Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona kasutamisega alustamine - Personal, Palk ja Tööaja planeerimine

RSS


Persona kasutuselevõtu peamiste sammude kohta leiad info SIIT.

Enne Persona seadistamast ja Personasse andmete sisestamist on oluline
 • täita ära teile saadetud andmete ülekandmise põhjad
 • saata täidetud põhjad aadressile persona@ee.fujitsu.com
 • oodata ära Persona kasutajatoe kiri, et põhiandmed on ülekantud
 • teada, et palkasid puudutavaid andmeid ei tohi Personasse lisada enne, kui 6 kuu tasude andmed on imporditud.KASUTAJAÕIGUSED

 1. Teile antud Persona kasutaja parooli ära muutmine. Loe lisaks
 2. Täiendavate kasutajate loomine Personasse - raamatupidajale, personalitöötajale, töögraafikute täitjale. Loe lisaks
 3. Vajadusel kasutajaõiguste täiendav seadistamine. Loe lisaksETTEVALMISTUS

Asutuse seadete all:
 1. Kogumispensioni andmete kontrolli käivitamine. Loe lisaks
 2. Puhkusetasu arvestusliigi automaatse valiku seadistamine. Loe lisaks
 3. Palgapäeva seadistamine. Loe lisaks
 4. Palgateatiste e-posti aadressi määramine. Loe lisaks
 5. Puhkusereservi %-i määramine. Loe lisaks
 6. Püsiandmetesse oma asutuse kontonumbri sisestamine. Loe lisaks
 7. Profiili seadistamine VÕS lepingu, lisapuhkuse ja teiste erandite jaoks. Loe lisaks
 8. Kontoplaani seadistamine. Loe lisaks. Tutvu juhendiga ning vajadusel lepi kokku konsultatsioon. EELDUS: 6 kuu tasud on imporditud
 9. TÖR liidese aktiveerimine. Loe lisaks

Töötaja andmetes:
 1. Erandliku palgapäeva ja puhkusereservi %-i sisestamine. Loe lisaks
 2. Töötajatele öötöö, riigipüha, ületundide lisatasu õiguse lisamine. See puudutab isikuid, kelle tööaega planeeritakse töögraafikute moodulis. Loe lisaks
 3. Isikutele töövõimetuspensioni ja vanaduspensioni andmete sisestamine. Loe lisaks
 4. Töötaja lisamine töögraafiku projekti (võib teha ka lehe "Projektid" kaudu). Loe lisaks
 5. Juhatuse liikme palgaandmete sisestamine. Loe lisaks
 6. Käsunduslepinguga töötajate palgaandmete sisestamine. Loe lisaks
 7. Iga töötaja kehtiva ametikoha juurde grupi valimine (pearaamatukannete seadistuse II variandi korral). Loe lisaks

Lehel "Struktuur":
 • Profiilide valimine ametikohtadele, millel on erinev arvestus. Loe lisaks
 • TÖR liidese jaoks AK nimetuse sisestamine. Loe lisaks
 • TÖR liidese jaoks aadressiandmete sisestamine. Loe lisaks

Töögraafiku andmetes:
 1. Küsi töögraafikute koolitust enne andmete sisestamist
 2. Projektide andmete lisamine. Loe lisaks
 3. Projektidele tööpostide lisamine. Loe lisaks
 4. Töötaja lisamine projekti (võib teha ka töötaja andmetes lehe "Töö" kaudu). Loe lisaks


KONKREETSE KUU ALUSANDMETE SISESTAMINE ja PALKADE TEGEMINE

 1. Sisestada isikute puhkuste ja haiguste andmed
 2. Sisestada isikutele kinnipidamised
 3. Täita ära töögraafikud
 4. Veenduda, et pensionite andmed on sisestatud
 5. Arvutada välja tasud lehel "Tasude arvutus"
 6. Arvutada välja tasud lehel "Puhkusetasud"
 7. Lisada andmed väljamakselehele
 8. Kontrollida andmeid aruande "Palgaleht" abil
 9. Koostada maksekorralduse fail panga jaoks
 10. Saata palgateatised töötajatele
 11. Kontrollida aruannet "Pearaamatukanded" ja eksportida see finantstarkvara jaoksTagasi / Avaleht