "Tasude arvutus", mitu tundi isik selles konkreetses kuus riigipühade ajal töötas. Riigipühadel töötamise korral korrutab Persona tasude arvestuse lehel ise isiku tavapärase tunnitasu koefitsiendiga läbi. Kui kasutusel on Persona tööajaplaneerija, siis tunde sisestama ei pea - Persona arvestab tunnid kokku automaatselt töögraafiku põhjal.

Image

Kas pühade ajal töötamise lisatasu rida näidatakse tasude arvutuse lehel ainult ühes kuus või igas kuus, sõltub püsiandmetes lisatasule määratud maksmise korrast.

Pühade koefitsient, millega Persona tunnitasu läbi korrutab, on kirjas püsiandmetes lisatasu liikide all oleva "Töötamine pühade ajal" juures. Vajadusel saate seda koefitsienti ise muuta.


Püsiandmetes peab riigipühal töötamise eest makstavale lisatasule olema koodiks märgitud TootamineRiigipyhal.
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus > Töötamine riigipühal

NB! Persona toob töögraafikust riigipühal töötamise tundide andmed palgaarvestuse tasude arvutuse lehele ainult juhul, kui isikule on paneelile "Palk" sisestatud palk liigiga "Tunnipalk", "Kuupalk (summeeritud)" või " Tunnipalk (summeeritud)".

Image

Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda