Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Varasemate aastate täiendused

RSS

2022 aastal tehtud Persona uuendused


Personaliarvestus
 • Automatiseeritud tegevuste ja objektide värskendamine struktuurimuudatuste korral.
 • Personas on nüüd võimalik hallata ettevõtte poolt Töötajale pakutavaid hüvesid.
  Pikemalt saate sellest funktsionaalsusest lugeda siit: HÜVED
 • Parandatud vanemapuhkuse kandmine TÖR-i.
 • Lansseeritud Avokaado ja Persona omavaheline liides dokumentide allkirjastamiseks. Teenuse kasutamiseks peab olema ka Avokaado platvormi kasutaja.
 • Lisatud Avokaado isikuandmete ankeetide filtreerimine staatuste järgi
 • Parandatud veateadet kui andmed ei jõua Avokaadosse.
 • Persona liidestatud Markuse süsteemiga
 • Täiendatud katseaja pikendamise funktsionaalsust
 • Parendatud Isapuhkus30 jääki kahe lapse väikese vanusevahe korral
 • Parendatud Avalehe meeldetuletustes katseaja lõppemise kuvamist.
 • Parandatud emaili teavituste lisamist
 • Täiendatud esilehe aruannet töötajate kohta
 • Parendatud kogumispensioni andmete kontrolli
 • Täiendatud 5+2 puhkusereegli funktsionaalsust reeglile mittevastava puhkuse puhul kinnitajale hoiatuse kuvamisega
 • Lisatud võimalus puhkusetaotluste range reegli kehtestamiseks, kus viie äripäeva kohta peab puhkusepäevade taotlemisel kasutama ka kahte nädalavahetuse päeva. Reegli sisselülitamiseks palume pöörduda kasutajatoe poole.
 • Püsiandmete all täiendatud pangainfo salvestamise funktsiooni
 • Lisatud on katseaja pikenemise funktsionaalsus
 • Parendatud kuu vahetuse haiguslehe käitumist graafikus öise tööposti puhul.
 • Täiendatud automaatliidest Coursy-ga.
 • Parandatud teavitust "Lähenevad vanaduspensionid"
 • Täiendatud Lapsepuhkus10 liiki puhkusepäevade arvu muutmise võimalusega
 • Täiendatud funktsionaalsust ametikoha nädalatundide osas
 • Täiendatud TÖR teadete kuvamise funktsionaalsust uues Iseteeninduse moodulis
 • Parandatud töökatkestuse sisestamist olukorras, kui kuu viimasele päevale on sisestatud graafikust avatud haiguslehe kirje
 • Lisatud võimalus Lapsepuhkus 10 päevade arvu suurendamiseks üksikvanema puhul (tulemas on muudatus, kus saab lapsepuhkuse päevade arvu ise redigeerida)
 • Parendatud puhkuste sisestamise funktsionaalsust, kui põhipuhkus muudeti õppepuhkuseks.
 • Täiendatud nädalatundide arvestust vastavalt koormusele 35 tunnise nädalakoormusega töötavate ametikohtade puhul
 • Lisatud uus puhkuseliik Emapuhkus, mis asendab Rasedus-ja sünnituspuhkuse nimelist puhkuseliiki.
 • Puudega lapse puhkus saab olema alates 1.4.2022 riigi poolt tasustatav. Muutke mummuke püsiandmetes "ei tasusta" kui märtsikuu puhkusepäevad on välja makstud.
 • Täpsustatud puhkuste kasutamise õiguseid seoses kasutatavate päevade aegumistega
 • Valve tööpostid kajastatakse normtundide arvestuses
 • Lisatud uus puhkuseliik Vanemapuhkus, mis asendab Lapsehoolduspuhkuse nimelist puhkuseliiki.
 • Lisatud võimalus sisestada välispanga koodid Töötaja pangakonto juures ilma kasutajatoe abita.
 • Kasutajate nimekirjale on lisatud uued väljad "staatus" ning "kehtiv kuni"
 • Lisatud süsteemne lisaväli "Valnese kood"

Palgaarvestus
 • Parendatud palgateatise genereerimist, kui tasud ja kinnipidamised moodustavad nulli. Vajalik on parameeter "PalkKuvaNullBrutoSumma". Seadistada saab kasutajatugi.
 • Täiendatud maksekorralduse faili Danske Panga jaoks.
 • Lisatasu liike luues on tõrgete ennetamiseks nüüd väli TÜÜP kohustuslik.
 • Sisse viidud 2023 maksumäärad ning vanaduspensionäri tulumaksu muudatused
 • SAP txt pearaamatukannete failis eemaldatud 0 read
 • Lisatud pearaamatukannete aruandesse formaat NAV(xml)
 • Täiustatud maksekorralduse faili, milles esinesid tõrked viitenumbrita kinnipidamiste korral
 • Täiustatud kontrolli väljamakselehtede osas, kui väljamakseleht sisaldab vaid puhkusetasusid
 • Uuendatud maksekorralduse failis parandatud kinnipidamise lisamist faili.
 • Täiendatud maksekorralduse faili Swedbank uuendustega
 • Lisatud parameeter, mis võimaldab palgateatist salvestada Töötaja numbriga
 • Parendatud palgaarvestust olukorras kus palga muudatus toimus haiguslehel viibimise ajal
 • Parandatud tunnitasu arvestust ületundide, öötöö ja riigipühadel töötamise korral.
 • Parandatud TSD negatiivse töövõimetuspuhkuse kompensatsiooni olukorras
 • Sotsiaalmaksu arvutuse parandamine olukorras, kui töötajal on palgata puhkus ja põhipuhkus samas kuus
 • Parendatud kulukoha koodiga lisavälja ilmumist pearaamatukannetesse

Töögraafik
 • Parendatud vahetuste "lohistamise" funktsiooni alaealiste töötajate puhul
 • "Lisa töötaja" funktsioon Töögraafikus on nüüd võimaldatud ilma töötaja Isiku- ja Töö andmete muutmise õiguseta
 • Loodud GET@/isikprojektid liides kirjelduse põhjal, mis võimaldab pärida, milliste projektidega isik seotud on.
 • Lehele Töögraafikud on kõikidele puhkuseliikidele lisatud kontroll: lõpukuupäev ei tohi olla väiksem kui alguskuupäev
 • Valve tööpostid kajastatakse normtundide arvestuses
 • Lisatud valvetööposti eristuse ikoon töögraafiku moodulisse
 • Puhkuseliikidele värvi kontroll Töögraafikus
 • API täiendused Projektide pärimiseks
 • API täiendused Staatuste ja Töösuhete osas
 • API täiendused GET @ /ametikohad
 • API täiendused GET ja POST @ .../api/liikumised
 • Parendatud GET @/toosuhted filtrit "alates"
 • API täiendused Lisaväljade osas
 • API täiendused puhkuste päringule lisatud juurde väli "OnTasuKoosPalgaga"
 • Loodud otspunkt GET @ /klvaartusedinfo Et tulemusi näha, peavad kasutajal olema kas Klassifikaatori või Kl väärtused vaatamise õigused.
 • API täiendused PuhkuseliikKl ja GET @ /klvaartused osas
 • API täiendus: loodud otspunkt GET @ /ToograafikKinnitused, mille abil on võimalik pärida töögraafikute kinnitusi projektide ja kuude lõikes.
 • API täiendused, et Töögraafiku kirjete järjestamist ja filtreerimist oleks võimalik teha ka töögraafiku kirje MuutAeg järgi.
 • Uus veebiteenus Töötaja profiilipildi pärimiseks

Iseteenindus
 • Iseteeninduse vaates lisatud summeerimisperioodi töötundide info
 • Iseteeninduse valikus vaid kehtivad projektid
 • Iseteeninduses kestusega sisestatud tööpostile lõunat ei arvestata
 • Parendatud normtundide info kuvamist Iseteeninduses
 • Iseteenindusse on lisatud Lapsepuhkus 10 taotlemise võimalus
 • Täiendatud on töögraafiku vaadet Iseteeninduses
 • Parendatud teisest ajavööndist tööaja registeerimise funktsiooni Iseteeninduse moodulis
 • Töötaja iseteenindusega seotud kasutusõiguste realiseerimine Persona V3-s
 • Parendatud iseteeninduses tööaja registreerimise kellaaegade tõlget

Aruanded
 • Puhkustega seotud aruannetele on puhkuse kasutamisest parema ülevaate saamiseks lisatud veerud "äripäevi" ja "nädalavahetuse päevi".
 • Parandatud aruannet Saadaolevad puhkused vaid Põhipuhkuse jääkide kuvamiseks
 • Täiendatud aruannet "Põhipalga muudatused", kuvatakse ka töötasu, mis on muutunud Ametikoha muudatuse tõttu.
 • Parendatud TSD Lisa 2 c2170 osas
 • Aruande Tööajatabel ja Tööajatabel (Excel) parandus haiguslehe osas, mis jookseb üle riigipühade.
 • Aruandesse "Tööajatabel Excel" lisatud veerud "Töötaja number" ja "Kuu tööpäevi"
 • Aruandesse "Tööl olevad isikud" on lisatud veerg "FTE koormus" kus lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistusel olevad isikud loetakse veergu null-koormusega.
 • Loodud uus aruanne "Palgaleht kulukohtade järgi", kus summeeritakse ühe kulukoha puhul kõikide väljamakselehtede tasud kokku.
 • Loodud uus aruanne "Põhipalga muudatused"
 • Täiendatud aruannet "Palk" puhkusereservi infoga
 • Täiendatud Isikuandmete aruannete inglise k. tõlkeid.


2021 aastal tehtud Persona uuendused


Personaliarvestus
 • Persona rakenduse ning paljude aruannete kiiruseparandused
 • Loodud automaatliides koolitusplatvormiga Coursy.
 • Turvalisuse kaalutlustel kasutajakonto blokeerimine 5 vale parooli sisestuse korral. Siiski on võimalik sisse logida ID-kaardi, mob-id või Smart-IDga.
 • Avalehe meeldetuletustesse on võimalik lisada väljavõte "Tööle asunud isikud" kohta
 • Parendatud õppepuhkuste automaatikat ametikoha vahetuse puhul
 • Uuendatud 2022 a. I kv kehtiva lapsepuhkuse kehtivuse aegumist.
 • Sünnipäevade aruandes tehti parandus seoses 29.02 sündinutega
 • Parandatud on saadaolevate puhkuste arvestust töövõimetuspensionäride korral olukorras, kus eelmise ja käesoleva aasta eest oli saada töövõimetuspuhkust ning ümardusega seoses tekkis erinevus.
 • Parandatud puhkuse jääkide realiseerimise järjekorda - esmalt realiseeritakse puhkused, mille aegumine on enim ohus.
 • Muudetud on asendaja teavitamiseks saadetava e-maili sisu. E-mail tuleb töötajale nüüd teise sisuga olukorras, kus asendamine lisatakse töötaja andmetesse lehe "Asendamised" kaudu.
 • Puhkusetaotluse tagasi lükkamise põhjus kajastub nüüd ka töötajale saadetavas e-maili teavituses.
 • Parendatud puhkusejääkide olukorda isiku taasliitumisel ettevõttega
 • Parendatud Rollide loomisel vajalike valikute salvestamist
 • Parendatud Kasutajate vaates isikule projektide lisamist ning selle kiirust
 • Parendatud Iseteeninduses ENG vaates Working Time vaadet
 • Püsiandmetes puhkuse liigi andmete muutmisel säilivad nüüd lahtrisse "Tähis töögraafikus" sisestatud andmed.
 • Loodud on võimalus ühe summaarse arvestusperioodi lõppedes alustada uut, eelmisest erinevat summeerimist. Funktsionaalsuse kasutamise eelduseks on vastava kuu algusega uue töösuhte rea loomine ning selle juures uue summeerimise perioodi ning välja "Summeerimise algus" täitmine.
 • Suurendatud on Puhkusereeglite kirjutamisel tähemärkide arvu.
 • Suurendatud võimalikku tähemärkide arvu koolituse nimedes Coursy liidestuse puhul.

Palgaarvestus
 • Parendatud lõpparve arvutamist, kui koormuse muudatus ja lahkumise kuupäev on samas kuus
 • Loodud uus lisatasu liik Tööposti valvetasu
 • Parendatud kinnipidamiste importimist
 • Parendatud VÕS tasude pearaamatukandeid seoses puhkusereserviga
 • Parendatud Coursy liidestuse detaile.
 • Täiendatud Tükitööde funktsionaalsust
 • Parendatud on ületundide arvestust, kui isik lahkub asutusest enne summeeritud perioodi lõppu.
 • Parandatud on alaealise töötaja puhkusekompensatsiooni rea kuvamise probleem.
 • Töövõimetuslehe kompenseerimise seadistused on nüüd igal asutusel võimalik ise määrata. Saate seda teha nii: Seaded-> Asutuse seaded-> Haiguslehe päevade protsendid.
  Kui 2020 aasta töövõimetuslehed on sisestatud ja välja arvutatud ning saate edasi liikuda 2021 haiguslehtede sisestamise juurde, siis peaks uus seadistus olema hüvitada 2.-5.nda päevani 70%. Kui teie ettevõte hüvitab keskmisest töötasust suurema protsendi, saate selle vastavalt seal ka märkida. Teise ja kolmanda päeva lahtritesse ei tohi märkida uusi protsente enne, kui detsembris väljastatud haiguslehed on välja arvutatud.
  Enne esimest töötasude väljamakset soovitame teha ka Kogumispensioni andmete kontrolli, vältimaks kogumispensioni arvestamist 2020 a. vanaduspensioni ikka jõudnutele.
 • Täiendatud on Luminor panga xml faili panga nõuete alusel ninh selle panga jaoks on maksefaili parendatud.
 • Igakuiste kinnipidamiste summat on võimalik muuta nüüd ka suletud kuude puhul.
 • Palgateatisel kuvatakse ka venekeelseid tasuliike.
 • Parendatud on palgateatise ilmumist lisatasu korral peale asutusest lahkumist.
 • Parendatud tulumaksu arvestust negatiivse puhkusekompensatsiooni korral.
 • Täiendatud kogumispensioni uuendusi teise pensionisamba lõpetanute korral.
 • Parandatud aruande "Pearaamatukanded" tulemust olukorras, kus palga lõppkuupäev ei kattu ametikoha lõppkuupäevaga.
 • Parandatud isiku VÕS lepingu ja kuupalga maksude arvestust, kui need asuvad ühel väljamakselehel.

Töögraafik
 • Graafiku normtunnid vaatavad ka Töötunde nädalas lahtri sisu. Õpetajate puhul on täiskoormuse puhul tunde nädalas 35 ning selle järgi kuvatakse normtunde ka graafikus.
 • Nüüd saab uue töötaja siduda projektiga otse töögraafiku vaates. Töötaja lisamiseks projekti ei pea kasutajal olema täiendavalt lehel "Projektid" töötajate lisamise õigust. Funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik, et kasutaja * rollil oleks "Tööaja planeerimine" seadetes määratud "Töötajad" muutmise õigus.
 • Muudetud on asendamise korral saadetava teksti sisu ning automaatseid suunamisi.
 • Parendatud on riigipühal töötamise tundide arvestust, kui tööpost algab enne riigipüha, lõpeb riigipühal ning lõppemise päeval on isikul vaba päeva koodiga töökatkestus.
 • Parendatud haiguslehe tunde töögraafikus, kestusega sisestatud tööpostide puhul.
 • Töögraafiku muutjatele või projekti muutmise õigusega isikutele on antud võimalus muuta Töögraafikus töötajate järjestust
 • Projekti või projektis töötajate muutmisõigusega isikutele on Töögraafikus nähtav link "Lisa töötaja"
 • Lisatud on õhtutundide (18-22) automaatne arvestus, vastavad tunnid tulevad välja ka aruandes "Tööajatabel"
 • Parendatud on alaealise tööpostide sisestamise reeglistikku lõunareegliga tööposti korral.
 • Parendatud on tööpostide lisamise funktsionaalsust alaealise, töövõtulepinguga, töötaja korral.
 • Parandatud on probleem, kus lehel "Töögraafik" menüüs "Ametikohad" kategoriseeris Persona isiku pärast koormuse muudatust tühja valiku alla.
 • Projektide lehel tabelisse "Töötajad" on lisatud veerud "Projektis alates" ja "Projektis kuni"
 • Parandatud on tasude importi, et ei tekiks veateadet "Andmed on vales formaadis. Rida ei imporditud".
 • Lehel "Projektid" saab nüüd lisada projekti ka isikud, kelle andmete nägemise õigust Persona kasutajal muul juhul ei ole (st kasutajal puudub vastava hallatava üksuse nägemise õigus, kus isik töötab). Varem sai töötajaid valida ainult enda poolt hallatavast üksusest.
 • Muudetud on lehel "Töögraafik" kuvatavaid teateid. Seadus näeb ette, et kui töötajal on 7 päevase ajavahemiku kohta summeeritud tööaja jooksul vähem kui 36h järjestikust puhkeaega, siis on see rikkumine (Tööinspektsioon kontrollib mitte ainult E-P 7 päevast aega vaid ka nt K-T, T-E jne). Persona kontrollis varem ainult puhkeaja nõude täitmist E-P ja andis selles osas teateid. Nüüd teostab Persona kontrolli ka K-T, T-E jne ning teavitab vastavalt.
 • Tööaegade vaates on lisatud kustutamise nupule täiendavad kustutamise võimalused. Täpsem info SIIN lehel (lõpus).
 • APIt kasutades on võimalik pärida "Puhkused ja töökatkestused" aruandes ka Töösuhte tüüpi.

Iseteenindus
 • Persona oskab saata puhkuste muutmise õigusega kasutajatele e-mailile teavitusi plaani lisamata puhkusetaotluste kohta. Täpsem info ära toodud SIIN lehel (lõpus).
 • Iseteeninduses on nüüd võimalik esitada taotlust kõikidele puhkuseliikidele, millel puudub püsiandmetes linnuke "peida iseteenindusest".
 • Parandatud on otselingi kaudu puhkusetaotluse kinnitamist seoses asendajatega.
 • Puhkuse asendamise teavitus tuleb nüüd inglise keelse seadistuse korral inglise keelsena.
 • Puhkuse kinnitamise õigusega isikud kajastatakse arvel kui vaatajaõigusega kasutajad.
 • Iseteeninduses on nüüd töötajal võimalik näha oma andmeid. Kuvatakse töötaja pilti, isikuandmeid, arveldusarve- ning kontaktandmeid. Aktiveerimiseks tuleb kasutaja rollile lisada vastavate andmete nägemise õigus (Minu andmed).
 • Parendatud puhkuseliikide võimalikku valikut Iseteeninduses.

Aruanded:
 • Uuendatud on Riigikantselei aruandeid "Keskmine teenistujate arv"; "Personalistatistika"; "Tulemised"; "Lahkumised", "Koolitus" ja "Kontrollaruanne"
 • Aruandele "Tööl olevad isikud" on lisatud filter "Töösuhte tüüp".
 • Aruandesse "Tööl olevad isikud" on lisatud veerg "summeerimise algus
 • Täiendatud on aruannet "Palk ja tööjõud", et ka eraldiseisval väljamaksulehel olev puhkusetasu jõuaks korrektselt aruande tulemusse.
 • Parendatud aruandes "kuu töögraafik" töötundide arvutamist
 • Parandatud aruande "Pearaamatukanded" tulemust olukorras, kus palga lõppkuupäev ei kattu ametikoha lõppkuupäevaga.
 • Parandatud on aruande "Puhkusekohustused" tulemust, kui isik ei ole veel tasu saanud.
 • Parandatud on aruannet "Tasu hüvitamine riigieelarvest". Isiku väli, kelle tõttu puhkust kasutatakse, on nüüd eeltäidetud ka tasustatud hoolduspuhkuse puhul.
 • Aruanne "Tasu hüvitamine riigieelarvest" täiendatud 2021 aasta andmetega
 • Parandatud aruannet "Tööaja kasutus perioodil", kus on lahendatud sama päeva töökatkestuse ja tööl oldud vahetuse küsimus.
 • Parendatud aruannet "Tasud ja kinnipidamised". Näidatakse ka eelmise ametikoha lisatasu, mis on välja makstud uue ametikoha kehtivuse ajal.
 • Täiendatud on aruande "Palgaleht" veerge, eristades töötaja ja tööandja töötuskindlustuse veeru nimetused.
 • Aruanne "Tasud ja kinnipidamised" näitab tundide kogust kõikide palga liikide korral.
 • Aruandesse "Töötunnid tööpostide kaupa kuupäevadega" on lisatud märkuste lahter.
 • Täiendatud aruannet "Saadaolevad puhkused", lisatud võimalus aegunud puhkuste välja jätmiseks.
 • Täiendatud aruannet "Puhkusekohustused", puhkusekohustustesse ei arvestata välja makstud puhkusekompensatsiooni.
 • Parendatud on aruannet "Puhkusekohustused", kui isik on asutusest lahkunud ning hiljem uuesti tööle tulnud.
 • Aruannet "Tööajatabel" on täiendatud selliselt, et kui koormus on sisestatud kolme kohaga peale koma, siis näitab Persona tööajatabelis samuti päeva tunde kolme kohaga peale koma. Näiteks koormuse 0,875 korral näitab Persona nüüd töötunde päevas 6,125 mitte 6,13.
 • Parandatud on aruande "Pearaamatukanded" veaolukord, mis teatud hetkedel tekkis.
 • Aruannet "Pearaamatukanne" on täiendatud, et see ei jagaks kuu keskel toimunud palga muudatuse korral kulusid töögraafiku projektide vahel ära proportsionaalselt vaid teeks seda päeva täpsusega.
 • Parendatud ümberarvestuste kuvamist aruandes "Pearaamatukanded" olukorras, kus ümberarvestuse vajaduse tekke kuul oli töötajal teine ametikoht.
 • Täiendatud on aruannet "Tööajatabel" Eraldi veergudes tuuakse välja Õppepuhkus (Õ) ja Tasustamata õppepuhkus (ÕT) ning Lapsepuhkus (LP) ja Tasustamata lapsepuhkus (LPT).
 • Täiendatud aruannet "Tööl olevad isikud" veeruga "Planeeri tööaega" Valikus on Jah / Ei.
 • Aruannete Standardveergudesse on lisatud veerud IsikID, TöösuheID ja YksusID
 • Aruandesse "Puhkuste ajakava" on lisatud ametikoha ja struktuuriüksuse veerg.


2020 aastal tehtud Persona uuendused
2020 aastal tehtud uuendused Personaliarvestus
 • Persona rakendus on üle viidud kiirema, turvalisema ja uuema serveri peale. Kui teil esineb probleeme Persona töös, siis palun tühjendage ära oma veebilehitseja vahemälu.
  Chrome juhend

  Firefox juhend - lehe avades vali tab " Mozilla Firefox"

  Internet Explorer juhend

  Oluline on kustutada:
  • „Küpsisefailid ja muud saidiandmed”
  • „Vahemällu salvestatud kujutised ja failid

 • TÖR liidese jaoks on lisatud täiendav kontroll, et töösuhte lõpetamise aluseks valitaks vaid neid aluseid, millel on TÖR kood küljes.
 • Persona parooli nõudeid on muudetud. Uus parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki, ühte suurt tähte, ühte väikest tähte, ühte numbrit ja ühte sümbolit.
 • Koosseisuvälise isiku lahkumisel ametikohta ei likvideerita, kui sellele on määratud tuleviku algusega uus töötamine või seal on mõni teine aktiivne töösuhe.
 • Parandatud koormuse muudatuse sisestamist, võimaliku puhkuse jagab Persona ise kaheks.
 • Lisatud on hoiatusteade, kui Pensionikeskuse päring isiku salvestamisel ei õnnestu või kui isik lisatakse Personasse ilma isikukoodita.
 • Isapuhkus30 puhul on täiendatud Iseteeninduses nõuet lisada lahtrisse "märkused" lapse andmed.
 • Persona võimaldab nüüd mobiil-ID abil autentimist. Persona on viidud üle uuemale autentimise süsteemile ka üleüldiselt.
 • Paneelil "Perekond" on eemaldatud sünnikuupäeva sisestamise kohustuslikkus, et oleks võimalik sisestada hädaabi kontakti ilma sünniajata. Puudega lapse puhkus, lapsepuhkus ja isapuhkus ilmuvad paneelile "Saadaolev puhkus" siis kui lapsel on sisestatud sünniaeg. Paneelile "Perekond" on lisatud ka lahter "Märkus". Kui töötaja jääb isapuhkusele enne lapse sündi ja õige sünniaeg pole sellest tulenevalt teada, siis isapuhkuse nägemiseks paneelil "Saadaolev puhkus" tuleb sisestada lahtrisse "Sünniaeg" oletatav sünniaeg. Et aga oleks meeles see hiljem õigeks muuta, on soovitatav märkuse lahtrisse sisestada info, et tegemist on oletatava sünniajaga.
 • Pensioni lehele on lisatud maksete ajutise katkestamise märkimine. Kogumispensioni kontroll vaatab nüüd, kas isik on maksed ajutiselt katkestatud (01.12.2020 - 31.08.2021). Isiku Pension lehel on kogumispensioni all üks linnuke ja kuupäeva märkimise koht juures. Andmeid uuendatakse: a) uue isiku loomisel b) isiku Pension lehel kontrollides ning c) asutuse seadete alt kogumispensioni andmete kontrolli tehes.
  Personas on vaja uuendada töötajate kogumispensioni andmeid lisaks tavapärasele aasta esimese palgapäeva eelsele uuendamisele ka järgmistel aegadel:
 • 2020 aasta detsembri alguses enne esimest detsembri väljamakset
 • 2021 aasta septembri alguses enne esimest septembri väljamakset
 • Isapuhkus30 lisamine, muudatus hakkab kehtima alates 1.7.2020. Isa täiendava vanemahüvitise kohta leiate rohkem infot SIIT
 • Uut 30 päevast isapuhkust ei ole võimalik enam naistel iseteeninduses endale ekslikult sisestada.
 • Parandatud on puudega lapse puhkuse käitumist Saadaolevates puhkustes.
 • Parandatud on Ametikoha muutmist ning "töötaja lahkub asutusest" linnukest.
 • Parandatud on isikute ilmumist Aktiivsete töötajate all, kui tal on olnud arvestuskuu sees töökatkestus, mida võib lugeda TL peatumiseks.
 • Täiendatud kontrollmehhanisme töösuhete tagantjärgi muutmisel, mis võivad olla seotud tasude arvestusega
 • On lisatud võimalus keelata Iseteeninduses puhkusetaotluse esitamine järgmiste aastate puhkusepäevade osas.
 • Parandatud on aruandes "Puhkuseplaan (allkirjastamiseks)" õppepuhkuse nimetuse kuvamist olukorras, kus õppepuhkuse nimetust on muudetud.
 • Mitteresidentidel ei arvestata kogumispensionit, seetõttu on ka peidetud link "kontrolli andmeid Pensionikeskusest".
 • Täiendatud on ametikohtade kuvamist TÖÖ alamlehe rippmenüüs - esimesena näidatakse põhiametikohta.

Palgaarvestus
 • Parendatud on puhkusekompensatsiooni rea näitamist õigel hetkel tasude arvutuse lehel
 • Kogumispensioni "uuenda ja kontrolli" ei kirjuta üle kinnipeetavate kogumispensioni infot ning nende tasudelt kogumispensionit ei arvestata.
 • Parandatud on ületundide alustasu kuvamist summeeritud perioodi lõpul, kui isik on olnud terve kuu töökatkestusega töölt eemal ning tunnitasu vastavas arvestuskuus ei saa.
 • Parandatud on keskmise tööpäevade arvu arvutamist koondamishüvitise arvestamisel.
 • Parandatud on maksuvaba tulu arvestust TSD-l, kui väljamakselehti on ena, kui üks ning tasude seas on olnud nii töötasu, kui ka töövõimetushüvitis.
 • Parandatud on puhkusetasu väljamaksu kuupäeva automaatset arvestust olukorras, kus töötaja soovib tasu koos palgaga, kuid ta lõpetab töölepingu enne palgapäeva.
 • Parandatud on sotsiaalmaksu arvestust olukorras, kus
  • isikul on 2 paralleelset ametikohta, millest ühel ta viimasel kuul teenis tasu ja teisel ei teeninud,
  • isikule tehakse lõpparve enne palgapäeva,
  • isik satub teiste töötajatega koos 0€ tasuga väljamaksulehele ka palgapäeval.
 • parandatud on sotsiaalmaksu arvestust aruandes „Palk ja tööjõud“ olukorras, kus ümberarvestuse kanne asub teistest tasudest eraldi väljamaksu lehel.
 • Parandatud on tasude arvutust tööposti juures olevate lisatasude korral
 • On parandatud sotsiaalmaksu arvestust olukorras, kus lõpparve on ette puhatud puhkuse tõttu negatiivne.
 • Lehel "Palk ja lisatasud" lisatasu juurde sisestatud märkus kajastub nüüd ka lehel "Tasude arvutus".
 • Persona oskab nüüd maksekorralduse faili genereerimisel näidata asutuse konto numbri järele püsiandmete lehel märkuse lahtrisse sisestatud infot. Seda on vaja eelkõige asutustel, kes haldavad Personas mitme asutuse andmeid korraga. Kui püsiandmetes on konto juurde märkuse lahtrisse sisestatud asutuse nimi, siis kuvab Persona seda maksekorralduse faili koostamisel konto numbri järele. Selliselt on maksekorralduse faili koostamisel lihtsam valida menüüst õige asutuse konto numbrit.
 • Parandatud on puhkusekompensatsiooni ümberarvestuste tekkimist.
 • Parandatud on koondamishüvitise arvutust, kui isikul on olnud nii Töö- kui käsundusleping. Arvesse võetakse vaid töölepingu jooksul töölepinguga teenitud tasud. Selleks, et koondamishüvitis oleks Persona poolt arvutatud, peab Seadetes Koondamishüvitise arvutuse viisiks olema märgitud "keskmise tasu alusel".
 • Lisatud kontroll tasude arvutuses, kui isik on asutusest lahkunud
 • Parandatud on ületundide alustasu arvestust summaarse tööaja arvestuse korral - arvesse võetakse summeeritud kuude töötasude summa ning jagatakse see summeeritud kuude normtundide summaga. Taoliselt leitud keskmise töötunni tasu on aluseks ületunnitöö rahalisel hüvitamisel. Arvestus on baasist parameetriga seadistatav, mistõttu palun teavitage kasutajatuge, kui soovite parameetrit selliselt sisse lülitada.
 • TSD vormi filtrite juurde on lisatud väli "Näita negatiivseid ridu"
 • Täiendatud on maksekorralduse XML faili Pangaliidu lehel oleva näidise alusel.
 • Parandatud sotsiaalmaksu arvestust, kui isikul on kaks ametikohta.
 • Parandatud puhkusekompensatsiooni käsitsi muutmise võimalust 6 kuu aknas
 • Parandatud on puhkusekompensatsiooni päevade arvu, kui kasutatakse puhkuseperioodi fikseerimist.
 • Parandatud on ületundide arvutust summaarse arvestuse korral koormuse muudatusega perioodi keskel, mõne kuu 1.sel kuupäeval.
 • Parandatud on puhkusekohustuste arvutust keskmise tööpäevatasu korral.
 • Parandatud on koondamishüvitise arvutust, kus Persona võttis tööpäevatasu arvutamisel puhkuste sisse jäävad pühad arvesse.
 • Parandatud on koondamishüvitise arvutust vähem kui kuus kuud töötamise korral.
 • Parandatud on puhkusekompensatsiooni arvutust muutumatu tasu arvestusliigi valiku korral.
 • Parandatud on puhkusekompensatsiooni arvutust olukorras, kus kahest töösuhtest üks oli puhkuseõiguseta.
 • Parandatud on lõpparve puhkusekompensatsiooni arvestust olukorras, kus töötaja lahkub töölt enne esimest palgapäeva. Kui enne arvutas Persona detsembris lahkujale töötasu selliselt, et korrutas tunnitasu detsembrikuu normtundide arvuga ja jagas kuutasu detsembrikuu kalendripäevade arvuga (sh riigipühad), siis nüüd jätab Persona pühad välja. Saadud kalendripäevatasu korrutatakse endiselt väljateenitud põhipuhkuse päevade arvuga.
 • Lisandunud on uus müügiboonuste arvestus. Loe lähemalt siit
 • Parandatud on 6 kuu tasude arvestust selliselt, et vaba päev ei vähendaks töötatud päevade arvu.
 • Parandatud on 6 kuu tasude arvestust selliselt, et VÕS lepinguga töötatud tööaeg ei läheks töötatud kalendripäevade arvestusse.
 • Projekti lisatasudele saab nüüd kulukohta määrata.
 • Tehtud on täiendus, mille puhul vähendatakse tasude arvutuse lehel 0-koormusega ametikoha tunde 3 tunni võrra, kui töötaja on olnud riigipüha eelsel päeval tööl. Summeerides töötaja kõigi ametikohtade normtunnid, annab see lõpptulemusena korrektse normtundide koguse ning ühtlasi perioodi lõpus ka korrektse ületundide koguse.
 • Aastapreemia arvestust on muudetud selliselt, et kui aastapreemia on lehel "Tasude arvutus" välja arvutatud, siis sama kuu puhkusetasu välja maksmisel võetakse see preemia juba arvesse. Teisi sõnu, kui 5. detsembril makstakse töötajatele aastapreemiat (lehel "Tasude arvutus" arvutatakse aastapreemia välja), siis seda aastapreemiat arvestab Persona juba kõikide detsembrisse jäävate puhkusetasude korral, mis arvutatakse välja pärast aastapreemiat (N: 6. detsembril jne).
 • Parandatud tasude arvutuses tasustamata puhkusel olevate isikute ilmumist 0-reaga, et tasutud saaks sotsiaalmaks.
 • Töövõimetuspensioni andmete sisestuse juures on asendatud lahtri nimetus "Taotlus esitatud" nimetusega "SM alates". Kui lahter on täidetud, siis hakkab Persona sotsiaalmaksu vabastust arvestama täpselt "SM alates" lahtrisse sisestatud kuupäevast. Muudatus jõustub märtsi eest tehtavatel väljamaksetel. Varasematel väljamaksetel kehtib vana süsteem.
 • Parandatud on tasu maksmise kuupäeva olukorras, kus sooviti puhkuse tasu enne puhkust ja koormust oli muudetud enne järgmist palgapäeva.
 • Vanaduspensionäri töötuskindlustuse arvestus on muudetud kassapõhiseks.

Töögraafik
 • Lehele "Töögraafik" on lisatud isikute filter "Isikud". See võimaldab näha ühe või mitme konkreetse isiku töögraafikut ilma teiste töötajate graafikuta. Isikute filter asub lehe vasakul all servas. Kuigi isikute filtri aknas näidatakse kõiki isikuid, saab isikute filtri abil nähtavale tuua ainult lehe ülaservas valitud projekti kuuluvate isikute töögraafikuid.
 • Parendatud on Ametikohtade filtrit töögraafikus.
 • Kasutajatoe poole pöördumisel on võimalik sisse lülitada parameeter, mis asendab alaealiste töötundide sisestamise juures päevase ja perioodi tööaja ületamise range keelu hoiatusega. See võimaldab sisestada alaealistele töötunde ka juhul, kui nad võetakse tööle ainult kaheks päevaks, mis juhtuvad olema nädalavahetuse päevad.
 • Parandatud Töögraafikutes summeeritud arvestuse näitu olukorras, kui ei ole ühtegi tööposti veel sisestatud.
 • Loodud on võimalus peita tööposte tööaja registreerimisel Iseteeninduses "Peida valikutest" abil.
 • Puhkust on nüüd võimalik seadistada selliselt, et see toimiks lehel "Töögraafik" täpselt nii nagu toimib haigusleht - kui puhkus sisestatakse tööpostide peale, siis Persona jätab normivähenduse meelde. Antud seadistuse sisse lülitamiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole persona@ee.fujitsu.com
 • Parandatud on probleem, kus lehel "Töögraafik" või lehel "Projektid" töötajate järjekorda muutes kadusid ära tuleviku tööpostid.
 • Personat saab nüüd seadistada selliselt, et öötööposti korral arvutatakse lõuna alati maha öötöö tundidest. Antud seadistuse sisse lülitamiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole persona@ee.fujitsu.com.
 • Parandatud on normtundide arvestust osalise koormusega töötavate isikute korral, kellele Persona näitas teatud kuudesse täiskoormuse normtunde.
 • Muudetud on öötöö tööposti tundide arvestust (töötunnid, riigipüha tunnid, öötöö tunnid) juhul, kui töötaja tööpost lõpeb öösel ja ta jääb samal kuupäeval haigeks. Eemaldatud on kontrollid, et Persona lubaks töökatkestuse (olgu see siis haigusleht või puhkus) esimesele päevale sisestada tööposti. Ehk siis juhul, kui on sisestatud tööpost näiteks 5.09 kell 22:00 kuni 6.09 kell 02:00 ja haigusleht algab 6.09, siis jäetakse 6.09 kuupäevale nii tööposti 2 tundi kui ka haigusleht.
 • Muudetud on öötööposti korral lõunate arvestamist. Samaks jäi see, et öötöö korral arvestatakse lõuna maha sellest päevast, kuhu jääb suurem osa tööposti raames töötatud tunde. Küll aga muudeti seda, et kui sellel päeval (kus töötati ära rohkem tunde) on ka tunde, mis ei ole öötunnid, siis arvestatakse lõuna maha vaid tavatööajast (öötundidest lõunat maha ei võeta). Kui aga sellel päeval (kus töötati ära rohkem tunde) on kõik öötöö tunnid, siis arvestatakse lõuna maha ka öötöö tundidest.
 • Lehele "Projektid" on lisatud paneel "Lisatasud". Paneel "Lisatasud" on hetkel näha ka ainult töögraafiku õigustega kasutajatele, kuid nad ei näe isikute lisatasusid ega saa neid lisada (enne on vaja teha kõrgemate õigustega mitmeid seadistusi). Järgmise versiooni raames teeme me paneeli "Lisatasud" nähtavaks ainult palga õigustega kasutajatele. Antud paneeli kaudu saate soovi korral edaspidi määrata töötajatele projektipõhiseid lisatasusid. Juhendi leiate siit.
 • Nüüd saab töögraafikutes valida ka üksikut alamprojekti, ilma, et ülemprojekt automaatselt märgituks läheb.
 • Parandatud on Töögraafiku toimimist Töötaja lahkumisel ettevõttest
 • Uuendatud on töögraafikutes kopeerimise võimalust. Nüüd töötab see ka siis, kui valitud perioodil on olnud koormuse muutumine.
 • Parandatud töökatkestuse sisestamist. Kui sisestatav haigusleht/haiguslehe broneering kattub mõne lõppeva tööpostiga, siis sisestatav haigusleht ei elimineeri sellist tööposti ega suurenda enda normi selle võrra.
  Tööaegade registreerimine
 • Eemaldatud on nupp „Otsi“
 • Tööaegade vaates on ridade kuvamist limiidi abil piiratud
 • Nuppe „Seo uuesti“ ja „Ennista“ kuvatakse vastavalt kasutaja õigustele.
 • Parendatud on tööaegade liidest, et read oleksid juba vaikimisi paremini seotud

Iseteenindus
 • Täiendatud on inglisekeelseid puhkusetaotluste emaile
 • Kui tööandja on tagasi lükanud puhkusetaotluse ja töötaja muudab ära vaid kuupäevad ning annab selliselt taotluse uuesti sisse, siis Persona eemaldab tühistamise andmed ning käsitleb seda kui uut puhkusetaotlust.
  Aruanded
 • Parendatud on aruannet "Tööajatabel", et see avaneks korrektselt ka juhul, kui haiguslehe viimasel kuupäeval algab tööpost.
 • Lisandus uus aruanne "Puhkusetaotlused", mis toob välja iseteeninduse kaudu sisestatud puhkusetaotluste detailsema info
 • Täiendatud on aruannet "Läbitud tervisekontrollid" - aruande eesmärk on näha aruandes "Läbitud tervisekontrollid" töötajaid, kellel on järgmise tervisekontrolli kuupäev aegunud ja kellele ei ole uut tervisekontrolli sisestatud.
 • Parandatud on Aruannet "Tööaja kasutus perioodil"
 • Aruandesse "Tasud ja kinnipidamised" on lisatud veerud Lisaväli(Lisatasu)kulukoht ja Lisaväli(Palk)kulukoht.
 • Aruanne "Aeguvad tõendid" on parendatud ja toob välja aruande avamise kuupäeval kehtiva töösuhtega isikud. Kuvatakse tõendid, mille kehtiv kuni jääb perioodi sisse.
 • Aruandes "töölepingu andmed" on pandud kuvama ka veerg "Aadress (vabatekst)"
 • Parandatud on koolituse tähise ilmumist Aruandesse Töö-> Tööajatabel
 • Parandatud on tõendi väljaandmise aasta Aruandes Tööandja tõend kindlustatule.
 • Lisatud aruanne "6 kuu töötasud" - Aruanne näitab kõiki Tasude arvestuses nähtavaid, välja arvutatud tasusid, millel on püsiandmetes aktiveeritud linnuke "arvesta 6 kuu tasude hulka"
 • Töökoha aadressi andmed lisatud aruannete standardveergude hulka.
 • Aruandesse "Palgad" on lisatud sotsiaalmaksu miinimummäära kohustuse infot sisaldav veerg.
 • Täiendatud on aruannet " Teisele ametikohale üle viidud isikud" .
 • Tööajatabel Excel: on parandatud koormuse lahtri täitmist koormuse muutumisel
 • Puhkused ja Töökatkestused - võimalikesse veergudesse on lisatud Asendajate väli
 • Riigikantselei aruanded - Tulemised perioodil, Lahkumised perioodil ja Koolitusstatistika on uuendatud vastavalt 2019 põhjale
 • Struktuur: on muudetud koormuse välja komakoha formaati
 • Kontaktide aruanne kuvab nüüd ka vene tähti
 • Täiendatud on Tööajatabelis nädalavahetuse tundide kuvamist. Seal näidatakse nüüd tunde, mis tehtud ajavahemikus 6-22.
 • Parandatud on aruande "Tööajatabel (Excel)" toimimist olukorras, kui kuu keskel on olnud koormuse muudatus.
 • Aruannet "Tööajatabel (Excel)" on täiendatud märkeruuduga "Näita ainult põhiametikoha tunde".
 • Aruandes Töögraafik-> Tööajatabel on veerud Öötöö ja Öötöö riigipühal
 • Aruanne "Saadaolevad puhkused" on saanud uue filtri - näita ka 0-jäägiga isikuid.
 • Aruannet Palk ja Tööjõud on muudetud vastavalt Statistikaameti nõuetele. Aruandesse ei kanta puhkusetasusid, mis hiljem riigi poolt tagasi saadakse, seega jäävad aruandest välja lapsepuhkuse, isapuhkuse, töövõimetuspuhkuse ja puudega lapse puhkuse eest saadud tasud.
 • Aruanded on tõlgitud inglise keelde.
2019 aastal tehtud Persona uuendused


Personaliarvestus
 • Persona võimaldab nüüd lehel "Struktuur" panna ametikoha koormuseks 99-st suurema numbri.
 • Avalehele on võimalik lisada 2 uut meeldetuletust: lõppevad lepingud ja lõppenud lepingud, mis toovad välja kõik isikud, kellele on tehtud märge "Töötaja lahkub asutusest".
 • Töövõimetuspensionäride töövõimetustõendi kehtivusaja arvestus ning lisapuhkuse proportsionaalne arvestus alates 1.10.2019
 • Parendatud on paneelil "Saadaolevad puhkused" saadaolevate puhkuste filtreerimist ametikohtade lõikes.
 • Palgateatisel on parendatud koguse kuvamist (näidatakse 3 kohta peale koma).
 • Persona võimaldab aadressi sisestada vaba tekstina. Selleks tuleb kontakti sisestamisel valida liigiks "Aadress (vabatekst)".
 • Lehel "Puhkusetaotlused" konkreetse puhkusetaotluse vormil on märkuse lahtrit suuremaks tehtud.
 • Eksportmoodul (API) võimaldab nüüd töötajate piltide edastamist teistele ettevõtte sisestele süsteemidele.
 • Pensionikeskuse veateate täiendus - Persona toob nüüd nimeliselt välja isiku, kelle isikukood ei ole korrektne.
 • Kui sisestada töötajale tähtajaline leping, siis nüüd kontrollib Persona palga (ja lisatasude) sisestamisel, kas ametikohale on lisatud lõpukuupäev ning lisab juhul, kui palga (ja lisatasude) "Lõppkuupäev" lahter on jäetud tühjaks, peale palgaandmete (ja lisatasude) salvestamist sellesse lahtrisse sama kuupäeva, mis on määratud ametikoha lõpukuupäevaks.
 • Töötaja kaardile lehele "Töö" ametikohalt vabastamise vaatesse on lisatud märkuse lahter, mis võimaldab sisestada vabatekstina täiendava põhjuse ametikohalt vabastamise kohta. Väljale sisestatud info saab kuvada ka aruandesse "Lahkunud töötajad".
 • Lehel "Töötajad" on võimalik veergu "Asukoht struktuuris" seadistada selliselt, et Persona näidataks seal esimest ja viimast üksust (asutuse nime ja üksust, mille all isik vahetult asub).
 • Lisandus uus võimalus staažipõhise lisapuhkuse arvestuseks. Näide: kalendriaastas võimaldatakse 9+ aastase staažiga isikule 2 päeva lisapuhkust. Kui isiku staaž täitub 01.10.2020, siis ta lisapuhkust ei saa. Kui tal täitub 10 aastat 01.10.2021, siis selle perioodi eest saab ta 2 päeva lisapuhkust kasutada alates 01.01.2021.
 • Täiendatud on koormuse muutmist lehel "Töö" läbi ametikoha "Muuda" nupu. Juhul, kui töötajale ei ole veel ühtegi tasu välja makstud, on koormuse muutmine läbi "Muuda" nupu võimalik. Kui aga töötajale on mõni tasu välja makstud, muutub koormuse väli deaktiivseks ning seda muuta enam ei saa.
 • Alates 1. juunist 2019 lisandub tööandjale kohustus kanda TÖR-i töötaja ametinimetus riigisisese ametite klassifikaatori alusel, kui see puudub, siis rahvusvahelise tööorganisatsiooni rahvusvahelise ametite klassifikaatori 2008 (ISCO-08) kohaselt. Tööandjal tuleb TÖR-i kanda ka töökoha aadress, kus töötaja peab tööülesandeid täitma. Kui töö tegemise koht ei ole püsiv, näiteks ehitamine, objektide valve, või ei ole see kokku lepitud, siis määratakse isiku töökohaks tööandja asukoht.
 • Lingi "Lisa dokument" abil saab nüüd lehel "Töö" ja teistel vormidel dokumenti ka üles laadida (sarnaselt isiku dokumentide üleslaadimisele).
 • Parandatud on negatiivsete puhkusejääkide kajastumist aruandes "Saadaolevad puhkused" juhul, kui aruanne koostatakse valikuta "Näita perioode".
 • Parandatud on maksuvaba miinimumi arvestamist järgmisel juhul: töötajal teostatakse palga muudatus seisuga 1.04.2019. Sama toiminguga teostatakse töötajal maksuvaba miinimumi muudatus seisuga 1.05.2019. Kuni 30.04.2019 teostatud väljamaksete korral võtab Persona maksuvaba miinimumi summa kuni 31.03.2019 kehtinud palga juurest.
 • Parandatud on märkuse lahtrisse sisestatud info salvestumist lehel "Puhkusetaotlused" uue taotluse sisestamisel.
 • Täiendatud on funktsionaalsust "Puhkusetaotluse kinnitamine otselingiga" ning lisatud on asendaja valimise võimalus kinnitamise vaates.
 • Täiendatud on puhkuste ülevaadet lehel "Puhkustaotlused". Klikkides mõnel töötaja puhkusetaotluse real, saab vaadata, millised on töötaja ülejäänud käesolevale kalendriaastale planeeritud puhkused, kasutades seda ülevaadet abistava vahendina kõnealuse taotluse kinnitamisel või tagasilükkamisel.
 • Täiendatud on aruannet "Puhkuseplaan allkirjastamiseks". Nüüd tuuakse aruandes välja ainult need puhkused, mille staatus on "Kinnitatud". Kinnitamata, tagasilükatud ja tühistatud taotluseid aruandes ei kuvata.
  NB! Kinnitatud puhkus ei liigu automaatselt puhkuseplaani (töötaja "Puhkused ja töökatkestused" paneelile ja palgaarvestusse). Selleks tuleb puhkus peale kinnitamist läbi täiendava toimingu puhkuseplaani lisada.
 • Lisatud on uus seadistus puhkusetaotluste kinnitamisele. Nüüd on võimalik kinnitada puhkusetaotluseid ka läbi e-maili teavituse otselingiga, ilma Personasse sisselogimata. Vaikimisi on aktiveeritud sisselogimisega kinnitamine lehel "Puhkusetaotlused". Kui soovite aktiveerida otselingiga kinnitamise, andke sellest teada Persona kasutajatoe e-mailile persona@ee.fujitsu.com
 • Töötaja lehel annab nüüd konkreetsele projektile siduda isiku selleks vastava ametikoha.

Palgaarvestus
 • Lisatud on ametiühingumakse automaatse kinnipidamise funktsionaalsus. Vaata rohkem SIIT
 • AÜ tasu protsent on muudetav
 • Ületundide kuvamine palgaarvestuses, kui isikul on põhiametikoht, täiendav ametikoht ja nendega seotud erinevad tasud
 • Parandatud on keskmise tasu arvutust, kui töötajal jääb arvutuse aluseks olevate kuude sisse ka käsundusleping. Käsunduslepingut enam arvutuse aluseks olevate kuude sisse ei kaasata.
 • Parandatud on preemiate arvutamist koondamishüvitise korral.
 • Nüüd on võimalik lisada kinnipidamistele lisaväli, mille koodiks on “kulukoht“ ning mida on võimalik seeläbi pearaamatukannete aruandesse eraldi veeruna kuvada.
  Seadistamiseks tuleb avada Seaded > Püsiandmed > Lisaväljad ning luua juurde kas uus lisaväli või lisada mõnele olemasolevale sobivale lisaväljale seotud tabelite juurde „Kinnipidamised“.
 • Parandatud on aastapreemia kajastumine 6 kuu tasude arvutuses juhul, kui püsiandmetes on tasuliigi juurest eemaldatud linnuke valikult "Arvesta 6 kuu tasude hulka". Nüüd arvestatakse aastapreemia 6 kuu tasude hulka ainult juhul, kui püsiandmetes on vastav seadistus sisse lülitatud.
 • Suletud kuusse tasude importimisel lisatud hoiatuse märguanne "Arvestuskuu on suletud. Kas olete kindel, et soovite suletud kuusse tasusid importida?". Hoiatusega nõustumisel laseb Persona importida andmed suletud kuusse. Importimise järgselt tekivad iga imporditava rea kohta ümberarvestuskanded suletud kuusse ja esimesse avatud kuusse.
 • Palgateatisele on lisatud info makse teostamise kuupäeva kohta. Kui ühes arvestuskuus on toimunud mitu makset, kuvatakse kuupäev ka vaheväljamakse juures.
 • Lisatud on uus tasuliik - öötöö riigipühal.
 • Palga andmete juurde on võimalik sisestada täpsustavat infot lahtrisse "Märkus". Märkuse veerg on lisatud aruannetesse "Palgad ja lisatasud" ning "Palgad". Soovi korral saab Personat seadistada selliselt, et märkuse lahtrisse sisestatud teksti näidatakse palgateatisel palga liigi järel sulgudes. Antud seadistuse tegemiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole e-maili persona@ee.fujitsu.com.
 • Parendatud on töövõimetuspuhkuse kompensatsiooni arvestust. Töövõimetuspuhkuse kompensatsiooni arvestatakse proportsionaalselt töötatud ajale kahe koma koha täpsusega. Töövõimetuspuhkuse kompensatsiooni ei näidata, kui töötaja lahkus, talle maksti kompensatsioon välja ning ta asus samas kuus uuesti tööle. Töövõimetuspuhkuse kompensatsioonilt arvestatakse maha ainult tulumaks.
 • Parandatud on aruannet "Pearaamatukanded", et sotsiaalmaks oleks aruandes näha ka juhul, kui lõpparvel on brutosummaks 0€.
 • Parandatud on puhkusetasu maksmise kuupäeva näitamist olukorras, kus isikule on tehtud koormuse muudatus või üleviimine etteulatuvate kuupäevadega ja märge "Makstakse järgmise palgaga" on tehtud.
 • Parandatud on kinnipidamiste komakohtade näitamist aruandes "Kinnipidamised".
 • Kui puhkusel on tasustamise viisiks "Ei tasustata", siis puhkuse sisestamisel ei näidata välju "Makstakse järgmise palgaga", "Maksmise kuupäev", "Puhkusetasu" ja "Tasustatud päevi".

Töögraafikud
 • Projekti kustutamiseks tuleks kustutada ka töögraafiku kanded.
 • Persona töögraafikute moodulisse projekti andmete juurde on lisatud lahter "Vähendab normi".
 • Töögraafikutes on muudetud riigipüha, öötöö, nädalavahetuse ja öötöö riigipühal tundide arvutust selliselt, et need arvestatakse sellesse kuusse, kus need tegelikult töötati. Seda juhul, kui tavapäraselt arvestatakse kuu vahetusse jääva tööposti tunnid sellesse kuusse, kus tööpost algas.
 • Parandatud on perioodi normtundide ja töötundide arvutamist juhul, kui töötajal jääb ühe summeerimise perioodi sisse mitu töösuhet. Kui esimese töösuhte lõpetamisel on märgitud "Töötaja lahkub asutusest", käsitletakse mõlema töösuhte tunde eraldi ning perioodi lõpus esimese töösuhte tunde arvesse ei võeta.
 • Täiendatud on normtundide arvutamist töögraafikus haiguslehe sisestamise korral juhul, kui haigusleht sisestatakse töögraafiku täitmata päevadele järgmiselt:
  Normtunde ei vähendata juhul, kui haigusleht sisestatakse perioodile, mis on töögraafikus tühi ning peale haiguslehe perioodi on sisestatud mõni tööpost. Selle põhjal tuvastab Persona, et graafik on täidetud ning haiguslehe perioodi ajaks ei olnud töötaja tööle planeeritud, mistõttu normtunde vähendada ei ole vaja.
  Normtunde vähendatakse (1.0 koormuse korral) 8 tunni võrra 1 tööpäeva kohta juhul, kui haigusleht sisestatakse perioodile, mis on töögraafikus tühi ning peale haiguslehe perioodi ühtegi tööposti sisestatud ei ole. Selle põhjal tuvastab Persona, et graafik on kas osaliselt täidetud või täitmata ning vähendab normtunde vastavalt koormusele.
  Normtunde vähendatakse (1.0 koormuse korral) 8 tunni võrra 1 tööpäeva kohta juhul, kui haigusleht sisestatakse perioodile, mis on töögraafikus tühi ning peale haiguslehe perioodi on sisestatud puhkus.
  Haiguslehe sisestamisel tööpostide asemele vähendatakse normtunde vastavalt haiguslehe perioodile planeeritud töötundidele.
 • Täiendatud on töötaja lehel "Töö" paiknevat "Projektid" paneeli vaikimisi vaadet - lisatud on veerud "Projektis alates" ja "Projektis kuni".
 • Parandatud on kommentaari salvestamine töögraafikus juhul, kui isikule on lisatud töögraafikusse haigusleht või muu puudumine ning kui seejärel lisatakse see puudumine töötaja "Puhkus" lehele "Puhkused ja töökatkestused" paneelile.

Iseteenindus
 • Parandatud on lisapuhkuse taotluse esitamine iseteeninduses juhul, kui puhkusele on lisatud esitamise ajalise piirangu kontroll.
 • Täiendatud on Mobiil-IDga sisselogimist Personasse. Nüüd tuleb sisselogimiseks sisestada kasutajanime asemel isikukood.
 • Puhkusetaotluse esitamisel kuvatakse hoiatus, kui kasutaja salvestab taotlust ja taotlusel määratud kinnitaja viibib samal hetkel puhkusel.
 • Puhkusetaotluse esitamisel kuvatakse hoiatus, kui kasutaja salvestab taotlust ja taotlusel määratud asendaja viibib samal hetkel puhkusel.

Aruanded
 • Täiendatud on aruande "Tasud ja kinnipidamised" valitavate veergude valikuid.
 • Täiendatud on aruannet "Tasud ja kinnipidamised" ning lisatud on uus veerg "Kehtiv ametikoht", kus vastavalt sellele, kas töötajal on aruande koostamise hetkel kehtiv ametikoht või mitte, kuvatakse väärtus "Jah" või "Ei".
 • Parandatud on aruanne "Puhkuseplaan allkirjastamiseks". Aruandes kuvatakse järgmiseid puhkuseid:
  - kinnitatud puhkused
  - kinnitatud ja plaani lisatud puhkused
  - plaani lisatud puhkused
 • Aruandesse "Asendajad" on lisatud uus veerg - Asendaja isikukood.
 • Täiendatud on aruannet "Palgad ja lisatasud". Juhul, kui töötaja töötab osakoormusega ning talle on töötaja kaardile määratud proportsionaalselt töötatud ajale arvutusviisiga lisatasu, mis on määratud töötaja kaardile summas, mis vastab 1.0 koormusele, siis nüüd näitab aruanne "Palgad ja lisatasud" summat, mis vastab töötaja reaalsele koormusele.
 • Kinnipidamiste aruande kuupäevade vahemik on muudetud kohustuslikuks.
 • Aruandesse "Tööl olevad isikud" on lisatud uus veerg: "Summeeritud arvestus". Isikul näidatakse summeeritud arvestust ainult juhul, kui tal on märgitud "Planeeri tööaega" linnuke. Veerg jääb tühjaks kui isik pole graafikutega seotud. Summeeritud arvestust vaadatakse kõigepealt isiku ametikoha küljest - kui seda pole ametikohale määratud, siis vaadatakse ja valitakse asutusele seadistatud summeeritud arvestust.
 • Parandatud on töötaja kajastumine aruandes "Kuu töögraafik" juhul, kui töötajale on tehtud tuleviku kuupäevaga koormuse muudatus.
 • Aruannet "Palk ja tööjõud" saab avada uuele põhjale ja vanale põhjale.
 • Aruannet "Palk ja tööjõud" on muudetud selliselt, et aruandes näidatakse vaid nende tasude andmeid, millele on püsiandmetes kood määratud.
 • Aruanne "Puhkusekohustused" annab nüüd valiku - kas kuvada puhkusekohustuse päevad komakohtadega või täispäevadena.
 • Täiendatud on aruannet "Palgaleht". Aruanne võtab kaasa ka töötaja isikukoodi ja arvestuskuu.


2018 aastal tehtud Persona uuendused


Personaliarvestus
 • Töötaja puudega lapse andmete juurde on võimalik märkida määratud puude kehtivusaeg. Selleks on loodud puudega lapse andmete vaate juurde lahtrid “Alates” ning “Kuni”.
 • Puhkuseliik “Puudega lapse puhkus” ning selle jääk kajastuvad nüüd paneelil “Saadaolev puhkus”. Puhkus aegub kalendriaasta lõppedes.
 • Juht saab e-mailile saadetud puhkusetaotluseid või nende tühistamise taotluseid kinnitada e-maili teavituses sisalduva lingi “Kinnita” kaudu, ilma Personasse sisse logimata.
 • Nüüd on võimalik puhkusetaotluseid kinnitada ilma Personasse sisse logimata. Kinnitajale edastatakse e-mail, milles olevale lingile vajutades on võimalik taotlus kinnitada ilma eelnevalt Personasse logimata.
 • Lehele "Koolitused" koolituste nimekirja vaatesse on lisatud veerg "Kestus", mis näitab koolituse kestust akadeemilistes tundides. Kestuse veerg kajastub samuti töötaja kaardil "Koolitused" lehel.
 • Töötaja kaardile "Puhkused ja töökatkestused" paneelile (Töötajad > Puhkus > Puhkused ja töökatkestused) on lisatud uus veerg "Makstud", kus näidatakse, kas antud puhkus on väljamakselehel või mitte (Jah/Ei). Väljamakselehel oleva puhkuse kustutamisel töötaja kaardilt kustutatakse kanne nii töötaja kaardilt kui palgaarvestuse moodulist "Puhkusetasud" lehelt, väljamakselehele jääb kanne alles.
 • Personasse on lisatud uus puhkuseliik: Tasustatud hoolduspuhkus. Puhkuseõiguse saab aktiveerida, sisestades töötaja "Isikuandmed" lehele "Perekond" paneelile isiku, kelle eest puhkust taotletakse ning täites lisatava isiku andmete juures ära märkeruudu "Sügav puue".
 • Parandatud on saadaoleva puhkuse dubleerimine isiku "Saadaolev puhkus" paneelil, kui isikul on kalendriaasta alguses vahetunud ametikoha profiil ning kui mõlemale profiilile on määratud sama põhipuhkuse liik.
 • Täiendatud on struktuuriüksuste filtrit lehel "Puhkusetaotlused". Lisatud on valitud üksuse tühistamiseks nupp "Tühista valik".
 • Teostatud on muudatused ametikoha ja palga muutmise tingimustes, kui isikule on muutmise perioodil mingid tasud välja makstud.
  Juhud, millal tohib pärast väljamakse tegemist muuta palka või ametikoha andmeid:
  1. Perioodil on välja makstud haigusraha.
  2. Perioodi eest on makstud puhkusetasu.
  2. Perioodi eest on makstud ainult lisatasu.
  3. Arvestusperiood on eelmine kuu, aga väljamakseleht jääb töösuhte lõpetamise kuusse.

Juhud, millal ei tohi pärast väljamakse tegemist muuta palka või ametikoha andmeid: 1. Arvestuskuu eest on makstud palka. 2. Olemasoleva väljamakselehe kuupäev on hilisem kui töösuhte lõpukuupäev.

 • Nüüd on võimalik märkida tähtajalise töösuhte sisestamisel koheselt, kas töötaja lahkub peale tähtaja saabumist asutusest või mitte.
 • Parandatud on sisestatud puhkuse kustutamisel tekkinud ametikohtade duubeldamine.
 • Parandatud on kinnitamisõigusega kasutajal planeerimata puhkuste nägemise õiguseid.
 • Nüüd saab saadaolevate puhkuste jääke sisestada Personasse komakoha täpsusega.
 • Koolituste akadeemilisi tunde on nüüd võimalik sisestada komakoha täpsusega.
 • Nüüd on võimalik määrata asutuse palgapäevaks ka kindel tööpäev järgmisel kuul.
 • Nüüd on võimalik määrata töövõimetuspensioni juurde kuupäev, millest alates hakkab töötaja eest sotsiaalmaksu tasuma riik. Selle jaoks on loodud töövõimetuspensioni sisestamise vaatesse juurde uus lahter: "Taotlus esitatud".
  Lahtri täitmine ei ole kohustuslik ning lahtri tühjaks jätmise korral toimub arvutusviis nagu varem - ettevõttel lasub kohustus sotsiaalmaksu osas miinimummäärast ülejäävale osale.
  NB! Lahtrisse sisestatav kuupäev peab olema kuu viimane päev!
 • Muudetud on töötajale määratud maksuvaba miinimumi tingimuste käitumist seoses töösuhte lõpetamisega. Kui teostada töötaja ametikohalt vabastamine, lisatakse ametikohale, palgale ja lisatasudele lõpukuupäev, aga "maksuvaba min. kuni" lahter jäetakse tühjaks. Selliselt arvestab Persona juhul, kui lõpparve koostatakse peale töösuhte lõpukuupäeva, samas kuus varasemalt teostatud väljamaksetel kasutatud maksuvaba miinimumi summaga ja teeb vajadusel lõpparvel maksuvaba miinimumi osas ümberarvestuse.
 • Teostatud on täiendus seoses tasude importimisega. Kui imporditavas failis on brutosumma 0 või kui brutosumma lahter on täitmata, siis sellisel juhul neid ridasid Personasse ei impordita.

Palgaarvestus

 • Täiendatud on puhkusekompensatsioonide nimetamist palgateatisel. Nüüd nimetatakse puhkusekompensatsioone palgateatistel samade nimetustega nagu väljamakselehel.
 • Lisatud on veateated tasude importimisel järgmistel juhtudel:
  - Üles laetakse eelmise kuul alla laetud exceli fail.
  - Kui fail on alla laetud ning tasude arvutuse lehel kustutatakse seejärel mingi tasurida ära, siis failis olevat rida ei impordita.
  - Kui isiku tööalased andmed on pärast eksportimist Personas muudetud või tasu kustutatud.
 • Töötaja kaardile "Puhkused ja töökatkestused" paneelile (Töötajad > Puhkus > Puhkused ja töökatkestused) on lisatud uus veerg "Makstud", kus näidatakse, kas antud puhkus on väljamakselehel või mitte (Jah/Ei). Väljamakselehel oleva puhkuse kustutamisel töötaja kaardilt kustutatakse kanne nii töötaja kaardilt kui palgaarvestuse moodulist "Puhkusetasud" lehelt, väljamakselehele jääb kanne alles.
 • Parandatud on ühekordse lisatasu dubleerimine tasude arvutuse lehele juhul, kui töötajale makstakse kuu keskel välja ühekordne lisatasu ning teostatakse seejärel kuu alguse seisuga ametikoha muudatus (koormuse muudatus vms). Nüüd jääb välja makstud lisatasu seotuks eelmise ametikohaga ning uut lisatasu rida seoss uue ametikohaga ei teki.
 • Teostatud on muudatused töötajate järjestamises palgateatiste PDF-i genereerimisel rohkem kui ühe töötaja kohta. Töötajad järjestatakse nüüd perekonnanime alusel tähestikulises järjekorras a-z.
 • Teostatud on parandused puhkusekompensatsiooni maksuarvestuses ja TSD Lisal 1 juhul, kui töötaja on puhkust ette ära kasutanud ning tema töösuhe lõpetatakse, millest lähtuvalt on puhkusekompensatsiooni summa negatiivne.
 • Töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.
 • Töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.
 • Aruandele "Pearaamatukanded" on lisatud uus formaat "SAF", millesse on lisatud rida "Netosumma".
 • Nüüd arvutatakse tööpäevatasu asemel kalendripäevatasu.
 • Parandatud on ületundide arvutamine juhul, kui töötajal toimub kuu keskel üleminek tunnipalgalt kuupalgale. Näide: töötajal on juuni kuus 112 töötundi tunnipalgaga (norm 118) ja 48 tundi kuupalgaga (norm 42). Persona arvutab nüüd ilusti kuupalgale 6 ületundi ning ei summeeri tunnipalga ja kuupalga üle- ning alatunde.
 • Teostatud on täiendused tasude arvutuse lehel struktuuriüksuste filtreerimisel. Nüüd näidatakse struktuuriüksuste filtris ka üksuseid, mis on toimingu teostamise kuupäevaks likvideeritud. Üksuseid näidatakse arvestuskuu seisuga ehk kõiki valitud kuul kehtinud üksuseid.
 • Väljamakselehtede nimekirjale on lisatud bruto- ja netosumma veerud, mis näitavad väljamakselehel olevate tasude kogusummat brutos ja netos.
 • Parandatud on vähenenud töövõimega isiku sotsiaalmaksu arvutamist juhul, kui isik viibib osa arvestuskuust haiguslehel.
 • Parandatud on nende väljamaksulehtede nähtavust, millele on lisatud ainult kinnipidamised.
 • Parandatud on viga aruande "Pearaamatukanded" avanemisel.
 • Parandatud on maksuvaba tulu arvutamine, kui tasu on lisatud väljamaksulehele tuleviku kuupäevaga ja vahepealsel perioodil arvutatakse täiendav tasu.
 • Parandatud on maksuvaba tulu arvutamine, kui samale väljamaksulehele on lisatud ka kinnipidamine.
 • Lisatasudele on lisatud uus seadistamisvõimalus - nüüd on võimalik valida, kas lisatasu läheb muutumatu tasu arvestusse või mitte.
 • Parandatud on sünnitoetuse sotsiaalmaksu arvutamine, kui samal väljamaksulehel on 0,00 summaga tasurida.
 • Parandatud on sotsiaalmaksu arvutamine, kui väljamakse tehakse peale töösuhte lõpukuupäeva.
 • Parandatud on kvartalipreemia importimisel esinenud tõrge.
 • Nüüd on võimalik tunnitasulist lisatasu jagada projektidele määratud kulukohtade vahel. Püsiandmetesse on loodud juurde uus rida "Arvuta töögraafiku tundide järgi". Toimib juhul, kui lisatasul endal on kulukoht valimata.
 • Palgateatisel on nüüd kuvatud ka töötaja kontonumber.
 • Kui tasumäär on sisestatud rohkem kui 2 komakoha täpsusega, näidatakse seda palgateatisel 4 komakoha täpsusega.
 • Parandatud on puhkusekompensatsiooni päevatasu arvutust, kui isik lahkub töölt enne esimest palgapäeva.
 • Parendatud on väljamaksulehtede kuvamist vastavalt valitud isikule ja struktuuriüksusele.
  Näidatakse vaid neid väljamaksulehti, millel kajastuvad filtris olevast struktuuriüksusest valitud isikule välja makstud tasud, k.a tasud 0 reana.
  Näidatakse kõiki tühje väljamakselehti.
 • Parandatud on lisatasu arvamine puhkusetasu arvestusse, kui puhkusetasu arvutamise vajalikkus tekib enne töötaja esimest palgapäeva. Eelduseks on püsiandmetes vastav lisatasu seadistus.
 • Parandatud on õppepuhkuse arvutamise viis, kui õppepuhkuse päevatasu arvutamise vajadus tekib enne esimese palgapäeva saabumist.
 • Kinnipidamisele kontonumbri lisamisel saab nüüd kontrollida kontonumbri õigsust. Mittekorrektse numbri sisestamisel annab Persona vastavasisulise hoiatusteate.
 • Parandatud on maksude arvutamist autokompensatsiooni maksuvabast summast üle jäävalt osalt.
 • Täiendatud on eelmise aasta komakohtadega puhkusejäägi ümardamist seoses töösuhte lõpetamise ja puhkusekompensatsiooni arvutamisega. Nüüd on võimalik valida, kas eelmise aasta komakohadega puhkusejääk arvutatakse töösuhte lõpetamise korral välja komakoha täpsusega või ümardatakse vastavalt ümardamise reeglitele täisarvuks. Vaikimisi on seadistatud täisarvuks ümardamine. Kui soovite kasutada komakoha täpsusega arvutusviisi, teavitage meid sellest kasutajatoe e-mailile persona@ee.fujitsu.com.
 • Teostatud on muudatused 0,00 summas lisatasude, puhkusetasude ja haigustasude kajastumises väljamakselehtedel. Kui tasude arvutuse lehel on lisatasu summa 0,00, siis sellisel juhul seda tasu väljamakselehele ei lisata.
 • Teostatud on muudatused tasude kajastamises palgateatistel. Nüüd kajastatakse palgateatisel ainult tasusid, mis on lisatud väljamakselehele. Tasude arvutuse lehel välja arvutatud, kuid väljamakselehele lisamata tasud palgateatistel enam ei kajastu.
 • Teostatud on muudatused 0,00 summade kajastumises maksekorralduse failis. 0,00 summas tasusid nüüd enam maksekorralduse faili ei lisata.

Töögraafikud
 • Töögraafiku vaatesse on lisatud uus võimalus - "Periood valitud kuu lõpuni", mis võimaldab vastavasse kasti linnukese tegemisel vaadata perioodi tunde valitud kuu lõpu seisuga. Näiteks, kui periood on jaanuar-aprill ning kui kasutaja valib märtsi, näidatakse perioodi tunde seisuga jaanuar-märts. Linnuke mõjutab nii perioodi töötunde, perioodi normtunde kui perioodi üle- ja alatunde.
 • Parandatud on töögraafiku mustri "Peida valikutest" seadistamist püsiandmetes.
 • Teostatud on järgmine täiendus puhkuste ja töökatkestuste liigiga, millele on koodiks määratud "vaba päev":
  Kui sisestada koodiga "vaba päev" töökatkestus/puhkus töötaja kaardile, siis kajastub see töökatkestus automaatselt ka töögraafikus ning iga töökatkestuse alla jääva päeva kohta arvestatakse töötajale 8 töötundi.
  Kui sisestada koodiga "vaba päev" töökatkestus/puhkus otse töögraafikusse, siis sellisel juhul see töötaja töötunde ei mõjuta.
 • Parandatud on töögraafiku automaatse kinnitamise korral töögraafiku hilisema muutmise võimalus.
 • Täiendatud on töösuhte lõpetamise aluste nimekirja vastavalt töölepingu seadusele.
 • Parandatud on töötundide arvestamist seoses märtsi viimasel pühapäeval toimuva kellakeeramisega. Kui isiku tööaeg kattub kellakeeramise ajaga, siis arvestatakse tema tööajast automaatselt 1 tund maha.
 • Parandatud on tööaja arvestust seoses märtsi kuu viimasel pühapäeval toimuva kellakeeramisega. Kui töötaja tööaeg kattub kellakeeramise ajaga, arvutatakse tema tööajast automaatselt 1h maha.
  NB! Kui isikule on sisestatud kellakeeramise kuupäevale tööpost, millele on sisestatud ainult kestus 24h, siis sel päeval arvestataksegi sellele päevale 24h, mis sest, et see päev kestab tegelikult 23h.
 • Parandatud on perioodi üle-ja alatundide kuvamist perioodi viimasel kuul töötajatel, kellel on perioodi keskel toimunud koormuse muudatus.
 • Nüüd on võimalik sisestada ka tähtajalisi projekte, määrates projektile algus- ja lõpukuupäeva. Peale lõppkuupäeva saabumist muutub projekt mitteaktiivseks ning kaob ära projektide loetelust. Töögraafikutes jäävad mitteaktiivse projekti andmed alles.
 • Parandatud on töötajate järjestamist töögraafikus juhul, kui töötaja on olnud samas projektis mitu korda.
 • Parandatud on personalimooduli kaudu sisestatud puhkuse/töökatkestuse muutmise võimalus töögraafikus. Näide: personalimoodulisse on sisestatud puhkus perioodile 17.-30. september. Kui nüüd seejärel proovida sisestada töögraafikusse haigusleht perioodile 13. - 18. september, ei luba Persona seda enam teha ning annab teavituse haiguslehe kattumise kohta olemasoleva tööpostiga.
 • Parandatud on lapsehoolduspuhkuse kajastumist töögraafikust, kui lapsehoolduspuhkuse ajal teostatakse töötajale näiteks koormuse muudatus (mis jagab töötaja "Puhkus" lehel lapsehoolduspuhkuse kaheks osaks) ning töötaja tuleb lapsehoolduspuhkuselt esialgu märgitud kuupäevast varem tagasi (mistõttu on vaja teostada muudatus lapsehoolduspuhkuse teise osa lõpukuupäevaga). Kui muuta lapsehoolduspuhkuse teise osa lõpukuupäeva, kajastub see muudatus nüüd ilusti ka töögraafikus.
 • Teostatud on muudatused äraolekute kuvamises töögraafikus. Nüüd kuvatakse vaikimisi valikutes kolme peamist äraoleku liiki: haigusleht, puhkus ja vaba päev.
  Kui soovite valikutes kuvada veel puhkuseid/töökatkestusi, avage Seaded > Püsiandmed > Puhkuste ja töökatkestuste liigid ning eemaldage soovitud puhkuse/töökatkestuse muutmise vaates linnuke valikult "Peida töögraafikust".

Iseteenindus

 • Lehele "Puhkusetaotlused" on lisatud valik "Planeerimata puhkused", mis võimaldab näha nimekirja töötajatest, kes ei ole valitud perioodil ühtegi puhkusetaotlust esitanud.
 • Iseteeninduses on nüüd võimalik vaadata puhkuste ajakava. Kasutajal on võimalik näha ainult tema üksuses asuvaid töötajaid. Ajakava saab filtreerida ka valitud töötajate põhiselt. Ajakava vaatamise õiguse saab kasutajate rollidele lisada rollide seadistustes (Seaded > Rollid).
 • Täiendatud on puhkuste ajakava isikute filtrit. Kui kasutaja valib iseteeninduses, milliseid isikuid puhkuste ajakavas näidatakse, salvestatakse valikud ning kasutajale kuvatakse edaspidistel sisselogimistel vaikimisi eelnevalt valitud isikuid.
 • Teostatud on täiendus, mille korral iseteeninduskeskkonnas ei kuvata enam asendajate ja kinnitajate valikus asutusest lahkunud töötajaid.
 • Kui puhkuste ajakavas ei ole töötajal vähemalt ühe põhipuhkuse osa pikkuseks kinnitatud 14 järjestikust kalendripäeva, siis kuvatakse puhkuse taotlejale põhipuhkuse taotluse tegemisel märguanne “Meeldetuletus! Aastas peab olema vähemalt üks 14 päeva pikkune puhkus!”.
 • Asendaja valimine: seadete alla asutuse seadete paneelile on lisatud parameeter "Puhkusetaotlusel kinnitamisel nõutakse asendaja olemasolu" (Jah/Ei). Kui valitud on "Ei", töötab kõik nii nagu varasemalt - kinnitaja võib taotluse plaani lisada ka ilma asendajata. Kui valitud on "Jah", siis puhkuse kinnitamisel ja plaani lisamisel veendutakse, kas taotluse juures on asendaja valitud. Kui ei ole, kuvatakse teade "Puudub asendaja!"
 • Asendajapoolne kinnitamine: seadete alla asutuse seadete paneelile on lisatud parameeter "Puhkusetaotluse juures nõutakse asendajapoolset kinnitamist" (Jah/Ei). Kui parameetriga on valitud "Jah", siis töötab kõik nii nagu praegu - pärast asendaja valimist saab asendaja kinnitamise teate. Kui valitud on "Ei", siis saab asendaja meili "Sind on märgitud töötaja Eesnimi Perekonnanimi asendajaks vahemikuks xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx". Kinnitamist ei nõuta, vaid asendamisele märgitakse automaatselt kinnitatud staatus.
 • Ajaline piirang puhkusetaotluse esitamisel: seadete alla asutuse seadete paneelile on lisatud parameeter "Ajaline piirang puhkusetaotluse esitamisel", mille kaudu on võimalik seadistada, mitu päeva ette taotlus tuleb esitada. Lisaks saab parameetri juures valida, kas tegemist on hoiatuse, kontrolliga või puudub kontroll üldse. Piirang mõjub kõigile puhkuseliikidele, välja arvatud isapuhkus, hooldusleht ja haigusleht.
 • Nüüd näidatakse töötajale iseteeninduskeskkonnas puhkuseliikide valikus vaid neid puhkuseliike, millele töötajal õigus on. Näiteks, isapuhkust näidatakse ainult meessoost töötajatele, lapsepuhkust vaid siis, kui töötaja kaardile on sisestatud lapse andmed jne. Erandiks on haigusleht, hooldusleht, tasustamata puhkused, ilma koodita puhkuseliigid ning koodiga "VabaPaev" puhkuseliik, mida näevad valikus kõik töötajad.
 • Lisatud on täiendavate andmete sisestamise nõue järgmiste puhkuseliikide taotluste esitamisel: lapsepuhkus, puudega lapse puhkus, isapuhkus, tasustatud hoolduspuhkus.
  - Lapsepuhkuse liigi valimisel iseteeninduses kuvatakse märkeruut "Kinnitan, et teine vanem ei ole puhkust kasutanud". Ilma linnukest tegemata taotlust esitada ei saa.
  - Puudega lapse ja lapsepuhkuse taotlemisel kuvatakse märkuste lahtri kohal teksti: "Palun sisesta lapse nimi ja isikukood".
  - Isapuhkuse korral: "Palun sisesta lapse ema nimi ja isikukood ja lapse eeldatav sünnitähtaeg või lapse nimi ja isikukood".
  - Tasustatava hoolduspuhkuse korral: "Palun sisesta hooldatava nimi ja isikukood".
  Kui märkuste lahter on tühi, ei saa nende puhkuseliikide korral taotlust esitada.
 • Puhkuste ajavakava esmakordsel avamisel kuvatakse töötajate ajakavas töötajat ennast ning kuni 9 temaga ühes struktuuriüksuses töötavat isikut. Kui näiteks lisaks temale töötab alamüksuses 4 isikut, siis esmakordsel avamisel on valitud 5 isikut. Kasutaja saab valikutes muudatusi teha ja muudatus salvestub, eks järgmisel sisselogimisel on valitud kasutaja poolt eelnevalt salvestatud isikud.

Aruanded

 • Parandatud on tulumaksu summeerimine aruandes "TSM" juhul, kui aruanne koostatakse pikema perioodi kohta.
 • Teostatud on parandused aruande "Tööajatabel" avamisel olukorras, mil töötaja tööposti lõpuaeg on 00:00 ning samal kuupäeval algab töötajal puhkus.
 • Aruannet "Puhkused ja töökatkestused" on nüüd võimalik filtreerida puhkuste sisestamise/muutmise kuupäeva põhiselt. Selleks tuleb lahtrid "Kuupäevade vahemik" jätta tühjaks ning sisestada lahtritesse "Muudetud vahemikus" kuupäev või kuupäevade vahemik, mille jooksul sisestatud puhkuseid on soov aruandes kajastada.
 • Aruandele "Palk ja tööjõud" on lisatud kontrollandmete vaatamise võimalus.
 • Personasse on lisatud statistikaameti aruanne "Palk ja tööjõud". Aruanne on kättesaadav aruannete moodulis, "Palk ja lisatasud" kaustas.
  Enne aruande esmakordset kasutamist tuleb luua seosed palgaliikide, lisatasude, puhkuste ja töökatkestuste liikide ning aruande veergude vahel. Selleks tuleb püsiandmetes määrata, millisel aruande real milline palgaliik, lisatasu ja puhkuse/töökatkestuse liik kajastuvad. Seoste loomiseks on lisatud püsiandmetesse kõnealuste andmete juurde rida: „Rida “Palk ja tööjõud“ aruandes“, mille järele tuleb määrata aruande rea number, kus antud tasu peab kajastuma.
  Tasud tuleb määrata vastavalt statistikaameti küsimustiku juhendile.
 • Aruandesse "Tööajatabel" on lisatud veerg "Isikukood".
 • Täiendatud on aruannet "Puhkuste ajakava". Tagasilükatud puhkused kajastuvad nüüd aruandes punase taustavärviga.
 • Aruannetesse on lisatud uus veerg: konto omanik.
 • Parandatud on lõunareegli arvestusviisi mitmele päevale jääva tööposti korral. Lõuna arvestatakse maha tööposti pikemast osast.
 • Täiendatud on aruande "Puhkuste ajakava" filtreerimisvõimalusi. Lisatud on puhkuste ja töökatkestuste filtreerimise võimalus vastavalt puhkuse/töökatkestuse liigile.
 • Täiendatud on haiguslehe kajastumist aruandes "Tööajatabel" juhul, kui isikul on täiendav ametikoht. Kui võtta aruanne välja töötaja täiendava ametikoha põhiselt, kajastub haigusleht aruandes vastava tähisega.
 • Parandatud on aruande "Saadaolevad puhkused" täpsust. Näide: töötaja lahkub asutusest 12.01.2018. Aruande koostamise kuupäev on 15.01.2018. Kui koostada aruanne seisuga 31.12.2017, sisaldab aruanne nüüd ka neid töötajaid, kelle töösuhe on aruande koostamise kuupäevaks lõppenud.
 • Aruandesse "Pensionid" on lisatud uus veerg - "Taotlus esitatud".
 • Parandatud on aruande "Tööle tulnud isikud" täpsust. Nüüd kajastuvad aruandes ka isikud, kes on asutusest lahkunud ning hiljem taas tagasi tulnud.
 • Parandatud on aruannet "Puhkusekohustused". Nüüd kajastuvad aruandes ka isikud, kes on asutusest lahkunud, saanud puhkusekompensatsiooni ning hiljem taas tööle tulnud.
 • Parandatud on päevatasu summat aruandes "Puhkusekohustused" isikutel, kes on asutusest lahkunud ja hiljem taas tagasi tulnud.
 • Parandatud on pühadetundide arvutust aruannetes "Tööajatabel" ja "Tööajatabel (Excel)".
 • Uuendatud on aruannet "Tasu hüvitamine riigieelarvest". Lisandunud on veerg puudega lapse puhkuse ja isapuhkuse kuupäevade kuvamiseks.
 • Parandatud on aruande "Tööle tulnud isikud" filtri "Näita ka lahkunud isikuid" funktsionaalsust. Aruanne näitab nüüd isikuid, kes on varasemalt asutusest lahkunud ja seejärel tagasi tulnud. Aruanne ei näita isikuid, kelle puhul on toimunud üleviimine teisele ametikohale, koormuse muudatus vms.
 • Muudetud on aruannet "Töögraafiku väljatrükk". Eemaldatud on tühjad read tööpostide tabelis.
 • Parandatud on juhatuse liikme lepinguga isikute kajastamist aruandes "Palk ja tööjõud". Kui isikul on juhatuse liikme leping ning puhkuseõiguseta profiil, sellisel juhul teda aruandes ei kajastata. Kui isikul on juhatuse liikme leping, aga puhkuseõigusega profiil, kajastub ta ka aruandes.
 • Täiendatud ja ümber nimetatud on aruanne "Lisatasud ja hüvitised". Aruandes, uue nimega "Palk ja lisatasud", on nüüd võimalik näha infot nii palkade kui lisatasude kohta. Aruande leiab aruannete lehelt kaustast "Palgad ja lisatasud".
 • Parandatud on aruandes "Töötunnid töötaja kaupa" kuu viimasse kuupäeva tundide kuvamist.
 • Täiendatud on aruannet "Palgaleht". Vaata uut palgalehe ülesehitust koos selgitustega SIIT.

Seaded
 • Parandatud on rollile määratavate töötajate andmeid puudutavate õiguste käitumist üksteise suhtes:
  Kui moodulis "Tööaja planeerimine" on rollile märgitud "Töötajad" vaatamise õigus, märgitakse automaatselt moodulis "Personalhaldus" vaatamise õigus ka valikutele "Tsikuandmed" ja "Töö".
  Kui moodulis "Tööaja planeerimine" on rollile märgitud "Töötajad" muutmise õigus, märgitakse automaatselt samas moodulis ka "Töötajad" vaatamise õigus ning moodulis "Personalihaldus" vaatamise ja muutmise õigus valikutele "Töö" ja "Isikuandmed".
  Kui valikutel "Töötajad", "Isikuandmed" ja "Töö" on aktiveeritud nii vaatamise kui muutmise õigus ning kui eemaldada ühelt valikutest muutmise õigus, eemaldatakse muutmise õigus kõigilt kolmelt valikult.
  Kui valikutel "Töötajad", "Isikuandmed" ja "Töö" on aktiveeritud nii vaatamise kui muutmise õigus ning kui eemaldada ühelt valikutest vaatamise õigus, eemaldatakse nii vaatamise kui muutmise õigus kõigilt kolmelt valikult.
 • Persona kasutajaliidese sisselogimise lehele on lisatud parooli unustamise funktsionaalsus, mille puhul on võimalik läbi vastava lingi e-mailile uus parool tellida.


2017 aastal tehtud Persona uuendused


Personaliarvestus

 • Lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Palk" on parendatud ametinimetuste kuvamist.
 • Persona lehe alla serva on lisatud kasutajatoe e-mailile lisaks ja kasutajatoe telefoni number.
 • Persona oskab nüüd saadaolevate puhkuste arvestamisel arvestada ka olukorraga, kus pika tasustamata puhkuse keskel muutub isiku ametikoht.
 • Isiku üleviimisel ametikohale, mis on loodud struktuuri tuleviku kuupäevaga, näitab Persona nüüd saadaolevate puhkuste paneelil puhkuse jääki aasta lõpuni. Varem näitas hetkel kehtiva ametikoha lõpuni.
 • Parendatud on isiku ametikohale lisamist
 • Lehele "Struktuur" üksuse andmete juurde lisandus järjekorra numbri lahter, mis võimaldab üksusi lehel "Struktuur" järjestada.
 • Paneelil "Puhkusetaotlused" on võimalik nüüd puhkust sisestada ka isikule, kellel on tulevikus ametikoha muudatus ja kelle puhkus algab pärast ametikoha muudatust.
 • Parendatud on perioodita sisestatud lapsepuhkuste arvestust.
 • Parendatud on saadaolevate puhkusepäevade arvestust paneelil "Saadaolev puhkus".
 • Lehel "Puhkusetaotlused" näidatakse vaikimisi perioodi lõpuks 31.12.2018
 • Lehel "Puhkus" paneelil "Puhkusetaotlused" on muudetud pühade arvestust.
 • Puhkuse sisestamise vormil on tehtud parandus seoses tasustatud päevade kuvamisega.
 • Personale on lisatud juurde inglise keelseid tõlkeid.
 • Parandatud on probleem, kus Persona arvestas eelmise asutuses oleku ajal väljavõetud puhkused maha käesoleva ja järgmise aasta puhkuse jäägist olukorras, kus puhkused olid sisestatud isikule ilma perioodita.
 • Lehel "Puhkus" paneelil "Puhkusetaotlus" saab nüüd puhkusetaotlusel muuta puhkuse liiki, algust, lõppu, kestust, märkeruutu "Maksta palgaga" ja märkust.
 • Nupu nimetus "Kanna väljavõetud puhkustesse" on asendatud nimetusega "Lisa puhkuseplaani".
 • Muudetud on saadaolevate puhuste arvestust õppepuhkuste osas. Kui detsembris 2016 sisestatakse isikule õppepuhkus 2017 jaanuari ilma perioodi valimata, siis võtab Persona need õppepuhkusepäevad maha 2017 perioodist. Enne võttis 2016 perioodist.
 • Muudetud on saadaolevate õppepuhkuste ja täiendavate lapsepuhkuste kuvamist, et Persona ei näitaks saadaolevate puhkuste paneelil 2016 aasta puhkuseid ja sellega seoses võtaks 2017 aasta puhkused perioodita sisestamise korral maha 2017 perioodist.
 • Kaustas "Riigikantselei aruanded" olevaid aruandeid on uuendatud.
 • Lehel "Töö" on palga liigi valik asendatud märkeruuduga "Lühendatud tööaeg (3h)"
 • Lehel "Puhkused" on muudetud paneeli "Puhkused ja töökatkestused" filtreid. Rippmenüüd on eemaldatud. Lisatud on märkeruut "Näita varasemaid puhkuseid". Vaikimisi näidatakse lehel käesoleva aasta ja järgmiste aastate puhkuseid.
 • Kui juht ei ole töötaja puhkusetaotlust kinnitanud, kuid personalitöötaja on puhkusetaotluse juba puhkuseplaani lisanud, siis juht enam antud kinnitamata puhkuse kohta meeldetuletusi ei saa.
 • Parendatud on puhkuste tühistamiste teavituste saatmist juhtide e-mailidele.

Palgaarvestus

 • Nüüdsest saab "Palk ja lisatasud" lehelt lisada töötajale uue palga klõpsates lingile "Palga muudatus". Seejärel avaneb eeltäidetud vorm, kus kuupäeva muutes saab tekitada töötajale uue palga rea.
 • Persona palgaarvestuse moodulisse on sisse viidud astmelise tulumaksu rakendumisega seotud muudatused. Sellega seoses lisandus paneelile "Palk" tulumaksuvaba miinimumi summa jaoks eraldi lahter. Persona võtab tulumaksu arvutamisel maksuvabaks miinimumiks lahtrisse "Maksuvaba min." sisestatud summa, kui see ei lähe vastuollu seaduses kehtestatud määradega, vastasel juhul arvutatakse võimalik lubatud maksuvaba miinimum automaatselt
 • Persona suudab nüüd lehel "Tasude arvutus" konkreetse lisatasu juurde näidata töögraafikus olevaid töötatud tunde ning arvestada töötasu koos koefitsiendiga välja vastavalt töötatud tundidele. Selleks tuleb püsiandmete alla lisada uus lisatasu liik ja teha märge "Arvuta töögraafiku tundide järgi".
 • Parandatud puhkusetasu muutumatu tasu arvestust, kui töösuhte liigiks on "Juhatuse liikme leping".
 • Nüüd võtab Persona muutumatu tasu arvutamisel arvesse kõik lisatasud, mis on püsiandmete all seotud tingimusega "Arvestada 6 kuu tasude hulka" ja mille maksmise kord on "Iga kuu".
 • Muudetud on maksekorralduse faili formaati seoses Euroopa maksenõukogu reeglistiku muudatustega, mis on kohustuslikud SEPA maksepiirkonna liikmesriikidele.
 • Parendatud on Statistikaameti aruannet "Palk" ja TSD aruannet.
 • Parendatud on maksude maksekorralduse failis kuupäeva formaati ja nüüd ilmub faili uuesti ka sisestatud viitenumber.
 • Pearaamatukannete aruandes on tehtud muudatus, et Persona ei arvestaks juhatuse liikme korral puhkusereservi töötuskindlustusmakset.
 • Muudetud on maksekorralduse faili seoses kinnipidamise makse tegemisega kohtutäiturile.
 • TSD-l on tehtud parendus seoses lahtriga 1090.
 • Personasse lisandus uus lisatasu liik "Nädalavahetuse riigipüha tasu". Kui kasutusel on tööajaplaneerimine, siis Persona oskab nüüd töögraafikust palgaarvestusse "Nädalavahetuse riigipüha tasu" reale tuua kõik need tunnid, mis on töötatud nädalavahetusel riigipüha ajal.
 • Parendused on tehtud puhkusekompensatsiooni arvestuses ja sellega seoses ka puhkusekohustuste aruandes.
 • Persona kontrollis varem puhkuse sisestamise hetkel, kas töötaja on saanud lisatasusid või mitte ning valis selle järgi arvutusviisi (muutumatu tasu alusel või keskmise tasu alusel). Nüüd on see kontroll eemaldatud. Persona märgib puhkuse juurde vaikimisi alati selle arvestusviisi, mis on püsiandmetes tasu liigi juures kirjeldatud. Kui lehel "Puhkusetasud" vajutatakse nuppu "Arvuta", siis arvestab Persona tasu välja selle arvestusviisi järgi, mis on töötajale kasulikum. Töötajale kasulikuma tasu arvestusviisi valib Persona siis, kui asutuse seadete lehel on "Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik: JAH".
 • Parendatud on lehel "Tasude arvutus" inimeste lisamist väljamaksulehele selliselt, et kui üksuse filtris on valitud üks osakond ja selle osakonna tasud on välja arvutatud ja väljamaksulehele saadetud, siis oleks võimalik pärast üksuse valikus vahetada ära üksus ning välja arvutada teise osakonna tasud ning need samale väljamaksulehele lisada. Varem seda teha ei saanud, kuna Persona varem loodud väljamaksulehte ei näidanud.
 • Parendatud on lehel "Tasude arvutus" märkeruudu "Näita makstud tasusid" tööd.
 • Kui kinnipidamise summa muudetakse ära väljamaksulehel, siis maksekorraldus tehakse kohtutäiturile selles summas, mis on väljamaksulehel kirjas.
 • Muudetud on aruande "Pearaamatukanded" Directo formaati.
 • Persona näitab tasude arvutuse lehel kuupalga rida ka siis, kui isik on terve kuu jooksul tööl ainult nädalavahetusel. Varem ei näidanud.
 • Persona arvestab ületunnid välja nüüd ka isikule, kes tuleb kuu lõpus tööle ja töötab vaid nädalavahetusel.
 • Käsundus- ja töövõtulepinguga töötajad ei ilmu enam TSD-le, kui tasu on sisestatud ainult paneelile "Palk" ja isik vaatlusaluses kuus tasu ei saa.
 • Parendatud on kuupalk (summeeritud) arvestust seoses töögraafikute moodulis haiguslehe juurde märgitud tundide arvestusega.
 • Parendatud on tulumaksuvaba miinimumi arvestust olukorras, kus isikul on paralleelselt 2 kehtivat ametikohta ja 2 kehtivat palka.
 • Aruanne "Pearaamatukanded" toob nüüd välja ka haigustasu, mis on isikule makstud pärast asutusest lahkumist.
 • Persona arvestab juhatuse liikme puhkusetasu nüüd muutumatu tasu alusel välja ka juhul, kui juhatuse liikme tasu on sisestatud kuupalgana.
 • Aruande "Pearaamatukanded" Standardhansa formaati on muudetud, et ühe kulukoha korral ei ilmuks aruande tulemusse koma.
 • Persona arvestab nüüd ka sellisele isikule ületunnid välja, kes terve kuu jooksul on tööl vaid nädalavahetusel.
 • Muudetud on TSD aruannet, et see teatud isikute korral enam topelt tulumaksuvabastust ei arvestaks.
 • Muudetud on palgateatistel ümberarvestuste tööpäevade arvu kuvamist
 • Muudetud on puhkusekompensatsiooni tasu arvestust nende isikute korral, kes ei ole enne lahkumist tasu saanud.
 • Täiendati aruannet TSD
 • Täiendatud on haigustasu arvestust olukorras, kui palga liigiks on "Tunnipalk(summeeritud)" ja töötaja pole varem tasu saanud
 • Täiendatud on puhkusekompensatsiooni arvestust olukorras, kus isikul muutub koormus samal päeval kui ta lahkub
 • Lisandus poolaasta preemia arvestus Kui isik on märgitud Personas vanaduspensionäriks, siis Persona ei arvesta isikule sotsiaalmaksu miinimumi. Varem arvestas, kui isikul oli palga juures märge "Sotsiaalmaksu miinimumi kohustus".
 • Parandatud on puhkusetasu arvestust muutumatu tasu alusel tunnitasulistel töötajatel. Persona ei arvestanud varem koormusega. Nüüd arvestab.
  Pearaamatukannete Directo formaati on täiendatud, et näha oleks ka kulukoht 2.
 • Kui püsiandmetes on "Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik: Jah", siis lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamisel arvestab Persona isiku koodita puhkuse, põhi- lisa- ja töövõimetuspuhkuse tasu tagaplaanil välja nii arvestusviisi "Säilitada muutumatu tasu" kui ka "Keskmise tasu alusel" ning kontrollib, kumb on suurem, ja näitab puhkusetasu lahtrisse seda puhkusetasu summat, mis oli suurem.
 • On parandatud kinnipidamiste importi, et põhjale ei tekiks topelt ridu.
 • TSD-s on tehtud muudatusi, et korporatiivsetel ettevõtetel tuleksid isikud TSD-l välja õige asutuse alla.
 • 6 kuu tasude aknas on parandatud kalendripäevade arvu kuvamist.
 • Täiendatud on Persona jätkulehtede arvestust olukorras, kus tasustatud on ka teine ja kolmas päev.
 • Lisandus haigustasu 4-8 päeva tasustamise % määramise võimalus.
 • Haiguslehel on nüüd võimalik määrata mitme % ulatuses ettevõte tasub haiguslehe teise ja kolmanda päeva eest. Seadistuse saab teie Personale ära teha kasutajatugi, kui te saadate vastava sisulise e-maili.
 • Persona näitas mõningatele puhkuse liikidele arvestusviisiks "Keskmise tasu alusel", kuigi püsiandmetes oli valitud arvestusviisiks "Ei tasustata". See probleem on nüüd lahendatud.
 • Aruannet "Statistikaameti aruanne Palk" on täiendatud, et real nr 11 kajastuks ka jõulupreemia, kvartalipreemia ja aastapreemia.
 • Persona võimaldab nüüd ka tükitasu põhjal teha väljamaksulehte liigiga "Avansside väljamakse".
 • Persona ei näita tükipalgaliste isikute korral enam palgateatisele kuupalga 0 rida.
 • 6 kuu tasude aknas ei ilmu enam topelt ridu, mis mõnede isikute korral ilmusid.
 • Aruandes "TSD" on tehtud muudatusi seoses isikute liikumisega ühest asutusest teise sama organisatsiooni sees.
 • Persona võimaldab nüüd grupi juures ära määrata ka kohustuse konto, millele puhkusereservi kogutakse.
 • Aruannet "Puhkusekohustused" on täiendatud, et sinna ei ilmuks lahkunud isikute puhkusekompensatsiooni andmed.
 • Aruandes "TSD" on tehtud muudatusi seoses isikute liikumisega ühest asutusest teise sama organisatsiooni sees.
 • Aruannet "Pearaamatukanded" muudeti selliselt, et Directosse ja Standard Hansasse oleks võimalik Personast eksportida erinevaid faile. Tagasi on lisatud kulukoha veerg, mis Standard Hansa formaadis vahepeal ära peidetud oli.
 • Lehel "Kinnipidamised" on võimalik sisestada kinnipidamise saaja andmed. Kui isiku väljamaksulehel on kinnipidamine, mille korral lehel „Kinnipidamised“ on Saaja nimi, Palgakonto nr ning Makse selgitus ja/või Viitenumber täidetud, siis lehel „Väljamaksed“ maksekorralduse tegemisel lisatakse maksekorralduse faili lisaks tavapärasele infole ka kohtutäiturile tehtava maksekorralduse makseinfo.
 • Lisandus aruanne "Kinnipidamised", mis toob välja lehele „Kinnipidamised“ sisestatud info. Aruandes näidatakse lehele "Kinnipidamised" sisestatud kinnipidamisi (aruanne toimib sarnaselt nagu aruanne "Palgad").
 • Lisandus haigustasu ja puhkusetasu arvestus olukorras, kus töötajale ei ole veel töötasu makstud või kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale kuue kuu jooksul töötasu makstud. Puhkuse või haigustasu arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivast töötasust.
 • Aruande "Pearaamatukanded" pdf väljatrükki on parandatud, et kontonumbrid oleksid korrektselt välja kuvatud.
 • Parandatud on probleem, kus Persona arvestas tasustamata puhkusele tasu välja. Lahendati ka probleem, kus tasule oli püsiandmetes valitud arvutusviisiks "Säilitada muutumatu tasu", kuid Persona arvestas isikule siiski tasu keskmise tasu alusel olukorras, kus seadete all oli märgitud "Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik: EI".
 • Parandatud on probleem, kus Persona arvestas ette sisestatud kuupäevaga 01.01.2017 kogumispensionit juba detsembris, kuigi oleks pidanud arvestama alles jaanuaris.
 • Parandused on tehtud puhkusetasu arvestamisel muutumatu tasu alusel olukorras, kus isiku puhkuse andmed avatakse ja seejärel vajutatakse lingile "Arvuta"
 • Täiendati aruandeid "Palgaleht" ja "Pearaamatukanded" korporatiivsete asutuste jaoks, kes haldavad Personas mitme allasutuse andmeid. Kui isik viiakse üle teise asutusse kuu alguse seisuga, siis eelmise kuu eest järgmisel kuul makstud tasusid näidatakse vastavalt sellele, kus asutuses/üksuses neid teeniti.

Tööaja planeerimine

 • Lehel "Töögraafik" kaotati ära vaataja õigustega kasutaja vaatest "Täida töögraafik" nupp.
 • Täiendatud on tööaja planeerimise funktsiooni, nüüd on ühele päevale võimalik lisada tööaegu ainult 24h ulatuses.
 • Parendatud on töögraafikute automaatset täitmist. Töögraafikute automaatne täitmine on nüüdsest võimalik igale töötajale eraldi kui ka suuremate projektide korral kõikidele töötajatele korraga
 • Lehel „Töögraafik“ on muudetud projekti valikut
 • „Kuu töögraafik“ aruannet on täiendatud nii, et on võimalik näha mitmel ametikohal töötava inimese kõiki tööposte
 • Parendatud on töögraafikute automaatse täitmise kiirust
 • Töögraafikute projektide valiku menüüd on muudetud, et oleks võimalik valida mitu projekti korraga
 • Persona võimaldab nüüd 24h tööposti sisestamist.
 • Kahes osas sisestatud 24h tööposti korral näidatakse nüüd pühade tunde õigesti ka kuu vahetuse korral.
 • Isikuandmete juurde lisandus kuupäeva väli "Koolikohustus kuni". Kui väli on täitmata, loetakse töötaja kuni 18-aastaseks saamise kuupäevani koolikohuslaseks. Kui väli on täidetud, loetakse ta alates sellele kuupäevale järgnevast päevast mittekoolikohuslaseks (nt sisestatud on koolikohustus kuni 06.05.2017, alates 07.05.2017 hakkab kehtima uus norm). Normiarvutus alates 1. juulist 2017. on järgmine: (varasemad, kui 1. juuli graafikud arvutavad normi vanaviisi) 7-12 aastasel 3 tundi päevas; 13-14 aastasel 7 tundi päevas; 15-17 aastane koolikohuslane 7 tundi päevas;15-17 aastane mittekoolikohuslane 8 tundi päevas. Lisandusid järgmised kontrollid: 7-14 aastane ning ka 15-17 aastane koolikohuslane ei tohi töötada 20:00-06:00 (kontrollitakse isiku vanust tööposti alguskuupäeval). 15-17 aastane mittekoolikohuslane ei tohi töötada 22:00-06:00.
 • Persona lubab nüüd lehel "Töö" panna isikut ühte ja samasse projekti vahetute kuupäevadega mitu korda. Varem ei võinud lehel "Töö" paneelil "Projektid" lisada isikut samasse projekti selliselt, kui üks projektis viibimine oli töölepingu ajal ja teine käsunduslepingu ajal sama kuu raames. Nüüd võib.
 • Parendatud on haiguslehe normtundide muutmisvõimalust nendel asutustel, kellel on iseteeninduse tööaja registreerimine sisse lülitatud.
 • Tööaja registreerimist on parendanud tundide arvestuse osas olukorras, kus isik on sisestanud endale samale päevale 2 ühe ja sama nimega tööposti, mille tundide arv on sama.
 • Lehel "Töögraafik" nupp "Täida töögraafik" täidab nüüd ära ka käsunduslepinguliste töötajate graafiku.
 • Kui tööpost 12:00-24:00 sisestatakse 22. veebruarile, siis Persona enam ei vähenda normi 3h võrra. Varem vähendas.
 • Aruandes "Töötunnid tööpostide kaupa" on muudetud tööposti filtri tööd.
 • Lehel "Töögraafik" isiku nimele vajutades avab Persona lehel "Isikuandmed" nüüd ka Chrome veebilehitseja korral.

Iseteenindus

 • Parandatud on kinnitaja muutmist.
 • Puhkusetaotluste sisestamist ja vaatamist lehel "Puhkusetaotlused" on muudetud kiiremaks.
 • Kui puhkus kestab 2017 aastast 2018 aastasse, siis näidatakse lehel "Puhkusetaotlused" puhkusejääki selle aasta lõpu seisuga, kus puhkus algab.
 • Persona võimaldab iseteenindusest ära peita puhkuse liike, mille taotlusi töötajad Persona kaudu teha ei tohiks. Püsiandmetesse puhkuseliikide andmete juurde on selleks lisatud märkeruut "Peida iseteenindusest".
 • Kui iseteenindusmooduli kaudu sisestatud puhkusel täidetakse hiljem märkeruut "Maksta koos palgaga", siis muudab Persona ära ka maksmise kuupäeva. Varem ei muutnud.
 • Iseteenindusmoodulis saab juht valida, millise sagedusega ta soovib e-posti teavitusi saada.
 • Iseteenindusmooduli puhkuste ajakava vaikimisi perioodiks pakub Persona 3 kuud (käesolev kuu ja 2 järgmist kuud)
 • Puhkuse ajakava aruannet on täiendatud selliselt, et värvide abil oleks kergem aru saada, kas tegemist on tühistatud, ootel või kinnitatud taotlusega
 • Iseteeninduse lehel "Tööaeg" on muudetud filtrite kujundust.
 • Lehel "Tööaeg" on tehtud parandus ja nüüdsest on võimalik tööaja registreerijal määrata tööaeg kõigile isikutele enda hallatavatest projektidest.
 • Iseteeninduses on nüüd ID-kaardi või mobiili ID-ga sisse loginud kasutajal võimalik endale parool määrata.
 • Personasse sisselogimisel on lisatud ID-kaardi sertifikaatide kehtivuskontroll ning tühistatud sertifikaatidega kasutaja ei saa enne sertifikaatide uuendamist ID-kaardi abil Personasse sisse logida.
 • Iseteeninduse lehel „Tööaeg“ lisandus võimalus raporteerida tööaega ka teisele töötajale.
 • Leht „Asendamised“ teavitab nüüdsest kasutajat kui talle pole laekunud ühtegi taotlust.
 • Iseteeninduses on nüüd võimalik puudega lapse puhkust sisestada tööpäevades.
 • Iseteeninduse kaudu saab nüüd töötaja sisestada vaid 12 tööpäeva puudega lapse puhkust
 • Kui kasutaja valib iseteeninduses puhkuse liigiks "Lapsepuhkus", kuvatakse täiendavalt märkeruutu järgmise tekstiga: Kinnitan, et teine lapsevanem ei ole antud puhkust kasutanud.
  Märkeruutu kuvatakse pärast märkuse lahtrit. Ilma märkeruutu linnukest tegemata ei saa puhkusetaotlust esitada.
 • Lehel "Puhkusetaotlused" on parendatud üksuse filtri tööd.
 • Kattuvate puhkusetaotluste korral (tühistamise taotlus ja uus puhkusetaotlus) tuleb plaani lisada kõigepealt puhkuse tühistamine ja seejärel on võimalik plaani lisada uus puhkusetaotlus. Uus kontroll tagab, et paneelile "Puhkused ja töökatkestused" ei satuks kattuvaid puhkuseid. See on vajalik, et hoida korrektsena puhkuse jäägi arvestust.
 • Parendatud on lehel "Puhkusetaotlused" lingi "Vaata puhkuste ajakava" abil avanevat aruannet, et see kattuvate puhkuste korral veateadet ei kuvaks.
 • Iseteeninduses on võimalik nüüd kinnitatud puhkuse puhul vaadata ka märget "Makstakse koos palgaga"
 • Kui puhkuse alguseni on rohkem kui kaks nädalat, saab iseteeninduses linnukest "Makstakse koos palgaga" muuta ilma kinnitusringita.
 • Persona võimaldab nüüd esitada puhkusetaotlust ka ajale, mis kattub osaliselt väljavõetud puhkusega

Aruanded
 • Aruandes "Statistikaameti Palk" on muudetud rida nr 08 seoses kinnipidamistega.
 • Täiendatud on aruande "Saadaolevad puhkused" päevade arvestust
 • Aruandes "Statistikaameti aruanne Palk" on tehtud muudatus seoses juhatuse liikmetega. Aruande töötajate arvus kajastatakse neid juhatuse liikmeid, kellel on puhkust andev profiil. Aruande töötajate arvus ei kajastata neid juhatuse liikmeid, kellel on profiil, mis ei anna puhkust
 • Kaustas "Töö" olevat aruannet "Tööajatabel" on täiendatud. Vana aruanne tööajaplaneerimise moodulis arvestatud töötatud tunde ei kajastanud. Uuel kujul aruanne kajastab nüüd ka nende isikute täpseid graafiku järgseid töötunde, kelle tööaega planeeritakse tööaja planeerimise moodulis. Uuel kujul aruanne näitab nende isikute tunde endist viisi, kelle tööaega tööaja planeerimise moodulis ei planeerita.
 • Aruannet "Tööajatabel" on täiendatud selliselt, et kui püsiandmetesse on lisatud 2 isapuhkuse liiki (ühel juhul on nädalavahetused sisse arvestatud ja teisel juhul nädalavahetused välja arvestatud), siis aruanne "Tööajatabel" toob need mõlemad liigid nüüd isapuhkusena välja. Varem tõi aruanne välja ainult selle liigi, mis on Personasse Fujitsu poolt lisatud.
 • Aruanne "Puhkuseplaan allkirjastamiseks" avaneb nüüd ka õppepuhkuste kohta.
 • Aruandesse "Isikut tõendavad dokumendid" on tagasi lisatud põhiveerud.
  Muudetud on aruannet "Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad", et töölepingu tähtajalisi lõpetajaid ei kajastataks veerus "...tööandja algatusel".
 • Aruandesse "Puhkused ja töökatkestused" on lisatud veerg "Märkus", kuhu näidatakse Persona iseteeninduse kaudu lisatud märkusi.
 • Aruandest "Puhkuseplaan allkirjastatud" on eemaldatud puhkused, mis on lehe "Puhkusetaotlused" kaudu tagasi lükatud.
 • Aruandesse "Puhkusekohustused" on lisatud standardveerud.
 • Palgaarvestuse mooduliga seonduvaid andmeid mitte nägev kasutaja näeb nüüd lehel "Puhkus" puhkuse andmeid vaadates märkeruutu "Makstakse järgmise palgaga".
 • Aruande "Toimunud koolitused" isiku filtri tööd on parandatud
 • Aruande "Perekond" pereliikme filtri tööd on parandatud


2016 aastal tehtud Persona uuendused


 • Parandati TSD-d, et töölepingu alusel töötava isiku tasu ilmuks TSD-le koodiga 10 ka siis, kui ta eelmise asutuses viibimise ajal käsunduslepingu tasu sai.
 • Võrdsustati tasude arvutust palgaliigi "Kuupalk (summeritud)" korral lühendatud tööpäeval töötaval ja lühendatud tööpäeval mitte töötavatel isikutel. Näide: 2 isikut puhkavad kuus 120 tundi. Üks nendest töötab lühendatud tööpäeval ja üks nendest ei tööta lühendatudtööpäeval. Lühendatud tööpäeval töötanud isik sai varem väiksemat tasu, kui see kes lühendatud tööpäeval ei töötanud.
 • Pearaamatukannete aruanne võimaldab nüüd andmete eksporti Directo-sse
 • Parandatud on lehel "Palgaarvestus" üksuse filtri kiirust
 • Parendati aruandes "Puhkused ja töökatkestused" puudega lapse puhkuse päevade arvu kuvamist
 • Persona avalehel on uus kujundus
 • Meeldetuletuste nägemiseks tuleb nüüd Persona logole vajutada.
 • Töötajat näidatakse nüüd lehel "Töötajad" ka juhul, kui lapsehoolduspuhkus on sisestatud paneelile "Puhkusetaotlused".
 • Parandatud on probleem Chrome veebilehitsejaga seoses, kus veebilehitseja kuvas teatud juhtudel erinevaid sisestuslahtreid üksteise otsa.
 • Parandatud on lapsepuhkuse arvestust olukorras, kus välja võetud lapsepuhkused on sisestatud paneelile "Puhkused ja töökatkestused" ilma perioodi valimata.
 • Paneelilt "Puhkused ja töökatkestused" on eemaldatud teade "Puhkuse periood ei ole valitud. Päevad arvutatakse maha viimastest perioodidest".
 • Saadaolevate õppepuhkuse päevade muutmisel paneelil "Saadaolevad puhkused" jäävad nüüd nähtavale ka järgmiste aastate õppepuhkused.
 • Personasse on lisatud 2017 aasta maksumäärad
 • Persona võimaldab toestada palgaarvestust kinnipidamisasutuses viibivatele töötajatele.
 • Persona võimaldab nüüd importida ka tükitasusid, mille tükihinnal on rohkem kui 2 kohta peale koma (N: 0,012)
 • Persona ei sisesta enam üleviimise või koormuse muudatuse korral uut tulumaksuvaba miinimumi alguskuupäeva - kehtima jääb varem sisestatud tulumaksuvaba miinimumi kuupäev, kui seda ei ole lõpetatud.
 • Persona võimaldab välismaise panga IBAN-i sisestamist ja maksete tegemist panka "CIC PARIS LE MARAIS".
 • Väljamaksulehel pärast linnukese "Arvesta maksuvaba min" eemaldamist arvestab Persona nüüd ka sellega, et teatud lisatasu liikidelt (N: autokompensatsioon) tulumaksu ei arvestata.
 • Käsunduslepingu ja töövõtulepingu korral ei arvesta Persona enam töövõimetuspensionärile sotsiaalmaksu soodustust.
 • Kui püsiandmetes on põhipuhkuse arvutusviisiks valitud "Säilitada muutumatu tasu", siis lahkumisel näitab Persona puhkusekompensatsioonile arvutusviisiks "Keskmise tasu alusel".
 • Lehele "Puhkused" paneelile "Puhkusetaotlused" on tagasi pandud nupp "Lisa uus".
 • Paneeli "Saadaolevad puhkused" on nüüd võimalik seadistada ka nii, et see näitaks ette vaid järgmise aasta puhkuseid (hetkel näitab lisaks käesolevale aastale ka järgmise ja ülejärgmise aasta puhkusi ehk 2016, 2017 ja 2018). Kui te soovite, et paneel "Saadaolevad puhkused" näitaks vähem aastaid etteulatuvalt, siis palun saatke sellesisuline e-mail aadressile persona@ee.fujitsu.com
 • Parendatud on perioodita puhkuste sisestamist, et persona võtaks puhkused maha õigest perioodist ka erijuhtudel.
 • Persona suudab nüüd puhatud õppepuhkuse päevad maha arvata ka fikseeritud saadaolevast õppepuhkuse perioodist oludes, kus linnukest "Õpilane" ei ole hariduse andmetesse tehtud.
 • Persona ei peida enam ära lehele "Asendamised" sisestatud asendamisi.
 • Töögraafikute kiirust on parandatud
 • Lisandus aruanne "Töötunnid tööpostide kaupa".
 • Persona võimaldab nüüd lehel "Töögraafik" isikute järjekorda muuta. Järjekorra muutmiseks tuleb isiku nimi tõsta vajalikku asukohta.
 • Lehele "Projektid" on paneelile "Projekt" lisatud järjekorra numbri lahter, mis võimaldab projekte endale sobivasse järjekorda viia nii lehel "Töögraafik" kui ka aruannetes.
 • Lehel "Töögraafikud" on parandatud filtri "Töötajad" tööd.
 • Täiendatud on aruannet "Tööajatabel (Excel)", et see ei näitaks Open Office korral veergude pealkirju topelt.
 • Lisatud on kontroll, et lehel "Projektid" ei saaks ära kustutada sellist tööposti, mida on kasutatud mõne isiku graafiku täitmisel.
 • 6 kuu tasude aknas arvestatakse nüüd haigushüvitise korral püha töötatud kalendripäevade hulka olukorras, kus puhkuse sisse jääb püha.
 • Puhkuste lisamise aknasse ja aruandesse "Puhkused ja töökatkestused" on lisatud uus väli "Tasustatud päevi".
 • Lehel "Tasude arvutus" on parandatud kujundust, et nupud ei oleks nii üksteise lähedal.
 • Parendatud on lehe "Tasude arvutus" avanemise kiirust ja ka arvutuste kiirust.
 • Parendati aruande "Statistikaaruanne Palk" rida 05 seoses tasudega, mille koodiks on püsiandmetes märgitud MuuHyvitis. Parendati ka ametinimetuse muudatuse arvestamist aruandes.
 • Parendati aruannet "Pearaamatukanded" selliselt, et aruannetes "Palgaleht" ja "Pearaamatukanded" ei tekiks sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse kogusummades sendi vahesid.
 • Lehel "Tasude arvutus" parendati palgapäeva filtri tööd.
 • Parandati fikseeritud puhkuse jäägi näitamist töötaja lahkumisel palgaarvestuse puhkusekompensatsiooni real.
 • Parendatud on isiku näitamist pärast asutusest lahkumist tehtud väljamakselehel, kui isikul on ühes ja samas asutuses olnud mitu järjestikust lepingut.
 • Parendatud on TSD 2016 aruannet, et sotsiaalmaks oleks korrektne ka juhul, kui isiku väljamaksulehel on haiguslehe 0€ rida.
 • Persona võimaldab nüüd ka Pocopay arveldusarve numbri sisestamist.
 • Persona kajastab nüüd TSD-l ka seda tasu, mis on samas asutuses eelmise lepingu ajal teenitud, kuid uue lepingu kehtivuse ajal välja makstud.
 • Isikuandmete lehele on lisatud märkeruut "Andmeid saadetakse TÖR-i". Seda hakkab edaspidi kasutama töötajate registri (TÖR) liides, mis saab valmis käesoleva aasta lõpuks.
 • Isiku puhkuste lehel on asendatud paneel "Puhkuseplaan" paneeliga "Puhkusesoovid". Paneeli nimi ja sisu muutus seoses aasta lõpus valmiva puhkuste iseteenindusmooduliga, kus töötajad saavad ise oma puhkusesoove edastada. Paneelil näidatav puhkusejäägi veerg on veel arendamisel, mistõttu palume hetkel mitte muretseda seal näidatava puhkuse jäägi pärast.
 • Enamikesse Persona aruannetesse lisati uus veerg "Töölepingu number".
 • Püsiandmetest eemaldati hariduse ja oskuste sektsioonist valik "Keeled". Keelte andmeid saab nüüd sisestada ainult sekstioonis "Üldandmed".
 • Parendati aruannet "Töölt lahkunud isikud", et ka varem kahel ametikohal korraga töötanud, kuid praeguseks lahkunud isik aruandes välja tuleks.
 • Lehelt "Töötajad" eemaldati üksuse kiirvaliku Otsi nupp.
 • Tulevikus tööle asuvate isikute dokumente on nüüd võimalik isikuga siduda ka siis, kui isik ei ole veel aktiivsete töötajate seas.
 • Aruannet "Töögraafiku väljatrükk" parendati selliselt, et töögraafiku ühele lehele trükkimise korral oleks näha tööposti koodi 10 tähemärki.
 • Personasse saab nüüd siseneda mobiil-ID abil. Oluline on see, et mobiil-ID'ga sisse logiva kasutaja telefoni number oleks kirjas Personas lehel "Kontaktid", kas mobiili või telefonina.
 • Kasutajate loomisel saab lisada IP-aadressi põhist piirangut.
 • Persona võimaldab luua mitu kasutajakontot korraga. Luuakse ees- ja perekonnanime sisaldavad kasutajanimed. Kui parooliga autentimine on lubatud, siis saadetakse töötajale konto loomise hetkel töö e-mailile link, mille abil ta saab endale Persona parooli määrata.
 • Lehel "Kasutajad" on võimalik saata Persona kasutajale parooli lähtestamise e-mail. Seda võib vaja minna olukorras, kus kasutaja on oma parooli unustanud.
 • Dokumendimalli ikooni ilmumist aruannete lehele on parendatud.
 • Lisavälja saab nüüd lisada ka koolituse andmete juurde. Aruandesse "Toimunud koolitused" on lisatud koolituse lisavälja veerg.
 • Summeeritud tööajaga osakoormusega töötajatel, kes töötavad lühendatud tööpäeval, vähendab Persona nüüd normtunde 3h võrra. Varem arvestas proportsionaalselt.
 • Kui isikule palka sisestatud ei ole (on sisestatud ainult lisatasu) või palga juurde tulumaksuvaba miinimumi alguskuupäeva karjääri algusest saadik märgitud ei ole, siis Persona tulumaksuvaba miinimumi ei arvesta. Varem arvestas.
 • Juba välja makstud puhkust enam ära ei kustutata, kui isikule sisestatakse asutusest lahkumise kuupäev, mis jääb enne puhkust.
 • Töövõtu- ja käsunduslepinguga töötajatele saab nüüd töögraafikuid planeerida. Kui töösuhte tüübiks on valitud "Käsundusleping" või "Töövõtuleping", siis näitab Persona paneelile "Palk" sisestatud tasu TSD-l koodiga 17.
 • Kui töösuhte tüübiks on valitud "Juhatuse liikme leping", siis paneelile "Palk" sisestatud tasu näidatakse TSD-l koodiga 21.
 • Palgaarvestuse moodulis on parandatud isikute filtri tööd lahkunud isikute korral.
 • Aruannet "Töögraafiku väljatrükk" on muudetud 2-le lehele trükkimise osas - lahtrid on nüüd sama suurusega ja kohakuti.
 • Lehele "Projektid" paneelile "Töötajad" on lisatud filtrid "Näita kõiki" ja "Näita kehtivaid".
 • Aruandes „Tasud ja kinnipidamised“ arvestatakse nüüd ka varasemate ametikohtade objektidega ning välja tulevad ka lahkunud töötajate tasud. Aruandesse on lisatud veerg "Koormus".
 • Juhatuse liikme puhkusetasu arvestust on muudetud oludes, kus isik on vahepeal saanud lisatasu, kuid puhkusetasu arvutamise viisiks on valitud "Säilitada muutumatu tasu".
 • On tehtud muudatused, et kindla üksuse nägemisõigustega isik ei näeks selle isiku praeguseid väljamaksulehti ja palgateatisi, kes on varem antud üksuses töötanud, kuid hetkel töötab juba teises üksuses.
 • Aruandes "Pearaamatukanded" on tehtud muudatus, et kindla üksuse kohta aruannet küsides ei ilmus aruandesse selle isiku tasud, kes on varem antud üksuses töötanud, kuid hetkel töötab juba teises üksuses.
 • Tehtud on ümarduse parandusi, et aruanded "Pearaamatukanded" ja "Palgaleht" näitaksid sendi täpsusega sama tulemust. (Varem teatud juhtudel tekkisid mõnede isikute korral aruande tulemuses sendi erinevused).
 • Parandatud on normtundide arvestust olukorras, kus summeerimise perioodi teisel päeval muutub isiku koormus.
 • Parandatud on ületundide arvestust palga muudatuse korral.
 • Parandatud on lühendatud tööpäevaga arvestamist palga muutuse korral palga liigi "kuupalk(summeritud)" korral.
 • Personasse on lisatud tõendite lisamise võimalus ning aruanded "Aeguvad tõendid" ja "Kehtivad tõendid".
 • Lehele "Struktuur" osakonna andmete juurde lisandus juhi sisestamise võimalus. Juhi veerg lisati ka mitmetesse aruannetesse.
 • Persona oskab nüüd saadaolevate puhkuste paneelile automaatselt pakkuda ka puhkuse liiki "Õppepuhkus kooli lõpetamiseks". See ilmub saadaolevate puhkuste paneelile kooli lõpetamise aastal. Eelnevalt peab olema lehele "Haridus ja oskused" sisestatud kooli lõpetamise aasta.
 • Saadaolevate puhkuste paneelile võib nüüd vajadusel ka käsitsi erinevate puhkuse liikide puhkusepäevi sisestada (N: isapuhkus, vaba päev, vms). Kui töötaja vastava puhkuse välja võtab, siis oskab Persona selle saadaolevate puhkuste paneelilt maha arvata. Varasemalt suutis Persona saadaolevate puhkuste paneelil vähendada ainult teatud puhkuste jääki (põhipuhkus, lisapuhkus, õppepuhkus, lapsepuhkus, töövõimetuspuhkus).
 • Asutustele, kes kasutavad ainult Persona personalimoodulit, on puhkuse andmete juures nähtavaks tehtud märkeruut "Makstakse järgmise palgaga".
 • Saadaolevate puhkuste arvestust on parandatud lapsehoolduspuhkuse osas. Nüüd oskab Persona saadaolevaid puhkusi õigesti arvestada ja siis, kui lapsehoolduspuhkuse ajal toimub ametikoha muudatus (näiteks muutub kulukoht).
 • Ette sisestatud koormuse muudatuse või üleviimise korral enam saadaolevate puhkuste paneelil puhkuste seis ei muutu. Varem näitas Persona ette sisestatud koormuse muudatuste ja üleviimiste korral saadaolevaid puhkusi ainult kuni uue koormuse/ametikoha alguseni.
 • Kui isik on asutusest lahkunud ja asub seejärel asutusse uuesti tööle, siis kustutab Persona varasemate ametikohtade saadaolevad puhkused paneelilt "Saadaolevad puhkused" ning näitab viimase ametikoha saadaolevaid puhkuseid. Varem tuli isiku asutusest lahkumise ja kohese naasmise korral oodata 3 kuud, et näha isiku viimase asutusse tulemise raames teenitud puhkusi. Varem peitis Persona isiku asutusest lahkumisest 2 kuu möödumisel ära isiku puhkuse jäägi. Nüüd enam ei peida seni, kuni isik uuesti asutusse tagasi naaseb.
 • Dokumendikausta on võimalik liigutada ühest kaustast teise (kaustas olevad dokumendid liiguvad kaasa).
 • Aruannet Statistikaaruanne "Palk" on muudetud selliselt, et juhatuse liiget näidatakse töötajate arvu hulgas vaid siis, kui tema ametikohal on profiil, mis arvestab puhkust. Muul juhul juhatuse liiget töötajate arvus ei kajastata.
 • Persona oskab nüüd juhatuse liikmele leida muutumatut tasu (arvutusviisi käsitsi valimisel) ka siis, kui vahepeal on isiku tasu suurus muutunud.
 • Persona oskab puhkuse liigi "Õppepuhkus kooli lõpetamiseks" korral arvestada puhkusetasu keh­testatud töötasu alammäära alusel
 • Isiku dokumentide lehel on tehtud dokumentide lisamist kiiremaks.
 • Aruannet "Pearaamatukanded" on muudetud selliselt, et Persona oskaks üksuse filtri valiku korral õigesti näidata ka nende isikute tasusid, kes on korra asutusest lahkunud ja hiljem tagasi tulnud.
 • Lehel "Töögraafikud" on lahtreid muudetud kitsamaks, et ekraanile mahuks korraga rohkem isikuid.
 • Aruanne "Tööandja tõend kindlustatule" on nüüd uuel põhjal ja lähtub väljamakse koodidest.
 • Lehel "Tasude arvutus" on muudetud kiiremaks isikute filtri kaudu valitud isikute tasude arvutamist.
 • Palgateatisel on tehtud parandus. Kui isik on saanud aktiivse kuu jooksul sama nimega lisatasu kaks korda, siis nüüd näitab palgateatis mõlemat tasu eraldi real.
 • Palgateatist on parendatud, et Persona oskaks palgateatisel kogust õigesti näidata ka siis, kui isiku palk on poolest kuust muutunud ja mõlemas osas on ühepalju tunde.
 • Palgateatisel näitab Persona nüüd lapsepuhkuse tasu ka siis, kui püsiandmetes on lapsepuhkuse juures märkeruut "Nädalavahetused arvestatakse sisse" täidetud ja isiku puhkus jääb nädalavahetusele.
 • Väljamaksulehel on parandatud sotsiaalmaksu arvestust. Kui isik on töövõimetuspensionär ja vanaduspensionär, siis on sotsiaalmaks 33% (riik ei maksa ja miinimumi ei arvestata).
 • Lehel "Väljamaksed" on tehtud muudatus. Kui isikute filtris on isikud valitud ja kasutaja loob uue väljamaksulehe, siis paneb Persona nupule "Salvesta" vajutamise järel väljamaksulehele kõik isikute filtris valitud isikud.
 • Parendus on tehtud maksmise kuupäeva osas, et Persona oskaks puhkusele pakkuda õiget maksmise kuupäeva ka siis, kui esimene puhkus on ühepäevane.
 • Isiku koormuse muutumisel ja üleviimisel märgitakse nüüd katseaeg kehtiva ametikoha juurde vaid siis, kui katseaeg ei ole veel lõppenud.
 • Enamikke aruandeid saab nüüd avada PDF formaadis. Selleks peab arvutis olema PDF dokumentide lugemist võimaldav programm (N: Acrobat Reader)
 • Aruannet "Puhkused ja töökatkestused" on muudetud selliselt, et aruanne tooks välja ka enne ametikoha muudatust välja võetud puhkused.
 • ID-kaardiga autentimise probleem on lahendatud. Nüüd on võimalik Personasse siseneda ka käesoleval aastal väljastatud ID-kaartide abil.
 • Parandatud on lähenevate puhkuste teavitust.
 • Parandatud on lapsepuhkuse arvestust. Persona ei paku enam 3 päeva lapsepuhkust lapse 15 aastaseks saamise aastal.
 • Teenistustähtaja lisamisel ei muuda Persona enam puhkuseperioodi lõppkuupäeva ära. Kui töötajal teenistustähtaeg eemaldatakse, siis jääb puhkusearvestus korrektseks.
 • Puhkuste sisestamisel Personasse ei pea enam puhkuseperioodi valima. Kui periood jäetakse valimata arvestab Persona puhkuse maha kõigepealt varem aeguvast saadaolevast puhkusest ning seejärel hiljem aeguvast.
 • Personasse on lisatud juhatuse liikme puhkusetasu arvestamise võimalus muutumatu tasu alusel.
 • Lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta" vajutamisel kontrollib Persona, kas 6 kuu jooksul on isiku palk muutunud ja kas isik on saanud lisatasu. Kui neid muutusi olnud ei ole, siis arvestab Persona puhkusetasu arvutusviisi "Säilitada muutumatu tasu" alusel. Kui muutus on toimunud, siis arvestatakse tasu välja arvutusviisi "Keskmise tasu alusel" põhjal. Kui isiku puhkusetasu on varasemalt juba välja arvestatud, siis nupule "Arvuta" vajutamisel Persona arvutusviisi ümber ei muuda.
 • Töövõimetuspensionäri lahkumisel asutusest kuvab Persona tasude arvutuse lehel töövõimetuspuhkuse kompensatsiooni rida. Vastavalt kompensatsioonilt arvestatakse kõik maksud (kogumispensioni II sammas, töötuskindlustus, sotsiaalmaks ja tulumaks). TSD-l näidatakse vastavat tasu koodiga 10.
 • Töötajatele saab teha nüüd väljamakseid ka pärast asutusest lahkumist.
 • Aruannet "Statistikaameti aruanne Palk" on muudetud. Eemaldatud on sektsioon 1.2 ning ridadele 06 ja 07 võetakse nüüd andmed arvestuskuu mitte väljamaksukuupäeva järgi.
 • Juhatuse liikme matusetoetuselt ei võeta enam töötuskindlustust ja see ilmub TSD-le koodiga 21.
 • Lihtsustatud on väljamaksete tegemist vastavalt pankadele. Isikute lisamisel väljamaksulehele on võimalik isikuid filtreerida pankade järgi.
 • Persona võimaldab nüüd väljamaksulehel maksude käsitsi muutmist.
 • Parandatud on ületunnitasu arvestust lehel "Tasude arvutus"
 • TSM põhi on uuenenud
 • TSM aruandes näidatakse lõppkuupäevaks viimase väljamakse kuupäeva.
 • Uue töötaja (töötaja, kel puuduvad varasemad ametikohad) ametikohale määramisel täidetakse katseaja lõppkuupäev automaatselt. Katseaeg on 4 kuud alates töötamise algusest.
 • Kui leht https://www.pensionikeskus.ee tagastab kogumispensioni maksete lõppkuupäevaks 01.01.2016, siis sellel isikul 2016 aastal makseid ei jätkata. Persona varem jätkas.
 • Aruandes "Pearaamatukanded" näidatakse nüüd ka kinnipidamise kulukohta.
 • Lehele "Väljamaksed" lisandus maksude maksekorralduse tegemise võimalus.
 • Lehel "Puhkusetasud" on nüüd võimalik saata väljamaksulehele ka see osa ühe kindla puhkuse tasust, mis jäi eelnevalt maksmata. Kui suurendada juba välja makstud puhkusetasu summat lehel "Puhkusetasud" ja vajutada nupule "Lisa lehele", siis paneb Persona lehele selle osa puhkusetasust, mis on veel maksmata.
 • Lehel "Kinnipidamised" on nüüd võimalik saata väljamaksulehele ka see osa ühe kindla kinnipidamise summast, mis jäi eelnevalt arvestamata. Kui suurendada juba kinni peetud kinnipidamise summat vajutada nupule "Lisa lehele", siis paneb Persona lehele selle osa kinnipidamisest, mis on veel kinni pidamata.
 • Maksekorralduse faili on muudetud selliselt, et see toimiks korralikult ka siis, kui üksuse nimes on & märk.
 • Palgateatisel on parandatud puhkuste info kuvamist olukorras, kus puhkus on pandud mitu korda väljamaksulehele 0 summaga.
 • Palgateatist on muudetud, et kuu keskel muutunud palga korral oleksid kogus ja ühik korrektsed.
 • Palgateatist on parandatud selliselt, et kahes osas välja makstud puhkusetasu oleks palgateatisel kuvatud korrektselt.
 • Kui väljamaksulehel on 0€ palk ja lisatasu, siis arvestatakse sotsiaalmaksu miinimumilt. Kui väljamaksulehele on lisatud ainult lisatasu, siis arvestatakse sotsiaalmaksu 33%.
 • Parendatud on lapsepuhkuse päevatasu arvutamist.
 • Parendatud on peidetud tööpostidega arvestamist töögraafiku alaservas.
 • Parendatud on aruannet "Palgaleht", et aruandes ei tuleks välja töötajad, kes enam valitud üksuses ei tööta.
 • Lisandus puhkusetasu arvutusviisi automaatne valik. Kui sisestatakse põhipuhkuse või lisapuhkuse alguskuupäev, siis Persona kontrollib, kas isik on saanud eelneva kuue kuu jooksul lisatasu või kas isiku palk on perioodi jooksul muutunud. Kui on, märgib Persona automaatselt arvutusviisiks "Keskmise tasu alusel", vastasel märgib Persona arvutusviisiks "Muutumatu tasu".
 • Parendatud on tasu liigi "Kuupalk (summeeritud)" arvestust olukorras, kus kasutusel ei ole töögraafikute moodul ja vaadeldavas kuus on lühendatud tööpäev.
 • TSD-d on parendatud isikute osas, kes töötavad mitmel ametikohal korraga ja kellel on sellest tulenevalt mitu kehtivat palka.
 • Aruanne "Tööajatabel (Excel)" toob nüüd pühade tunnid välja ka siis, kui tööpostile ei ole märgitud lõuna reegleid.
 • Suletud kuusse ei saa enam tasusid ja kinnipidamisi importida.
 • Väljamakstud puhkuseid ja kinnipidamisi enam Kustuta nupu vajutamisel ära ei kustutata.
 • Avalehe meeldetuletuselt "Lähenevad puhkused" on eemaldatud puhkuse liigi veerg, kuna nüüd näidatakse järjestikuseid puhkuseid ühe pika puhkusena.
 • Lisandus uus avalehe meeldetuletus ja teavitus "Lähenevad vanaduspensionid".
 • Lehele "Kinnipidamised" on loodud kinnipidamiste importimise võimalus.
 • Lisandus aruanne "Tasu hüvitamine riigieelarvest" (Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks).
 • Lisandus aruanne "Taotlus sotsiaalmaksu maksmiseks" (Taotlus sotsiaalmaksu maksmiseks erijuhtudel).
 • Sotsiaalmaksu arvestust on muudetud. Kui palgapäev on järgmisel kuul, kuid lisatasu makstakse samas kuus, siis sellele miinimummäära ei kohaldata.
 • TSD-d on muudetud selliselt, et TSD-le ei ilmuks isikud, kes kunagi varem valitud asutuses töötasid.
 • TSD oskab nüüd näidata ka lahtrisse "Muude riikide koodid" sisestatud isikukoodi.
 • Lehel "Palgateatised" on isikute kuvamist muudetud selliselt, et antud lehele ei ilmuks isikud, kes kunagi varem valitud asutuses töötasid.
 • Palga liigi "Tunnipalk(summeeritud)" korral lähevad nüüd nupule "Impordi" vajutamise järel Exceli põhjale töötatud tunnid mitte normtunnid.
 • Maksekorralduse faili pannakse alati filtris "Struktuuriüksus" valitud asutuse nimetus.
 • Parandatud on palga liikide "Tunnipalk" ja "Kuupalk(summeeritud)" tasude arvestust.
 • Statistikaameti aruandes "Palk" on tehtud järgmised muudatused:
  • töötajate arvu sisse arvatakse ka juhatuse liikmed.
  • kui isikul on 2 ametikohta, millest üks on töölepingu alusel ja teine käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel, siis näidatakse reale 23 ainult käsunduslepingu/töövõtulepingu tasu. Varem näidati mõlemaid kokku.
  • real 24 näidatakse töötatud tunde tuhandetes tundides
 • Protsendilise lisatasu arvestust on parandatud.
 • Avalehe meeldetuletust "Lähenevad puhkused" on muudetud selliselt, et välja tuleks ka ühepäevane puhkus, mis on osa pikast puhkusest, kuid mis on välja võetud teise perioodi eest.
 • Personast on eemaldatud kontroll, mis raskendas isiku asutusest vabastamist olukorras, kus isikule oli lahkumise kuul juba üks väljamakse tehtud.
 • Palgateatist on parandatud, et Persona näitaks palgateatisel õiget töötatud kalendripäevade arvu ka olukorras, kus isik on olnud vahepeal puhkusel.
 • 6 kuu tasude aknas näidatakse nüüd rasedus-ja sünnituspuhkuse ning hoolduslehe päevade arvu veerus "Haigus".
 • Persona võimaldab nüüd kulukohtade märkimist töögraafikute projekti juurde. Töögraafikute projekti juurde sisestatud kulukohad toob välja aruanne "Pearaamatukanded".
 • Lehel "Töögraafikud" on tehtud parandus öiste tööpostide kokku lugemises graafiku alaservas.
 • Aruanne "Tööajatabel (Excel)" toob nüüd välja ka need isikud, kellel on töösuhte tüübiks valitud "Käsundusleping" või "Töövõtuleping"
 • Persona võimaldab nüüd isiku ametikohalt edukalt vabastada ka siis, kui isikule on töögraafikusse tulevikku sisestatud "Vaba päev".
 • Persona näitab nüüd töögraafikute lehel töötatud tundide silti ka tööposti juurde, mis kestab ühest päevast teise (ehk öise tööposti juurde).
 • Puudega lapse puhkuse korral arvestatakse nüüd pühad puhkuse hulgast välja.
 • Versiooniuuenduste teateid on nüüd võimalik saada ka e-mailile. Selleks tuleb lehel "Seaded" teha linnuke märkeruutu "Versiooniteavitus e-postile". Kui see märkeruut on täidetud, siis saadetakse teile alati pärast versiooniuuendust vastav teade teie kasutajaga seotud töö e-mailile.
 • Riigikantselei aruannete põhju on uuendatud
  • Personalistatistika
  • Tulemised perioodil
  • Lahkumised perioodil
  • Koolitusstatistika
 • Puhkusetasude välja maksmist on tehtud oluliselt lihtsamaks. Palgaarvestuse puhkusetasude lehel on nüüd võimalik lisada isikute puhkusetasud koheselt väljamaksulehele. Enam ei pea puhkusetasude väljamaksmiseks isikuid otsingu abil mitu korda välja otsima. Vaata juhendit siit!
 • Tasude arvutuse lehel välja arvutatud tasud saab nüüd veel lihtsamini väljamaksulehele lisada. Enam ei pea tasude välja arvutamiseks ja maksmiseks isikuid 2 korda valima (tasude arvutuse lehel ja siis väljamaksulehe tegemise hetkel) ega mõningaid tasusid ühe kaupa ootele panema. Vaata juhendit siit!
 • Kinnipidamiste lehel välja arvutatud kinnipidamised saab nüüd samal lehel olles varem tehtud väljamaksulehele juurde lisada.
 • Puhkuse andmete juurest on eemaldatud rippmenüü "Maksmise kuu" ja selle asemel on nüüd kuupäeva lahter "Maksmise kuupäev".
  • NB! Puhkuse sisestamisel on oluline veenduda, et "Maksmise kuupäev" on korrektne. Tulevikku sisestatud puhkuste kuupäevad soovitame aruande "Puhkused ja töökatkestused" abil üle vaadata, et välja maksmise hetkel negatiivseid üllatusi ei tekiks.
  • Persona paneb lehel "Väljamaksed" väljamaksulehele vaid need puhkused, mille maksmise kuupäev kattub väljamakselehe kuupäevaga.
  • Lehel "Puhkusetasud" saab valitud või loodavale väljamaksulehele lisada kõiki puhkusetasusid olenemata lahtrisse "Maksmise kuupäev" sisestatud tasust.
  • Lehel "Puhkusetasud" on nüüd võimalik kergesti välja otsida kõik kindlal kuupäeval välja maksmisele minevad puhkused, kuna Persona kontrollib nüüd ainult puhkuse juurde sisestatud kuupäeva.
  • Lehele "Puhkusetasud" on lisatud veerg "Makstud", mis võimaldab kergesti eristada veel maksmata puhkusetasusid juba välja makstud puhkusetasudest. Puhkusetasu loetakse väljamakstuks, kui see on lisatud väljamaksulehele.
  • Puhkuse Personasse sisestamisel pakub Persona vaikimisi maksmise kuupäevaks eelviimast tööpäeva enne puhkust. Kui teha märge "Makstakse järgmise palgaga", siis pakub Persona vaikimisi maksmise kuupäevaks palgapäeva. Kui palgapäev jääb nädalavahetusse, siis pakub Persona maksmise kuupäevaks reedet.
 • Tasude arvutuse lehel on nüüd võimalik lihtsasti märkeruudu "Näita makstud tasusid" abil näha, millised tasud on välja makstud ja millised tasud on veel välja maksmata.
 • Väljamaksulehelt on nüüd võimalik antud lehe raames välja maksmisele mitte minevaid tasusid ära kustutada, mistõttu eemaldati väljamaksulehelt tasude ootele paneku võimalus.
 • Parandatud on aruannet "Pearaamatukanded" seoses puhkusetasude sotsiaalmaksu arvestamisega.
 • Parandatud "Tunnipalk (summeeritud)" arvestust.
 • Parandatud on projektide lehel töötajate järjestamist.
2015 aastal tehtud Persona uuendused


 • Lisandus tunnipalga põhine summeeritud tööajaarvestus ja sellega seoses uus palga liik "Tunnipalk (summeeritud)".
 • Palga liigi "Kuupalk tunnipõhine" nimetust on muudetud. Uus nimetus on "Kuupalk (summeeritud)".
 • Palgateatisel on parandatud töötatud päevade arvu kuvamist olukorras, kus isik on viibinud puhkusel.
 • Muudetud on aruannet "Tasud ja kinnipidamised" selliselt, et valitud üksuses varem töötanud isikud aruande tulemusse ei ilmuks.
 • Igakuised tasud on nüüd tasude arvutuse lehel näha ka siis, kui isik on olnud terve kuu lapsehoolduspuhkusel või tasustamata puhkusel.
 • Parandatud on "Kuupalk (summeeritud)" arvestust olukorras, kus isik töötab lühendatud tööpäeval ja samas kuus on mõni puhkus, peatumine või haigusleht.
 • Juhatuse liikme haigusraha kajastub nüüd TSD-l koodiga 24.
 • Persona võimaldab nüüd lisavälju lisada puhkuste juurde ka nendel asutustel, kes seda siiani teha ei saanud.
 • Aadresside EHAK nimekirja on uuendatud.
 • Parandatud on kompetentside meeldetuletuse tööd.
 • Töö lehel valitud lisaväli jääb nüüd täidetuks ka juhul, kui isikule sisestatakse lõppkuupäev ja linnuke "Töötaja lahkub asutusest" Muuda nupu abil.
 • Peidetud tööpostide tunde arvestatakse töögraafiku all servas näidatavate tundide hulgas. Enne ei arvestanud.
 • Kui kasutusel on töögraafiku automaatne kinnitamine, siis graafiku kinnitamise linke ei näidata.
 • Projektide lehel tööposti kustutamisel ilmub teade, et tööposti kustutamisel kustub vastav tööpost ära ka töötajate graafikust.'
 • Mac arvutitega töögraafikut täites toimivad nüüd ka copy/paste/cut klahvikombinatsioonid.
 • Töögraafikusse kommentaaride lisamine ei aja enam ridasid nihkesse.
 • Lühendatud tööpäeva eelsele tööpäevale südaööni kestva tööposti sisestamisel ei vähene enam normtunnid 3h võrra.
 • Kui kuu viimasele päevale on sisestatud öötööpost (N:22:00-07:00) ja kuu on lukustatud, siis järgmises kuus ei ole enam võimalik seda öötööposti ekslikult ära kustutada.
 • Töögraafikus on parandatud isikute järjestamist selliselt, et veaolukorda enam ei tekiks.
 • Lehel "Tasude arvutus" nupule "Kustuta" vajutamise järel ei kustutata ära tasusid, mis on juba väljamaksulehel.
 • Vaataja õigustega kasutaja vaatest on eemaldatud Exceli impordi nupp.
 • On parandatud pika eseme numbri sisestamisel ilmneva teate teksti.
 • Parandatud on koolituskohtade kontrolli
 • Haiguslehtede arvestust on täiendatud selliselt, et Persona oskaks vahetult järgnevaid haiguslehti üksteisega seostada ja vastavalt ka tasu arvestada. Näiteks, kui kui isikul on haigusleht 4 päeva ja sellele järgneb katkematult järgmine haigusleht 6 päeva, siis oskab Persona mõlemale haiguslehele tasu leida selliselt, et ainult esimese haiguslehe korral arvestatakse 3 tasustamata päeva. Varasemalt arvestas Persona vahetult järgnevale haiguslehele samuti 3 tasustamata päeva, kuigi tegemist oli jätkulehega.
 • Aruandesse "Palgad" on lisatud veerg "Sots. min kohustus".
 • Kinnipidamiste kontrolli on muudetud, et kinnipidamist saaks lisada ka siis, kui eelmise kuu palk on välja makstud järgneval kuul
 • Isiku üleviimisel ühelt ametikohalt teisele jätkab Persona nüüd palka ja lisatasusid.
  Isiku üleviimisel ühelt ametikohalt teisele lingi "Üleviimine teisele ametikohale" abil vana ametikohaga seotud palk ja lisatasud lõpetatakse ning lisatakse uue ametikohaga seotud palk ja lisatasud (eelmise ametikoha palga ja lisatasude järgi).
 • Asutuse seadete all on võimalik ära määrata, kas palgateatised saadetakse töötajate isiklikule e-mailile või töö e-mailile.
 • Palgaarvestuses on muudetud isiku ja struktuuriüksuse filtri tööd ning filtrite paigutust. Kui te valite lehel "Tasude arvutus" kindlad isikud, kelle andmeid te soovite vaadata, siis te näete ainult nende isikute andmeid ka lehel "Puhkusetasud", "Kinnipidamised", "Väljamaksed" ja "Palgateatised". Kõikide teiste isikute nägemiseks tuleb teil isikute filter tühistada.
  NB! Kui te tahate lehel "Väljamaksed" näha kõiki väljamakselehti, siis tuleb teil tühistada isikute filter. Muul juhul näete vaid neid väljamaksulehti, millel on isikute filtris valitud isikud.
 • Palgaarvestuse lehele on lisatud veerg "Koos palgaga"
 • Persona võimaldab korporatiivsetel asutustel sulgeda ja avada kuid asutuste kaupa. Filtrist "Struktuuriüksus" tuleb valida see asutus, mille konkreetset kuud soovitakse sulgeda või avada.
 • Lehele "Tasude arvutus" on lisatud märkeruut "Näita tasusid, mille tulemus on 0". Märkeruudu tühjaks jätmine võimaldab ära peita read, mille brutosumma on 0. Seda on vaja näiteks olukorras, kus isikule on lehele "Palk ja lisatasud" lisatud igakuise tasuna öötöö, ületundide ja riigipühal töötamise tasu rida. Kui isik mõnel kuul ei tööta öösel, riigipühal ega tee ka ületunde, siis ilmuvad lehele "Tasude arvutus" vastavad 0 brutosummaga read. Nüüd on võimalik neid ridasid peita märkeruudu "Näita tasusid, mille tulemus on 0" abil, et saada paremat ülevaadet isikule välja arvutatud maksmisele minevatest tasudest.
 • Lehel "Tasude arvutus" ja "Puhkusetasud" on kõikide numbrite korral näidatud ära 2 kohta peale koma ning numbrid on joondatud paremale.
 • Maksekorralduse koostamisel näidatakse pangakonto kohta nüüd rohkem informatsiooni - pank ja püsiandmetes kirjeldatud selgitus.
 • Lisandus uus lisatasu liik "Nädalavahetuse tasu", mis arvestab palgaarvestuse tasude arvutuse lehel kokku isikule töögraafikusse märgitud nädalavahetusel töötatud tunnid.
 • Parandatud on maksuarvestust haiguslehtede ümberarvestuskannetel.
 • Parandatud on sotsiaalmaksuarvestust töövõimetuspensionäri korral. See puudutab olukorda, kus palk ja puhkus on ühel lehel.
 • Pearaamatukannete aruannet on parandatud. Varasemalt ei kajastanud aruanne teatud lisatasude puhkusereservi, kui palk oli vahepeal muutunud (st vanal palgal oli lõppkuupäev sisestatud ja lisatud oli ka uus palk).
 • Palgaarvestuse moodulit muudeti kiiremaks. Muudatused puudutavad tasude arvutuse lehte ja puhkusetasude lehte. Kiiremaks muudeti ka üksuse filtri ja tasu liigi filtri tööd. Kiiruse parandamiseks eemaldati tasude arvutuse lehelt ka ridade värvimine. Lehe esmakordne avamine võib siiski võtta mõne võrra rohkem aega, kui sama lehe teistkordne avamine.
 • Aruandes "Pearaamatukanded" näidatakse nüüd kulukohtasid ka ümberarvestuskannetele ja puhkusekompensatsioonile.
 • Sotsiaalmaksu arvestust on parandatud.
 • Lisandus lisatasu liik "Autoritasu".
 • Täiendati normtundide arvestust olukorras, kus isikul on 2 kehtivat ametikohta ja ta puhkab või on haige.
 • Summeeritud tööaja pikkust saab nüüd määrata iga töötaja ametikoha andmete juures. Kui ametikoha andmete juures summeeritud tööaja pikkust ei sisestata, siis võtab Persona aluseks asutuse ülese summeeritud tööaja pikkuse.
 • Töögraafiku kinnitamise funktsionaalsust on parandatud, et väiksemate õigustega uus töögraafikute mooduli kasutaja ei saaks kinnitada kogu projektipuu graafikuid.
 • Töövõimetuspuhkuse juures parandati:
  • Aegumine (aegumist kuvatakse sarnaselt põhipuhkusele)
  • Töötaja lahkumise korral arvutab saadaolevad päevad proportsionaalselt
  • Arvestatakse riigipühadega (kui puhkuse sisse jäävad riigipühad, siis saadaolevate puhkuste paneelil neid maha ei lahutata)
 • Põhipuhkuse keskmise tasu arvutamine- arvestab riigipühadega.
 • Parandati 6 kuu tasude akent. Kui varem puhkusetasude ja puhkusekompensatsioonide arvestamisel võttis Persona mõnel juhul arvesse valed kuud või näitas ainult 5 kuud, siis nüüd need probleemid lahendati.
 • Varem näitas Persona poole kuu pealt tööle tulnud isikule haiguslehtede ja õppepuhkuste arvestamisel 6 kuu tasude aknas, et isik töötas tööle asumise kuul terve kuu. Nüüd on see parandatud.
 • 6 kuu tasude aknas parandati õppepuhkuste ja haiguslehtede tasude arvestamisel töötatud kalendripäevade ja puhkusepäevade arvestust olukorras, kus 6 kuu jooksul puhatud põhipuhkuse sisse jääb püha.
 • Kui isiku haigusleht kestis ühest kuust teise ja haigusleht oli sisestatud kahes osas, siis rakendas Personas teatud juhtudel sotsiaalmaksu miinimumi valesti. Nüüd on see parandatud.
 • Töövõimetuspensionäri tööle tulemise või lahkumise kuul sotsiaalmaksu arvestades ei arvestanud Persona proportsionaalse kuumääraga. Nüüd arvestab.
 • Mõningatel juhtudel tekkis puhkuse puhkuseplaani sisestamisel veateade, kuid andmed salvestusid korralikult. Nüüd on see parandatud ja veateadet enam tekkida ei tohiks.
 • Palgateatist on parandatud selliselt, et Persona näitaks palgateatisele korrektseid andmeid ka siis, kui isikul on ühel ja samal kuul arvestatud korra tunnipalka, siis kuupalka ja seejärel jälle tunnipalka.
 • Protsendilise lisatasu lisamine
 • Palgapäeva märkimise võimalus isiku palga andmete juurde (vajalik, kui asutuses on mitu palgapäeva)
 • Isikute filtrit on täiendantud, et oleks võimalik valida korraga vaid kindla palgapäevaga isikuid
 • Töötajanumbri arvestust on parandatud.
 • Aruannet "Tööajatabel" on täiendatud.
  Lisandunud tähised:
  • K- Koolitus
  • LÄH- Lähetus
  • PLP- Puudega lapse puhkus
  • TE- Tervisepäev
 • Tööajaplaneerimise moodulis on lehele "Töögraafik" lisatud ametikoha nimetuse järgi filtreerimise võimalus.
 • Töötaja numbri genereerimist on parandatud selliselt, et Persona pakuks uuele töötajale alati unikaalset töötaja numbrit.
 • Palgateatist on täiendatud selliselt, et Persona oskaks palgateatisele näidata õiget asutuse nime ka siis, kui struktuuripuusse on lisatud mitu erinevat asutust.
 • Lapse isikukoodi sisestamisel täidetakse automaatselt ära ka sünnikuupäeva ja soo lahtrid.
 • Koormuse muutmisel on võimalik sisestada nädala töötunnid ka komakohaga.
 • Puhkusereservi protsenti saab sisestada ka komakohaga.
 • Personasse on lisatud suur hulk inglise keelseid tõlkeid.
  Personasse saab nüüd sisestada ka tasusid, millelt makse ei arvestata. Püsiandmetes peab olema vastava lisatasu koodiks märgitud "MaksuvabaTasu".
 • Aruannet "Puhkuseplaan allkirjastamiseks" on muudetud. Aruanne toob nüüd välja ka varasema ametikohaga seotud puhkused.
 • Personasse on loodud töögraafiku kinnitamise võimalus. Loe lisaks.
  Lisainfo kogumispensioni automaatse kontrolli kohta:
  Kui te ei näe seadete lehel valikut "Asutuse seaded", siis tuleb Rollide lehel teie kasutajaga seotud rolli andmete juures teha märge märkeruutu "Asutuse seaded".
 • Puhkusearvestust on muudetud seoses ajateenistusega. Kui varasemalt arvestas Persona ajateenistuses olevatele isikutele ajateenistuses olemise aja eest puhkust, siis nüüd Persona enam ajateenistuses olemise aja eest puhkust ei arvesta. Muudatus puudutab puhkuse liiki "Ajateenistus", millel on püsiandmetes koodiks valitud "Ajateenistus". Muudatusega seoses palume teil üle vaadata isikute puhkused, kes on ajateenistuses viibinud. Küsimuste korral palun pöörduge Persona kasutajatoe poole persona@ee.fujitsu.com.
 • Aruandesse "Isikuandmed" on lisatud veerg "Kogumispension kuni".
 • Persona lubab nüüd struktuuripuus ametikoha koormuseks ka 0 sisestada.
 • Personasse on loodud kogumispensioni andmete automaatse kontrolli võimalus
  • Kui te soovite kogumispensioni andmete automaatset kontrolli kasutada, siis tuleb see kõigepealt seadete all lubada
   (Seaded > Asutuse seaded > vajutage nimetuse "Kogumispensioni andmete kontroll" järel olevale lingile "Muuda" > pange täpp sõna "Jah" ette > vajutage nupule "Salvesta" )
  • Kui kogumispensioni andmete kontrollimine on seadete all lubatud, siis uue isiku sisestamisel Personasse täidab Persona vastavalt Pensionikeskuse andmetele ära kogumispensioni lahtrid lehel "Pension" automaatselt
  • Seadete all on ka link, mis võimaldab teil korraga ära uuendada kõikide Personas olevate isikute kogumispensionite andmed
  • Kui te vajutate isiku pensioni andmete lehel olevale lingile "Kontrolli andmeid pensionikeskusest", siis uuendab Persona isiku kogumispensioni andmed ära vastavalt Pensionikeskuse andmetele ka juhul, kui kogumispensioni andmete kontroll ei ole sisse lülitatud. Andmed võetakse Pensionikeskusest.
 • Personasse on lisatud kogumispensioni maksete lõppkuupäeva sisestamise võimalus
  Kogumispensioni maksete lõppkuupäevaga arvestatakse ka väljamakselehtedel.
 • Personasse on lisandunud võimalus täita töögraafikut vaikimisi tööpostidega
  Kui te olete isikule projekti juurde märkinud vaikimisi tööposti ja töögraafikute lehel vajutate lingile "Täida töögraafik", siis täidab Persona ära kõik tööpäevad vaikimisi tööpostiga.
  • Riigipühasid ja nädalavahetusi ei täideta. Samuti ei täideta päevi, kus juba midagi ees on.
  • Kui töötajal on erinevates projektides erinevad vaikimisi tööpostid, siis töögraafiku täitmisel valitakse neist töögraafikus parasjagu valitud projekti oma.
 • Kui kasutusel on Persona personaliarvestuse ja töögraafikute moodul, siis isiku lahkumisel asutusest kustutab Persona ette sisestatud puhkused ja tööpostid ära automaatselt
 • Aruannet TSD 2015 on muudetud. Aruanne avaneb nüüd ka PDF kujul.
 • Töögraafikute mooduli aruandes "Tööajatabel (Excel)" on muudetud puhkuse tundide arvestust oludes, kus puhkus jääb lühendatud tööpäevale. Lühendatud tööpäevale jääva puhkuse pikkuseks arvestatakse 8h.
 • Töögraafikute moodulis on parandatud öö-tööpostide lugemist graafiku alaservas.
 • ID-kaardiga autentimast on muudetud, et Personasse oleks võimalik siseneda ka kõige uuemat ID-kaardi tarkvara kasutades.
 • Personasse on lisatud TSD 2015 (Lisa 1).
 • Uuendati Riigikantselei statistiliste aruannete vorme
  • Ametikohad ja ametnike kodakondsus
  • Asutusest lahkumised ja teised tööle asumised
  • Haridustase
  • Jaotus soo ja vanuse järgi
  • Kontrollaruanne
  • Teenistusse asumised perioodil
  • Teenistusstaaž
 • Personasse on lisandunud uus avalehe meeldetuletus "Aeguvad isikut tõendavad dokumendid". Meeldetuletuse nägemiseks lisage kõigepealt vastav õigus oma kasutajaga seotud rollile (Seaded > Roll > Muuda). Logige Personast välja ja uuest sisse. Seejärel saate meeldetuletuse avalehele lisada Seadete lehel paneelil "Avalehe meeldetuletused".
 • Töötaja teenib nüüd puhkust ka tervisepäeval viibimise ajal. Varasemalt toimis tervisepäev sarnaselt tasustamata puhkusele, mille ajal töötaja põhipuhkust ei teeni.
 • Avalehe sünnipäevade meeldetuletust on täiendatud selliselt, et ka aasta vahetumise ajal, mil näidatakse detsembri ja jaanuari sünnipäevi, oskaks Persona sünnipäevi ajaliselt õigesti järjestada.
 • Aruannet "Haridustasemed" on muudetud selliselt, et välja tuuakse kõikide töötajate kõrgeim haridustase. Välja ei tooda neid hariduse andmeid, mille korral on hariduskäigu etapil märge õpilane või pooleli jäetud.
 • Aruannet "Hariduskäik" on muudetud selliselt, et kui kuupäev jätta sisestamata, siis tuuakse välja kõigi hetkel töötavate isikute kõik hariduse andmed.* Väljamaksulehel on puhkusetasude eest eemaldatud sõna "Puhkusekompensatsioon".
 • Aruannet "Puhkusekohustused" on muudetud selliselt, et see arvestaks ka kunagi ootel olnud, kuid hiljem välja makstud puhkuseid kui väljavõetud puhkuseid.
 • Muudeti palgateatist. Palgateatisel on nüüd õppepuhkuste ja haiguslehtede info kuvatud korrektselt, kui samasse kuusse jääb mitu haiguslehte või õppepuhkust.
 • Töötatud tundide arv on nüüd õige ka olukorras, kus isiku öine tööpost jääb osaliselt ühte summeeritud tööaja arvestuse perioodi ja osaliselt teise perioodi.
 • Aruandes "Töötundide aruanne SAP-i" on muudetud haigustundide arvestust.


2014 aastal tehtud Persona uuendused
 • Töögraafikute lehel on muutunud tundide kuvamise kujundus ning lisandunud on üle- ja alatundide veerg
 • Konkreetse lahtri märgistamise korral värvub nüüd siniseks ka isiku nime ja kuupäeva lahter.
 • Töögraafikute all servas näidatakse nüüd töötajate arvu asemel tööpostide arvu
 • Aruannet "Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad " on muudetud. Aruanne ei kajasta enam töövõtu- ja käsunduslepinguga inimeste tööle tulemisi ning töölt lahkumisi. Lisaks sellele ei kajasta aruanne ka asutuse siseseid üleviimiseid.
 • Suur osa Persona lehtedest on tõlgitud inglise keelde.
 • Saadaolevate puhkuste aruannet on muudetud kiiremaks.
 • Personasse lisandus aruanne "Töötasude uuring", mis võimaldab teil Personast välja võtta töötajate töötasude infot Palgainfo Agentuuri palgauuringutes osalemise jaoks. Uuringu kohta saate täpsemalt lugeda veebilehelt http://palgainfo.ee
 • Lehel "Töö" näidatakse kehtiva puhkuse või töökatkestuse infot (puhkuse liik ja kuupäevad)
 • Aruandesse „Tööl olevad isikud" on lisatud veerg „Staatus", kus on ära toodud töötaja puhkuse või töökatkestuse info (puhkuse liik ja kuupäevad)
 • Töötaja number genereeritakse automaatselt kõikidele Personasse lisatavatele töötajatele. Persona otsib teie asutuse töötajate numbrite seast üles kõige suurema töötaja numbri ja pakub Personasse lisatavale töötajale töötaja numbriks ühe võrra suuremat numbrit
 • Tervisekontrollide juurde lisandus tervisekontrolli liigi valik. See võimaldab paremini eristada silmaarsti visiite ja tavapärase töötervishoiuarsti visiite. Liigi lahtriga on täiendatud ka tervisekontrollide aruandeid ja meeldetuletust
 • Lehele "Kontakt" lisandus uus liik "Asukoht". Kui valite liigiks asukoht, siis saate rippmenüüst valida sobiva valiku (N: hoone nimetuse). Rippmenüü valikud tuleb eelnevalt lisada püsiandmete alla.
 • Aruandele "Tööle tulnud isikud" on lisatud märkeruut "Näita ka lahkunud isikuid". Kui märkeruut on täidetud, siis toob Persona välja ka need isikud, kes on valitud perioodil tööd alustanud, kuid aruande käivitamise hetkeks juba töölt lahkunud. Kui märkeruut on tühi, siis toob Persona välja isikud, kes on valitud perioodil tööd alustanud ja töötavad asutuses ka aruande käivitamise hetkel.
 • Aruanne “Pensionid" näitab töövõimetuspensioni korral andmeid lahtrisse ”Kuni"
 • Aruannet "Saadaolevad puhkused" on parandatud lapsepuhkuste näitamise osas
 • Aruannet "Tööajatabel" on täiendatud, et aruanne avaneks ka juhul, kui isikule on sisestatud ekslikult kattuvad puhkused (väljavõetud puhkuste all üks sisestus ja plaanis teine sisestus)
 • Excelisse printimise nupp lehtedel "Koolitused", "Tasude arvutus" ja "Puhkusetasud" avab Exceli, kus on võimalik summad Exceli võimalusi kasutades kokku arvutada
 • Struktuuris oleva täiskohaga ametikoha koormus ei muutu, kui sellele panna tööle isik osalise koormusega
 • Parendati lehel "Koolitused" oleva toimumise vahemiku filtri tööd
 • Aruannetel "Tööle tulnud isikud" ja "Töölt lahkunud isikud" on parandatud profiili filtri tööd
 • Kontaktide lehel on ära muudetud link "Otsi postiindeksit". Varem suunas see Eesti Posti lehele, nüüd suunab see Omniva lehele.
 • Sõiduauto hüvitise määruse muudatused: päevikuta autokompensatsiooni maksuvaba osa on nüüd 0, päevikuga autokompensatsiooni maksuvabastuse piirmäär on tõstetud 256 eurolt 335 euroni kuus
 • Parandatud on krüpteeritud palgateatiste avamisega seotud probleem
 • Persona arvestab puhkusetasu arvutamisel aluseks võetavate kuude valimisel ka palgapäevaga
 • Lõpparve koostamisel on nüüd puhkusekompensatsioon väljamakse lehel puhkusekompensatsioon mitte põhipuhkus

 • Koolitused on vaikimisi kuupäevaliselt järjestatud nii isiku vaates kui koolituste üldvaates
 • Dokumendid on vaikimisi kuupäevaliselt järjestatud nii isiku vaates kui dokumentide üldvaates
 • Koolitusplaan on Persona V3-st eemaldatud
 • On loodud uus Riigikantselei aruanne "Koolitusstatistika"
 • Aruandesse "Perekond" on lisatud veerud pereliikme vanus ja pereliikme sünnikuupäev
 • Aruannet "Palgaleht" on täiendatud selliselt, et see kajastaks ka töölt lahkunud isikute andmeid, kellele on valitud perioodis väljamakseleht tehtud.
 • Palgateatisel on nüüd näha mõlemad lisatasud ka oludes, kus isikule on sisestatud sama liiki lisatasu 2 korda, millest 1 on välja makstud enne palgapäeva ja teine palgapäeval
 • Puhkuste info kuvamist palgateatisel on parendatud. Puhkuseperioodide tõttu tükeldatud puhkusi näidatakse nüüd palgateatisel tervikliku puhkusena, kui tasumäärad ei ole erinevad
 • Aruandes "Töölepingu andmed" näidatakse nüüd veergu "Põhipalk" ka tunnitasu
 • Lisandus Eksportmoodul, mis võimaldab eksportida andmeid Personast teie kodulehele või siseveebi
 • Isikule väljastatud esemete info juurde on võimalik lisada lisaväljasid (N: mudel, värv, IMEI kood, kogus vms). Loe lisaväljade kohta täpsemalt siit
 • Kõikidesse aruannetesse (va fikseeritud sisuga aruanded) on lisatud järgmised veerud: vanus, sugu, sünnikuupäev, isikukood, muude riikide koodid, kodakondsus, sünnikoht, kontonumber, haridustase, koormus, töötundide arv nädalas, asutusse tuleku kuupäev, ametikoha algus, ametikoha lõpp, katseaja lõpp, teenistustähtaeg, tööstaaž, töösuhte tüüp, töötaja grupp, mobiil, töö telefon, lühinumber, isiklik telefon, isiklik e-post, töö e-post, töö aadress ja isiklik aadress. Uusi veerge saate aruannetesse valida filtri "Aruande veerud" abil.
 • 25 aruandesse on lisatud isikuandmete ja ametikoha andmetega seotud lisaväljade veerud. Uusi veerge saate aruannetesse valida filtri "Aruande veerud" abil.
 • 37 aruandesse on lisatud töötaja numbri veerg.
 • Ametikoha andmete juurde on nüüd võimalik sisestada töötundide arvu nädalas kahe komakoha täpsusega
 • Kui isik lahkub asutusest ja ta vabastatakse ametikohalt lingi "Ametikohalt vabastamine" abil, siis kustutatakse ära ette sisestatud puhkused. Persona kuvab eelnevalt ka vastava hoiatuse. Kui isik asutusest ei lahku ja ta viiakse üle ühelt ametikohalt teisele lingi "Üleviimine teisele ametikohale" abil, siis jäävad ette sisestatud puhkused alles
 • Dokumendimallides on nüüd võimalik kasutada ka lisaväljasid ja aruannetesse lisandunud veergude infot. Link "Genereeri näidis" toob välja ka vastavad tag-id
 • Aruandes "Palk" on nüüd rida R04 tuhandetes tundides kahe komakohaga
 • Aruannet "Vestlused" on muudetud selliselt, et see toob vestluse välja ka siis, kui vestluse juurde läbiviijat ei ole sisestatud.
 • Täiendatud on töötaja otsingu akna "Töötaja valik" toimimist.
 • Persona toob nüüd isiku lehele "Tasude arvutus" ka olukorras, kus isik töötab 2 päeva ja mõlemad päevad jäävad nädalavahetusse
 • Personasse on loodud tasude importimise võimalus Excelist lehele "Tasude arvutus". Tasude importimise kohta loe lähemalt siit
 • Lehtedele "Tasude arvutus", "Puhkusetasud", "Kinnipidamised", "Väljamaksed" ja "Palgateatised" on lisatud filter "Isikud". Isikute filter lehel "Väljamaksed" võimaldab kiiresti üles leida, millistel väljamakse lehtedel isik on.
 • Persona ei kasuta enam märkeruutu "Makstakse järgmise palgaga", et otsustada, millisesse kuusse puhkust palgaarvestuse moodulis näidata tuleb. Maksmise kuu tuleb nüüd valida rippmenüüst "Maksmise kuu". Vaikimisi pakub Persona maksmise kuuks selle kuu, kuhu jääb töötaja eelviimane tööpäev. Märke tegemise võimalus märkeruutu "Makstakse järgmise palgaga" säilitati Persona kasutajate palvel, kuid varasemad funktsioonid on sellelt eemaldatud.
 • Persona võimaldab välja trükkida puhkusetasu ja töövõimetushüvitise arvestamise alused. Avage muuda nupu abil konkreetse puhkuse või haiguslehe andmed, vajutage lingile "Arvuta" ja avanenud akna parmal üleval servas asuvale Exceli ikoonile.
 • Väljamakse lehel on võimalik märkeruudu "Panka saadetud" abil enda jaoks ära märkida, kas konkreetse väljamaksu lehe maksekorraldus on juba panka saadetud või mitte.
 • Persona võimaldab nüüd peatumise ja pika puhkuse ajal ühekordsete tasude maksmist (N: rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal sünnitoetuse maksmist)
 • Persona lubab nüüd lehel "Palk ja lisatasud" lahtrid "Palgamäär" ja "Tunnipalk" tühjaks jätta. Seda on vaja, kui palga algandmed (N: tükkide numbrid) tulevad teisest süsteemist
 • Aruannet "Puhkused ja töökatkestused" on täiendatud veergudega "Arvutusviis", "Makstakse järgmise palgaga" ja "Puhkusetasu"
 • Lisandus uus aruanne "Struktuur", mis võimaldab strktuuri väljatrükki
 • Lehel "Töö" on võimalik märkida isiku töötundide arv nädalas - see on eriti oluline töötajate korral (N: õpetajad ja kasvatajad), kelle puhul on aruandes "Tööajatabel" vaja näha, et isikul on 7-tunnised tööpäevad
 • Aruandes "Tööajatabel" on võimalik näha 7-tunniseid tööpäevi (N: Õpetajad, kasvatajad). Selleks tuleb eelnevalt lehel "Töö" isiku kehtiva ametikoha andmete juurde lahtrisse "Töötundide arv nädalas" kirjutada 35
 • Aruandesse "Palgad" on lisatud veerg "Palga liik"
 • Hariduskäigu sisestamisel saab lõpetamise aastaks sisestada ka tänase päeva suhtes tulevikku jäävaid aastaid (2015, 2016, jne)
 • Menüüpunktide "Töötajad", "Struktuur", "Koolitused", "Dokumendid", "Palgaarvestus", "Töögraafik", "Projektid", "Aruanded", "Isikuandmed", "Töö", "Staaž", "Puhkus", "Palk ja lisatasud", "Kinnipidamised", "Lähetused", "Haridus ja oskused", "Koolitused", "Kontaktid", "Tervis", "Pension", "Vestlused", "Asendamised", "Dokumendid" ja "Muud andmed" nimetused on tõlgitud inglise keelde. Ülejäänud Persona osad (va töögraafikud) ei ole tõlgitud inglise keelde või on osaliselt inglise keeles. Keele muutmiseks tuleb liikuda Personas järgmiselt: Seaded > Muuda
 • Aruanne "Tööajatabel" (Töö > tööajatabel) arvab nüüd ajateenistujatel riigipühad peatumise aja sisse
 • Aruande „Toimunud koolitused" filtreid "Korraldaja asutus" ja "Kuupäevade vahemik" on parandatud
 • Palgateatisel tundide lahtris näidatakse nüüd ka 2 kohta peale koma
 • Parandatud on aastapreemia arvestust tingimustes, kus isik vahetab ametikohta
 • Aruandes "Pearaamatukanded" arvestatakse nüüd tööandja töötuskindlustusmakse kogu summalt nagu TSD-s, kui aruanne avada ILMA märketa "Näita töötajaid". Kui aga avada aruanne märkega "Näita töötajaid", siis on aruande tulemuses näha iga töötaja tasu pealt arvutatud töötuskindlustusmakse. Need 2 tulemust on erinevad ümardamise võrra.
 • Täiendatud on sotsiaalmaksu arvestust. Olukorras, kus töötaja töötasu jääb allapoole miinimumpalka haiguslehe tõttu, arvestatakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt töötatud ajaga. Vastavalt "(3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga...".
 • Lisandus SEPA koondmakse tegemise võimalus
 • Aruannet "Puhkuste ajakava" on täiendatud, et aruanne avaneks veateateta ka olukorras, kus andmebaasis leidub kattuvaid puhkuseid
 • Ametikoha lõppkuupäeva sisestamisel lõpetatakse automaatselt ka kinnipidamine
 • Lisandus uus aruanne "Puhkusekohustused". Aruanne näitab töötajate keskmist päevatasu, puhkusejääki ja puhkuste väljamaksmiseks vajalikke summasid
 • Aruanne „Puhkuste ajakava“. See on puhkuste graafiline väljatrükk, mis võimaldab puhkuste kattuvusi lihtsamalt jälgida
 • Tasu kandmine teise isiku kontole
 • Meeldetuletustes isiku nimele vajutades avaneb aken, kuhu on konkreetse meeldetuletusega seotud info sisestatud
 • Lähetuste lisamisel tekkinud veateate probleem on lahendatud. Lähetusi saab nüüd sisestada
 • Töö lehele ametikoha andmete juurde on lisatud profiili info
 • Lahendatud on probleem, kus lingil "Lae alla" vajutamisel 2 korda järjest tekkis veateade. Veateadet enam ei teki.
 • Kui isik saab ainult juhatuse liikme tasu, siis Persona selle isiku puhkuselt töötuskindlustusmakseid ei arvesta
 • Puhkusetasu arvutatakse kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud – seda järgitakse nüüd ka ümberarvestuste korral
 • Isiku väljamaksu lehel näidatakse nüüd ka isiku nime
 • Muudetud on aastapreemia arvestamist 6 kuu tasude aknas
 • Isapuhkuse ja puudega lapse puhkuse tasu arvestatakse tööpäeva keskmise tasu järgi
 • Muudetud on märkeruudu „Makstakse järgmise palgaga“ toimimist
 • Aruannet „Pearaamatukanded“ on täiendatud
 • Statistikaaruanne "Palk" arvab nüüd rasedus- ja sünnituspuhkusel olijad numbri "Töötajate arv aruandekuu lõpul" sisse.
 • Töögraafiku kuuvaade: rippmenüüsse on lisatud ametikoha nimetus
 • Uuendati Personas Riigikantselei aruandeid. Aruanded on nüüd uutel põhjadel ja ei kasuta ATS klassifikaatorit. Ka kontrollaruannet on vastavalt uuendatud.
  • Ametikohad ja ametnike kodakondsus
  • Asutusest lahkumised ja teised tööle asumised
  • Haridustase
  • Jaotus soo ja vanuse järgi
  • Kontrollaruanne
  • Teenistusse asumised perioodil
  • Teenistusstaaž
 • Konto numbrid on konverteeritud IBAN formaati
 • Personas saab teha SEPA makseid
 • Aruannet „Saadaolevad puhkused“ on tehtud kiiremaks2013 aastal tehtud Persona uuendused
 • Persona oskab nüüd töötaja lahkumisel puhkusekompensatsiooni arvutada
 • Puhkusetasude arvutamine ja muutmine ning 6 kuu tasude importimine ja sisestamine
 • Pearaamatukandeid on täiendatud seoses sotsiaalmaksukontode ja töötuskindlustuse kontodega
 • Pearaamatukannete eksporti on nüüd võimalik teostada ka StandardHansa formaadis
 • Kiiruse parandused
 • Lisandus uus aruanne „TSM“
 • Lisandus uus aruanne „Tööandja tõend kindlustatule“
 • Lisandus puudega lapse puhkuse maksuarvestus
 • Lisandus töövõimetuspuhkuse maksuarvestus
 • Parandatud on isapuhkuse tasu arvutust
 • TSD parandus seoses vanaduspensionäridega
 • Kontonumbri sisestamist on täiendatud
 • Töögraafikute moodul toetab nüüd ka Chrome viimast versiooni
 • Parandatud on dokumendimallide lisamist Firefox Mozilla kasutajate jaoks
 • Palgateatis
 • Pearaamatukanded
  • Kontoplaan
  • Konto sisestamine palgale
  • Konto sisestamine lisatasule
  • Töötajate gruppide tasude kontode kirjeldamine
  • Ametikoha sidumine töötajate grupiga
  • Vaikimisi puhkusereservi %
  • Puhkusereservi %-i erandite sisestamine
  • Kulukohtade lisamine
 • Lehel „Töötajad“ on täiendatud töötajate filtrit
 • Aruandesse "Lähenevad tervisekontrollid" on lisatud lisaväljade veerud
 • SEPA maksed ja IBAN
 • Struktuuripuus on võimalik üksuse ja ametikoha juurde dokumente lisada
 • Töö lehel näidatakse nüüd suuremat osa lisavälja sisestatud infost
 • Dokumentide lisamine õnnestub nüüd ka veebilehitseja Mozilla Firefox erinevate versioonide korral
 • Tasude sisestamist ja arvutamist on muudetud kiiremaks
 • Palgateatiste aknas on võimalik ära märkida isikud, kellele palgateatist soovitakse saata
 • Sotsiaalmaksu miinimummäära arvestatakse nüüd kuu maksustatava tulu kohta mitte väljamaksu summa kohta
 • Persona töögraafikust liiguvad tööaja andmed Persona palka
 • Persona võimaldab nüüd ka vanade profiilide peitmist
 • Dokumendipuusse uue dokumendi lisamise käigus teostataval kausta valimisel saab nüüd kausta valimise toimingut katkestada
 • Aruandeid „Puhkuseplaan“, „Puhkuseplaan allkirjastamiseks“ ja „Puhkused ja töökatkestused“ on muudetud
 • Aruandes „Tööl olevad isikud“ on muudetud profiili filtrit
 • Välja võetud isapuhkuse päevad ei mõjuta enam saadaolevate põhipuhkuste arvu
 • Töövõimetuspuhkuse korral jäetakse nüüd pühad puhkusepäevade hulgast välja
 • Persona töögraafikust liiguvad tööaja andmed ka Persona palka
 • Persona võimaldab püsiandmetes ära määrata lisatasude koefitsiendid
 • Lisatasu sisestamine ilma tunnitasuta.
 • Maksekorraldusfail avaneb ja salvestub nüüd õiges formaadis
 • Puhkusetasu arvutus tunnipalgalistel töötajatel tunnipalga järgi
 • Pensioni lehele on lisatud märkeruut „Esitas avalduse makse suurendamiseks 1% võrra“
 • Lapsepuhkuse päevatasu on 15,18 eurot
 • Lapsepuhkuse andmete salvestamist on parandatud
 • Persona võimaldab lehe „Puhkus“ kaudu sisestatud puhkusele töögraafikus tunde lisada.
 • Aruanne „Tööajatabel“ on värviline ja hoolduslehe jaoks on eraldi tähis HO
 • Aruanded „Puhkuseplaan“, „Puhkuseplaan allkirjastamiseks“ ja „Väljavõetud puhkused“ näitavad lapse- ja isapuhkustele korrektset kestvust
 • Aruanne „Puhkused ja töökatkestused“ näitab puhkustele korrektset kestvust
 • Aruande "Tööl olevad isikud" profiili filter töötab
 • Töövõimetuspuhkuse (7 päeva) hulka ei arvata riigipühi
 • Maksekorralduse fail on nüüd pangale vastuvõetaval kujul
 • Lehe „Palk ja lisatasud“ uus nimetus on „Tasude arvutus“ ja see on menüüs esimene
 • Lehe „Puhkused ja töökatkestused“ uus nimetus on „Puhkusetasud“ ja see on menüüs teine
 • Lehelt „Tasude arvutus“ on eemaldatud nupp „Lisa uus“
 • Personale on loodud ümberarvestuste funktsionaalsus
  • Perioodi avamine ja sulgemine
  • Märkeruut „Näita ümberarvestusi“
  • Avatud perioodi muutmine
  • Suletud perioodi muutmine
  • Ümberarvestuskannete parandamine
  • Ümberarvestuskannete kustutamine
 • Personale on paigaldatud ATS muudatusest tulenevad lisapuhkuse arvestuse muudatused
 • Muudatused teavituste süsteemis
  • Teavituse teksti lahtrisse saab nüüd 1500 tähemärgi asemel 3000 tähemärki sisestada.
  • Teavituse teksti lahter võimaldab nüüd Enter klahvi abil reavahet tekitada.
 • Parandatud on lapsepuhkuse, õppepuhkuse ja töövõimetuspuhkuse päevade kuvamist saadaolevates puhkuste paneelil
 • Personasse on loodud dokumendikaustade õiguste haldamise võimalus
 • Personast on eemaldatud koormuste kontroll
  • Eelmised Persona versioonid kontrollisid väga jäigalt, et struktuuri loodud ametikoha koormust mitte mingil tingimusel ei ületataks. Nüüd seda kontrolli enam ei ole.
 • Eraldiseisvat hüvitiste paneeli Personas enam ei ole. Nüüd sisestatakse hüvitised ja lisatasud ühtsele paneelile
 • Rippmenüüs nähaolevaid puhkuste ja töökatkestuste liike on võimalik korralikult järjestada
 • Aruannet „Tööle tulnud isikud“ on muudetud2012 aastal tehtud Persona uuendused
 • Kompetentside sisestamise vormile on võimalik juurde lisada lisavälju (sisestuslahtreid ja rippmenüüsid)
 • Sarnaselt kompetentsidega on endale sobilike nimetustega sisestuslahtreid ja rippmenüüsid võimalik lisada ka isiku põhiandmete vormile
 • Tervisekontrolli aruannetesse on lisatud töötaja isikukoodi veerg
 • Aruanne „Toimunud koolitused“ toob välja ka lahkunud isikute koolituskulud
 • Aruanne "Puhkused ja töökatkestused" arvab pühad haiguslehel oleku aja sisse
 • Toimunud koolituste aruanne näitab tulemuses isiku kehtivat ametikohta
 • Aruannet „Palgad“ on muudetud selliselt, et veeru nimetus Summa on asendatud nimetusega Palgamäär ja veeru Palgamäär järel on veerg Palk, kus on kajastatud isiku koormust arvestav palk.
 • Puhkuste sisestamise lehte on muudetud kiiremaks
 • Palga sisestamisel tuleb palgamäära lahtrisse sisestada isiku täiskoormuse palk. Palga real näidatakse isiku koormust arvestavat palga summat.
 • Lehele „Pension“ on lisatud uus paneel „Kogumispension“.
 • Koolituste üldvaate lehe paremasse serva on lisatud link "Otsi koolitusinfo.ee portaalist". Lingi vajutamisel avatakse www.koolitusinfo.ee leht.
 • Töögraafiku vaadet on muudetud selliselt, et korraga oleks näha rohkem töötajaid.
 • Töögraafikut on muudetud kiiremaks.
 • Kui töögraafiku vaates peatuda hiirega töötaja tööpostil, kuvatakse avanevas hüpikaknas töötaja töötunnid sel päeval ning vastavalt lõuna reeglitele maha arvestatud lõuna kestus. Kui ühel päeval on mitu tööposti, näidatakse töötundide summat, sõltumata sellest, millisel tööpostil peatuti
 • Töögraafik: IE 9 puhul on ära lahendatud probleem, mis ilmnes, kui graafiku vaates oli töötajate nimekiri nii pikk, et tekkis kerimisriba ja nimed ei mahtunud korraga ekraanile.
 • Töögraafik: Lahendus on leitud ka disainiga seotud probleemile, kus Mozilla Firefox ja Chrome korral ei olnud nimede ja graafikute read kohakuti.
 • Töögraafik: Isikutele saab puhkusi nüüd sisestada ka lehe Töötajad kaudu. Puhkuse sisestamiseks tuleb Personas liikuda järgmiselt: Töötajad > klikata isiku nimel > Puhkus > Lisa uus
 • Ametikoha andmete juurde on võimalik lisa tekstivälju ja rippmenüüsid. Loodavatele rippmenüüdele ja tekstiväljale saate te ise nimetused anda ning määratleda, millised nendest on täitmiseks kohustuslikud.
 • Puhkuste lehele on lisatud filtrid liik, ajavahemik ja puhkuseperiood.
 • Töökatkestuste leht on eemaldatud ja kõik töökatkestuste alla tehtud sisestused on tõstetud puhkuste lehele paneelile „Puhkused ja töökatkestused“. Lapsehoolduspuhkused, rasedus- ja sünnituspuhkused, haigused ja ajateenistused tuleb nüüd sisestada puhkuste lehele paneelile „Puhkused ja töökatkestused“.
 • Isiku koolituste lehel on koolituse nimetuse veerg muudetud pikemaks ja korraldaja lahter lühemaks
 • Struktuuris näidatakse nüüd ka töökatkestuse liiki, alguskuupäeva ja lõppkuupäeva.
 • Ametikohta valiku aknas näidatakse nüüd ametikohtade all ka isikuid. Isiku nimele vajutamise järel on võimalik akna paremas osas näha isiku töökatkestuse liiki, alguskuupäeva ja lõppkuupäeva. Ametikoha valiku aken avaneb kui liikuda Personas järgmiselt: Töötajad > Lisa uus > sisestada isikuanded > Töö > Määra ametikohale > Vali Ametikoht)
 • Rollide aknas on õiguste gruppide vahel nüüd suuremad vahed
 • Kui isik töötab samaaegselt mitmel ametikohal, siis näitab Persona isikut struktuuris mõlema ametikoha all. Varasemas versioonis Persona seda teatud tingimustel ei teinud.
 • ATS ametinimetuse valiku aknas on otsingu lahtrisse trükkimist mugavamaks muudetud. Kursor ei liigu enam trükkimise ajutise katkestamise järel sisestuslahtri ette otsa.
 • Töölepingu andmete aruanne toob nüüd välja ainult koduse aadressi . Kodune aadress on aadress, millel püsiandmetes on kood Aadress.
 • Isikut tõendavatele dokumentidele saab nüüd sisestada ka pikema aegumiskuupäeva kui 5 aastat.
 • Kuupäevade sisestamisel tekivad päeva, kuu ja aasta vahele punktid automaatselt.
 • Töögraafikud: Aruandele „Tööajatabel“ on lisatud filtrid „Tööpostid“ ja „Ainult valitud projekti/tööposti tunnid". Aruande tulemuses näidatakse ainult neid inimesi, kes on kuu jooksul vähemalt korra töötanud valitud tööpostidel. Kui märkeruut „Ainult valitud projekti/tööposti tunnid" on täidetud, näidatakse veergudel „Kuu töötunnid" ja „Perioodi töötunnid" ainult neid töötunde, mis on töötatud valitud tööpostidel. Teiste veergude arvutust parameetri märkimine ei muuda. Täiendus võimaldab välja võtta inimesed, kes on töötanud öövahetuses ning ka öövahetuses töötatud tunnid.
 • Töögraafikud: Aruandele „Tööajagraafiku väljatrükk“ on lisatud filter „Tööpostid“ ja summa rida. Summa real näidatakse kokku andmeid vaid valitud tööpostide kohta. Kui filtris on valitud konkreetne tööpost, siis kuvatakse ainult neid isikuid, kellel on sellesse kuusse filtris valitud tööpost kasvõi korra märgitud. Väljatrükil tuuakse aga ära nende isikute kõik tööpostid. Summa real näidatakse numbreid ainult filtris valitud tööpostide kohta. Summarida ei näidata siis, kui parameetris on valitud "1 inimene" lehel.
 • Töögraafikud: On loodud uus Excelis avanev aruanne „Päeva töögraafik“, kus kuvatakse graafiliselt (15 minutiliste sektoritena ruudustikus) töötajate tööaeg vahemikul 7:00 - 23:00. Näidatakse ainult neid inimesi, kes on valitud kuupäeval tööl. Kuvatakse ainult valitud projektis tehtud tööposte. 15- minutiline sektor märgitakse kui „tööl oldud" juhul, kui töötaja on sellest ajast tööl olnud vähemalt poole. Lahtris „Kestus" näidatakse ajavahemiku kestust tööle tuleku algusest kuni lõpuni (lõunaid ega pause maha ei arvestata)
 • Töögraafikud: Töö andmete alla on lisatud paneel „Projektid“, kus saab isikut projektidesse lisada ja projektidest kustutada. Paneel „Projektid“ võimaldab ka lihtsamini näha, millistesse projektidesse töötaja on lisatud.
 • Kasutajaõiguste süsteemi on täiendatud selliselt, et Personasse saab nüüd luua ka kasutajaid, kellel on ainult andmete vaatamise õigused (andmeid muuta ja kustutada nad ei saa).
 • On loodud automaat-teavituste saatmise süsteem, mis võimaldab töötajatele meeldetuletuslike e-mailide saatmist lähenevate puhkuste, vestuste ja mõningate teiste oluliste sündmuste lähenemisel. Uuri lähemalt aadressilt http://persona.fujitsu.ee/Wiki/Pages_Settings_Teavitused.ashx
 • Kõiki aruandeid on täiendatud filtriga „Aruande veerud“. See filter võimaldab teil valida, milliseid veerge te aruande tulemuses näha soovite.
 • Puhkuseplaani paneelil on parema arusaadavuse nimel nupu „Kinnita“ nimetus asendatud nimetusega „Kanna väljavõetud puhkustesse“. Ka nupu asukohta on muudetud. Enne asus nupp muutmise vormil, nüüd asub see vaatamise vormil.
 • Muudeti aruannet "Lahkunud töötajad" selliselt, et see tooks iga lahkunud töötaja puhul välja ainult selle ametikoha info, millelt isik lahkus st ametikoha, mille juures on märge „Lahkub asutusest“.
 • Eelmises Persona versioonis oli nii, et kui isiku ametikoha juurde oli märgitud teenistustähtaeg ja isik viidi üle uuele ametikohale, mille juurde teenistustähtaega märgitud ei olnud, siis puhkusearvestus pakkus saadaolevate puhkuste paneelil puhkusi endiselt kuni eelmise ametikoha juurde märgitud teenistustähtajani. Uues Persona versioonis eelmise ametikoha juurde märgitud teenistustähtaeg käesoleval teenistustähtajata ametikohal töötava isiku puhkusearvestust ei mõjuta.
 • Isikuandmete lehele on lisatud kontonumbri sisestamise ja residendi märkimise võimalus.
 • Aruandele „Isikuandmed“ on lisatud veerud „Kontonumber“ ja „Resident“
 • Isiku töö lehel ametikoha vormil on palga liigi ja riigi märkimise võimalus
 • Täiustatud kasutajaõiguste haldamise süsteem
  • Süsteem võimaldab luua Persona kasutajaid, kellel on õigus näha ja sisestada ainult teatud andmeid. Näiteks on võimalik luua kasutaja, kes näeb ja saab sisestada ainult tervise andmeid, näeb tervisekontrollide meeldetuletust ja tervisekontrollide aruanded. Õigusi saate muuta seadete alt (Seaded > Rollid)
 • Tervisekontrolli meeldetuletus toob läheneva tervisekontrolli välja ka siis, kui tervisekontrollil käimise kuupäev on sisestamata
 • Aruannet „Staažide täitumine“ on muudetud. Staaži täitumise kuupäeva näidatakse sarnaselt sünnipäevaga
  • Sünnipäevade korral on nii, et kui isik sündis 28. mail, siis tähistatakse sünnipäeva 28. mail.
  • Staažide puhul on nüüd sarnaselt, et kui isik asus tööle 15. septembril, siis staaži täitumist tähistatakse 15. septembril ja aruanne toob staaži täitumise kuupäevana välja 15 september.
 • Avalehelt on eemaldatud vasakpoolne menüü
 • Personasse on loodud õiguste süsteem, mis võimaldab luua kasutajaid, kes näevad ainult teatud üksustes/osakondades töötavate isikute andmeid.
 • Koolituste põhivaates on summa number ja valuuta tähis eraldi veergudesse tõstetud
 • Õppepuhkuse sisestamisel arvatakse saadaolevatest õppepuhkuse päevadest maha ka riigipühadele jäävad õppepuhkuse päevad.
 • Üksuse/osakonna andmete juures arvestatakse eraldi koosseisulise ja koosseisuväliste ametikohtade arvu.
 • Kõiki püsiandmeid on võimalik noolekeste abil järjestada, et rippmenüüdes ilmuks andmed soovitud järjekorras.
 • Aruande „Töölepingu andmed“ tulemuses on andmed sorteeritud perekonnanime ja eesnime järgi
 • Kõikide aruannete kuupäeva vahemiku filtrile on lisatud kontroll, mis kontrollib, et lõppkuupäev ei oleks väiksem kui alguskuupäev.
 • Erinevate palgaastmestike lõikes on võimalik kasutada ühesuguseid palgaastmete nimetusi.
 • Persona staažiarvestust on muudetud selliselt, et staažikalkulaator ja staaži aken arvestaksid staaži ühte moodi.
 • Seoses staažiarvestuses tehtud muudatustega parandati ära ka staažiaruannetes esinenud probleem, kus üksikute isikute korral näitas staaži aruanne isiku staažipäevi miinusmärgiga.
 • Aruandes „Esemed“ on muudetud tagastamise filter arusaadavamaks
 • Lisaväljade lahtrid ning filtrid on lisatud aruannetele „Tööle tulnud isikud“, "Tööl olevad isikud" , „Töölt lahkunud
  isikud“, "Lisatasud", "Hüvitised", "Palgad", "Lähetused", "Koolitusplaan" ja "Toimunud koolitused"
 • Blankettide kasutamise võimalus2011 aasta lõpus tehtud Persona uuendused
 • Võimalus sisestada kompetentse
 • Võimalus sisestada pensioneid
 • Automaatne töövõimetuspensionist tulenevate lisapuhkusepäevade arvestus
 • Kompetentside olemasolu kontroll tööaja planeerimisel
 • Võimalus peita tööaja planeerimise vaates kellaaegu, et korraga saaks kuvada pikemat perioodi
 • Aeguvate kompetentside meeldetuletus
 • Lisandusid Riigikantselei poolt nõutavad statistilised aruanded
  • Ametikohad ja ametnike kodakondsus
  • Asutusest lahkumised ja teised tööle asumised
  • Haridustase
  • Jaotus soo ja vanuse järgi
  • Kontrollaruanne
  • Teenistusse asumised perioodil
  • Teenistusstaaž
 • Lisandus aruanne "Kehtivad kompetentsid"
 • Lisandus aruanne "Aeguvad kompetentsid"
 • Lisandus aruanne "Töölt äraolekud"
 • Lisandus aruanne "Pensionid"
Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda