Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Osakondade/üksuste loomine

RSS
  1. Veenduge, et asute lehel Struktuur
  2. Vajutage lehe vasakus servas asuvale asutuse nimetusele
    • näidispildil on asutuse nimeks MKwork
  3. Vajutage nupule "Lisa alamüksus"
  4. Avanenud lehel sisestage osakonna/üksuse nimetus
  5. Sisestage osakonna/üksuse loomise kuupäev
  6. Vajutage nupule "Salvesta"
  7. Veenduge, et loodud osakond/üksus ilmus struktuuriImage

Image

Image


Seotud teemad

Struktuurist üldiselt

Ametikohtade loomine

Isiku määramine ametikohale, kui ametikoht on struktuuris olemas

Isiku ametikohale määramine, kui ametikohta struktuuris veel ei ole

Struktuurimuudatuse teostamine

Töö

Personaga töö alustamine

Tagasi / Personal sisukorda / Palga sisukorda