Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Palk ja lisatasud

RSS
Palga sisestamise aken (eraettevõtetele)

Image


Palga sisestamise aken koos palgaastmete sisestamise võimalusega (riigiasutustele)

Image
Juhul kui te soovite Personat seadistada selliselt, et palgaastmeid puudutavad rippmenüüd oleksid nähtavad, siis palun võtke ühendust Persona kasutajatoega.


Kui isikul muutub koormus või isik viiakse üle teisele ametikohale, siis lõpetab Persona automaatselt vana palga ja lisatasud ära ja loob uue ametikoha reaga seotud palga ja lisatasu kanded.


Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda