Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasude sisestamine

RSS

NB! Persona toob töögraafikust öötöö, ületundide, riigipühal töötamise tasu ja nädalavahetustel töötamise tasu andmed palgaarvestuse tasude arvutuse lehele ainult juhul, kui isikule on paneelile "Palk" sisestatud palk liigiga "Tunnipalk", "Kuupalk (summeeritud)" või " Tunnipalk (summeeritud)".


ImageProportsionaalselt töötatud ajale - töötaja saab lisatasu proportsionaalselt vähem, kui ta on olnud puhkusel või alustanud/lõpetanud töötamist asutuses poole kuupealt.
Kululiigi kood - seda koodi Persona aruannetes ega mujal ei kasuta. antud lahtri võib tühjaks jätta.
Koefitsient - persona korrutab lisatasu koefitsiendiga läbi ainult järgnevate lisatasude korral: öötöö, töötamine riigipühal, ületunnid.Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda