Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ületundide eest makstava lisatasu sisestamine ja arvestamine

RSS

Ületundide eest makstava lisatasu sisestamine ja arvestamine

1. Sisestage Personasse, et isikul on õigus saada ületundide eest lisatasu. Sisestage lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" lisatasu "Ületunnid" tavapärase tunnitasuga või jätke tunnitasu lahter tühjaks. Kui te jätate tunnitasu lahtri tühjaks, siis lähtub Persona tunnitasu arvestamisel kehtivast palgast.
  • Persona oskab ületundide tunnitasu pakkuda summeeritud tööaja korral ka summeerimise perioodil tegelikult välja teenitud tasude järgi. Loe täpsemalt altpoolt.

Image

2. Palkade tegemisel märkige lehele "Tasude arvutus", mitu ületundi isikul selles konkreetses kuus töötas. Ületundide korral korrutab Persona tasude arvestuse lehel ise isiku tavapärase tunnitasu koefitsiendiga läbi. Kui kasutusel on Persona tööajaplaneerija, siis tunde sisestama ei pea - Persona arvestab tunnid kokku automaatselt töögraafiku põhjal.

Image

Kas ületundide eest makstava lisatasu rida näidatakse tasude arvutuse lehel ainult ühes kuus või igas kuus, sõltub püsiandmetes lisatasule määratud maksmise korrast.

Ületundide koefitsient, millega Persona tunnitasu läbi korrutab, on kirjas püsiandmetes lisatasu liikide all oleva "Ületunnid" juures. Vajadusel saate seda koefitsienti ise muuta.


Püsiandmetes peab ületundide eest makstavale lisatasule olema koodiks märgitud Yletunnid.
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Lisa uus > Ületunnid

NB! Persona toob töögraafikust ületundide andmed palgaarvestuse tasude arvutuse lehele ainult juhul, kui isikule on paneelile "Palk" sisestatud palk liigiga "Tunnipalk", "Kuupalk (summeeritud)" või " Tunnipalk (summeeritud)".

ImageÜletundide tunnitasu arvestamine summeeritud tööaja korral summeerimise perioodil tegelikult välja teenitud tasude järgi

  • Personas on seadistusvõimalus, et liikide tunnipalk (summeeritud) ja kuupalk (summeeritud) korral ei võta Persona ületunni tunnitasu mitte paneelile "Palk" sisestatud tasu järgi, vaid arvestab ületunni tunnitasu konkreetselt summeerimise perioodi jooksul töötajale arvestatud tasude järgi.
  • Püsiandmetes saab ise ära seadistada, millised lisatasud peab Persona ületunni tunnitasu arvestamisel arvesse võtma ja millised mitte.
  • Kui te soovite, et teie Personas ületundide tunnitasu sellise süsteemi järgi arvestataks, siis palun pöörduge Persona kasutajatoe poole aadressil persona@ee.fujitsu.com ja paluge vastav seadistus sisse lülitada. Kood: YleTunniAlustasuPerioodist.
  • Pärast taolise ületunni tunnitasu arvestuse sisse lülitamist tuleb arvestada sellega, et summeerimise perioodi viimasel kuul tuleb teised tasud enne välja arvutada ja alles siis saab arvutada välja korrektsed ületunnid.
    • kui lehel "Tasude arvutus" võtta ette kõik töötajad ja kõik tasu liigid ning vajutada "Arvuta", siis arvutab Persona kõigepealt välja kõik tasud peale ületundide ning kõige lõpus arvutab välja ületunnud.
    • kui te olete lehel "Tasude arvutus" kõikide töötajate tasud välja arvutanud nupu "Arvuta" abil ja kontrollides selgub, et kellelgi on kuupalga, tunnipalga või mõne listasu summa vale ja te selle ära korrigeerite, siis tuleb kindlasti nupu "Muuda" abil lahti võtta ületunni rida ja seal lingile "Arvuta" vajutada, et Persona võtaks korrigeeritud tasu õigesti arvesse ka ületunni tunnitasu arvestamisel.

Kui Persona kasutajatugi on teil selle ületunni tunnitasu arvestuse sisse lülitanud, siis tuleb teil püsiandmete lehel lisatasude juures nähtavale valik "Arvestatakse summeeritud perioodi alustasus". See märkeruut peab olema täidetud kõikidel lisatasudel, mis peavad minema arvesse ületunni tunnitasu arvestamisel.

Image


Näide, kuidas Persona arvestab ületunni tunnitasu 4 kuulise summeeritud tööaja korral:

Ületundide rida ilmub summeeritud tööaja arvestuse korral lehel "Tasude arvutus" ainult summeerimise perioodi lõpu kuusse. Teises kuudes seda rida ei näidata.
Image

Seotud teemad
Tagasi / Palga sisukorda