Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Pearaamatukanded - kontod ja kulukohad

RSS
Aruanded > Palk ja lisatasud > PearaamatukandedPearaamatu kannete jaoks on vaja teha järgmised seadistused:


1 Kontoplaan
Kontoplaan on võimalik ära kirjeldada püsiandmete lehel
Püsiandmed > Palgaarvestus > Kontoplaan > Muuda
Soovitame lisada mõned kontod ära (nii, kuidas teile tundub, et on õige), lisada ühe isiku tasud väljamaksulehele ning kontrollida, kas aruandetulemus tuleb õigesti. Loe lisaks ja vaata näiteid. Kui ei tule ja on abi vaja, siis palun pöörduge Persona kasutajatoe poole.
Kontoplaani selgitused
Image

Image2 Kontode seadistamine

Kontode seadistamise võimalus I

Kontode seadistamise võimalus II3 Vaikimisi puhkusereservi %
Seaded > Asutuse seaded > Puhkusereservi %
Image

4 Puhkusereservi %-i erandite sisestamine
Image


5 Kulukohtade lisamine püsiandmetesse
Image
Pearaamatukannetes kajastuvad ainult lisaväljad, millel on koodiks „Kulukoht“. Selle lisavälja nimes ei tohiks kasutada "+" , "-" märki ega muid sümboleid, vastasel juhul tekib aruandes "Pearaamatukanded" viga ning aruanne ei avane.

Image
6 Töötajatele kulukohtade märkimine
Kulukohad tuleb ära märkida isiku ametikoha andmete juurde. Kui teil kulukoha rippmenüü puudub, siis liikuge tagasi punkti 5 juurde ja veenduge, et kulukoha juurde on seotud tabelid valitud.
Image

Kulukohad on näha pearaamatukannetes järgmiselt:

Image


Kui te ei näe kõiki kulukoha veerge, siis kontrollige, kas kõik aruande veerud on valitud.
Image


7. Käivitage aruanne "Pearaamatukanded" vajalikus formaadis (variantideks on excelis avanevad versioonid "Tavaaruanne" ja "SAF"; txt-na avanevad StandardHansa, Directo ja SAPtxt ning xml-ina avanevad SAPxml ning NAVxml) ja salvestage fail oma arvutisse.
Pearaamatukannete aruanne kajastab ainult väljamaksulehtedel olevate inimeste tasude andmeid.

Image

Image


Viitvõlgasid Persona hetkel ei võimalda.


Kui töötajale on määratud palk liigiga "kuupalk (summeeritud)" ja ta ei ole ühtegi projekti veel lisatud, siis ei tohi olla tal ka lehel "Töö" märkeruut "planeeri tööaega" täidetud. Vastasel juhul ei too Persona aruandes "Pearaamatukanded" välja korrektset kulukohta.Sotsiaalmaksu ümardused ja lisamaksed - antud reale näidatakse sotsiaalmaksumiinimi rakendumise tõttu enam makstavat summat. Kuna sotsiaalmaksumiinimumi arvestatakse arvestuskuu põhiselt, siis on oluline järgida, millises kuus puhkus puhati ja arvestada miinimumi sellest lähtuvalt mitte väljamakse kuupäeva järgi.

SAP-i jaoks on pearaamatukannete aruande valikus 2 formaati - ühel puhul kasutatakse sellena XML formaati ning teisel puhul TXT formaati. Teie poolt soovitu on Kasutajatoe poolt sisse lülitatav.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

Aruandes on vale konto number
 • kontrolli püsiandmetes, kas töötaja grupi juures on isikule makstud tasu juures õige konto. Persona kontrollib esimesena, kas grupi juures on tasu konto kirjas, kui ei ole, siis kontrollib, kas palga, puhkuse või lisatasu liigi juures on konto kirjas. Persona lubab tasu liikide juurde valida ainult neid kontosid, millel on tüüp kulu või kohustus.
 • kui "Kõik kinnipidamised palgast (Töötasu võlg töötajatele)" asemel kuvatakse näiteks "Muud kasutaja sisestatud kinnipidamised" või midagi muud valet, siis võib asi olla selles, et grupi juures on mõnele lisatasule sisestatud teine "Kõik kinnipidamised palgast" grupp. Kõikidel lisatasudel peab olema sama "Kõik kinnipidamised palgast" konto number.
 • kui töötaja andmetes lehel "Palk ja lisatasud" on lisatasu juures lisatasu kehtivuse ajal mitte kehtinud ametikoht, millel omakorda pole gruppi küljes, siis võtab aruanne kontodeks vaikimisi kontod (kontod, millel pole kontoplaanis kustuta linki taga).

Puhkusekompensatsiooni ümberarvestus ei kajastu pearaamatukannete aruandes
 • See tuleb sisestada sobiva nimega lisatasuna.

Puhkusetasu ei kajastu pearaamatukannete aruandes.
 • Kui puhkusetasu makstakse käesoleval kuul puhkuse eest, mida isik puhkab tuleval kuul ja isikul on tuleval kuul uus ametikoht, siis puhkusetasu väljamaksuleht teha selle kuu alla, kus isik reaalselt puhkusel on. Persona kontrollib puhkuse juurde märgitud ametikohta ja toob puhkuse pearaamatukannete aruandes välja puhkuse juurde märgitud ametikoha kehtivuse sisse jäävas arvestuskuus.

Pearaamatukannete aruandes on töötasu väiksem kui väljamaksulehtede järgi peaks olema
 • Projektipõhise kulude jaotuse korral tuleks veenduda, et vaba päeva peale ei oleks sisestatud tunde.

Erinevate kasutajaõigustega Persona kasutajad saavad sama üksuse kohta erinevate numbritega pearaamatukannete aruande tulemuse
 • Kui te kasutate pearaamatukannete aruande jaoks gruppe, siis tuleks üle kontrollida, kas kõikide töötajate ametikohtadel on töötaja grupp sisestatud.

Pearaamatukannete aruandes on lisatasu maksude kontod valed
 • Kui lehel "Palk ja lisatasud" on isiku lisatasu kuupäeva muudetud pärast tasu välja arvutamis ja väljamaksulehele panekut, siis võib olla muutunud lisatasuga seotud ametikoht. Palun vaadake, milline ametikoht on lehel "Tasude arvutus" isiku lisatasu juures. Kui seal ei ole ametikoht, mis isikul kehtis lisatasu määramise kuupäeval, siis tuleb teha järgmised sammud:
  • eemaldage isiku tasu väljamaksulehelt
  • eemaldage väljamaksulehe juurest märge „Panka saadetud“
  • filtreerige tasude arvutuse lehel välja ainult antud isiku lisatasu (selliselt, et teiste isikute tasusid ja antud isiku teisi tasusid ei ole näha)
  • vajutage nupule „Kustuta“ ja seejärel "Arvuta".
  • Veenduge, et lisatasu juures on õige ametikoht. Kui on, siis tuleks isiku lisatasu väljamaksulehele tagasi lisada. Seejärel võte kontrollida, kas aruande tulemus on nüüd õige.

Persona arvestab VÕS-idele puhkusereservi aga ei peaks
 • märgi töötaja palga juurde puhkusereservi %-iks 0 või märgi eemalda lisatasu juurest märge "Arvestatakse puhkusereservi". Loe lisa.

Isiku väljamaksulehel olev tasu ei klapi pearaamatukannete aruandes oleva tasuga.
 • Selline olukord võib tekkida, kui lehel "Töö" on ametikohale pandud lõppkuupäev aga palga juures on lõppkuupäev teistsugune (N: varasem).Kasutajatoe poolsed seadistusvõimalused:
 • Pearaamatukannete kreedit ridadel on kulukohad ja summad jaotunult. Kood: PRmtKandedKreeditKulukohad.
Seotud teemadTagasi / Palga sisukorda