Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kontoplaan

RSS


Kontoplaan, kui kasutatakse reservi.Kui isikule makstakse töötasu, siis reservi summasid kajastavad järgmised kontod:

Puhkusereservi kulu (deebet) - PuhkusereservKulu; Kulu

Puhkusereserv (kreedit)- Puhkusereserv; Kohustus

Puhkusereservi sotsiaalmaksu kulu (deebet) - PuhkusereservSotsiaalmaksKulu; Kulu

Puhkusereservi sotsiaalmaks (kreedit) - PuhkusereservSotsiaalmaks; Kohustus

Puhkusereservi tööandja töötuskindlustuse kulu (deebet) - PuhkusereservTooandjaTooKinKulu; Kulu

Puhkusereservi tööandja töötuskindlustus (kreedit) - PuhkusereservTootuskindlustus; KohustusKui isikule makstakse puhkusetasu, siis reservi summasid kajastavad järgmised kontod:

Puhkusetasu kulu (deebet) - PuhkusetasuReserv; Kulu

Töötasu võlg töötajatele (kreedit)- TootasuVolg; Kohustus

Puhkusetasu sotsiaalmaksu kulu (deebet)- PuhkusetasuSotsiaalmaksKulu; Kulu

Puhkusetasu sotsiaalmaks (kreedit)- PuhkusetasuSotsiaalmaks; Kohustus

Puhkusetasu tööandja töötuskindlustuse kulu (deebet) - PuhkusetasuTootuskindlustusKulu; Kulu

Puhkusetasu tööandja töötuskindlustus (kreedit) - PuhkusetasuTootuskindlustus; KohustusKontoplaan, kui reservi ei kasutata.


Kui isikule makstakse puhkusetasu, siis puhkusetasu summasid kajastavad järgmised kontod:

Töötasu kulu(deebet); Kulu

Töötasu võlg töötajatele(kreedit); Kohustus

Puhkusetasu sotsiaalmaksu kulu(deebet); Kulu

Puhkusetasu sotsiaalmaks(kreedit); Kohustus

Puhkusetasu tööandja töötuskindlustuse kulu(deebet); Kulu

Puhkusetasu tööandja töötuskindlustus(kreedit); KohustusKui haigushüvitise jaoks on eraldi konto ja lapsepuhkuse jaoks eraldi konto, siis:
tuleb kontoplaani lisada uued kontod järgmiselt:


Lapsepuhkus
  • Kood: TöötasuKulu
  • Tüüp: Kohustused


Haigushüvitis
  • Kood: TöötasuKulu
  • Tüüp: KuluKonto võib jätta sisestamata järgmistele ridadele

Tulumaksu kulu - TulumaksKulu
Töötaja töötuskindlustuse kulu - TootajaTootuskindlustusKulu
Kogumispensioni kulu - KogumispensionKulu
Kinnipidamise kulu - KinnipidamisKulu
Viitvõlad

Viitvõlgasid Persona hetkel ei võimalda.Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda