Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona palgaga töö alustamine

RSS
1. Märkige Personasse teie asutuse palgapäeva kuupäev, puhkusereservi % ja tõmmake Personasse Pensionikeskusest töötajate kogumispensionite info.
Persona paremal üleval servas Seaded > Asutuse seaded > Muuda

 • Kui te soovite, et iga isiku Personasse sisestamisel tõmbaks Persona isiku kogumispensioni andmed Pensionikeskuse lehel automaatselt Personasse, siis tehke järgnev seadistus:
  Seaded > Asutuse seaded > vajutage nimetuse "Kogumispensioni andmete kontroll" järel olevale lingile "Muuda" > pange täpp sõna "Jah" ette > vajutage nupule "Salvesta".
 • Kui te soovite, et Persona tõmbaks Pensionikeskuse lehelt Personasse kõikide isikute kogumispensionite info korraga, siis liikuge Personas järgmiselt:
  Seaded > Asutuse seaded > vajutage nimetuse "Kogumispensioni andmete kontroll" järel olevale lingile "Muuda" > vajutage lingile "Kontrolli ja uuenda kõigi töötajate andmeid" > vajutage nupule "Salvesta".

  (Loe lisa: Kogumispension)


2. Sisestage töötajatele hetkel kehtivate palkade ja lisatasude andmed
Töötajad > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil Palk vajutage Lisa uus > sisestage andmed > Salvesta (Loe lisa: Palk ja lisatasud)
Töötajad > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil Lisatasud ja hüvitised vajutage Lisa uus > sisestage andmed > Salvesta

(Loe lisa: Lisatasude sisestamine; Lisatasu maksmise kord; Juhatuse liikme tasu;Töövõtulepingu ja käsundusleping; Palga liikide ja töögraafikute seos)

2.1 Valige isikule sobilik palga liik
 • Kuupalk - tööaja andmeid ei tooda töögraafikust palgaarvestusse. Töötatud aeg arvestatakse välja puhkuste ja töökatkestuste põhjal (sh arvestatakse vajadusel tööle asumise ja töölt lahkumisega).
 • Tunnipalk - töötatud tunnid tuuakse töögraafikust palgaarvestusse. Tasu arvestatakse välja tegelikult töötatud tundide järgi. Kui isik töötab rohkem kui norm ette näeb, siis makstakse ületunnid välja samas kuus.

  Summeeritud tööajaarvestus:
 • Kuupalk (summeeritud) - normtunnid tuuakse töögraafikust palgaarvestusse. Tasu arvestatakse välja normtundide alusel. Kui isik töötab normist vähem tunde, siis saab ta normtundidele vastavat palka. Kui isik teeb ületunde, siis saab isik perioodi jooksul tehtud ületundide eest tasu perioodi lõpus.
 • Tunnipalk (summeeritud) - töötatud tunnid tuuakse töögraafikust palgaarvestusse. Kui isik teeb ületunde, siis makstakse talle perioodi lõpus välja ületundide koefitsiendi osa

2.2 Kui töötajal arvestatakse tulumaksuvaba miinimumi, siis märkige tema palga andmete sisestamisel ära ka maksuvaba miinimumi arvestamise kuupäev

Märkige isikule palga andmete sisestamisel maksuvaba miinimumi arvestamise kuupäevaks selle kuu esimene kuupäev, kuhu jääb töötaja esimese väljamakse lehe kuupäev. Persona kasutuselevõtul saab kasutajatugi teie palvel lisada maksuvaba miinimumi kuupäeva kõikidele isikutele skripti abil. Palgad peavad teil aga eelnevalt sisestatud olema.
2.3 Kui teil on kõikidel töötajatel sama palgapäev ja sama puhkusereservi %, siis te ei pea töötajale palga andmeid sisestades neid lahtreid ära täitma. Kui lahtrid on tühjad, siis võtab Persona need andmed seadete alt lehelt "Asutuse seaded". Ära täita tasub need lahtrid vaid nende isikute korral, kellel on teistest erinev palgapäev või puhkusereservi %. Kui töötajal erinevalt teistest puhkusereservi ei arvestata, siis tuleb puhkuseresevi lahtrisse sisestada 0.
2.4 Kui teil on kasutusel Persona tööaja planeerimine, siis tuleks teil kõikidele isikutele lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" lisada ka järgmised igakuiste tasude read ilma lõppkuupäevata (kui teil taolisi tasusid makstakse): öötöö, töötamine riigipühal, ületunnid ja nädalavahetuse tasu. Tasu lahtri võite jätta tühjaks - Persona võtab siis tasu paneelilt "Palk". Kui need read on sisestatud, siis lehel "Palgaarvestus" nupule "Arvuta" vajutamise peale küsib Persona töögraafikust tööaja andmed ja arvutab need tasud välja vaid siis, kui isikul töögraafiku järgselt on nendele tasudele õigus
2.5 Kui teil on kasutuses lisatasusid, mida arvestatakse proportsionaalselt töötatud ajale ehk puhkuse korral on isikul õigus vaid osale lisatasule, siis tuleb teil lehel "Püsiandmed" sektsioonis "Lisatasude liigid" nupu "Muuda" abil vastav lisatasu rida avada ja märge teha "Proportsionaalselt töötatud ajale" ette

3. Sisestage isikutele töövõimetuspensioni ja vanaduspensioni andmed
Töötajad > vajutage isiku nimel > Pension > Muuda
Töötajad > vajutage isiku nimel > Pension > Lisa uus


4. Kui te kasutate ka Persona tööaja planeerimise moodulit, siis tuleb iga töögraafikus planeeritava isiku lehel "Töö" teha järgmised muudatused:
Töötajad > vajutage isiku nimel > Töö
 • Vajutage paneelil "Ametikoht" nupule "Muuda"
 • Tehke märge "Planeeri tööaega"
 • Sisestage planeerimise alguskuupäev
 • Tehke märge "Lühendatud tööaeg (3h)"
 • Salvestage muudatus

 • Vajutage paneelil "Projektid" nupule "Lisa uus"
 • Valige projekt, milles töötaja töötab
 • Sisestage planeerimise alguskuupäev
 • Salvestage muudatus.

 • Kuupalgalisi kontoritöötajad töögraafikusse tavaliselt ei lisata, kui see planeerimise seisukohast oluline ei ole. Nendele märget "Planeeri tööaega" pole vaja teha.


5. Küsige Persona kasutajatoelt 6 kuu tasude importimise Exceli põhja. Sisestage töötajate varasema 6 kuu tasud ja töötatud kalendripäevad (pühadega ja pühadeta) kasutajatoe poolt saadetud Exceli põhjale. Kui 6 kuu tasud on imporditud, siis oskab Persona nende kuude põhjal isikutele puhkusetasusid ja haigushüvitisi välja arvutada.6. Sisestage isikute puhkuste ja haiguste andmed, et vastavaid tasusid oleks võimalik õigel hetkel välja arvutada ja maksta
Töötajad > vajutage isiku nimel > Puhkused ja töökatkestused > Lisa uus

6.1 Puhkuse ja haiguslehe andmete sisestamisel on oluline sisestada korrektne maksmise kuupäev. Vaikimisi pakub Persona maksmise kuupäevaks puhkusele eelneva eelviimase tööpäeva. Kui on tehtud märge "Makstakse järgmise palgaga", siis pakub Persona maksmise kuupäevaks palgapäeva.
 • Lehel "Puhkusetasud" otsitakse kõik väljamaksmisele minevad puhkused välja puhkuse juurde sisestatud maksmise kuupäeva alusel.
 • Persona paneb lehel "Väljamaksed" väljamaksulehele vaid need puhkused, mille maksmise kuupäev kattub väljamakselehe kuupäevaga.

6.2 Kui teil makstakse haigustasu muul moel, kui 3 esimest päeva tasustamata ja 5 järgmist 70%, siis seda saate seadistada asutuse seadete lehel (Seaded > Asutuse seaded > Haiguslehe päevade protsendid)
7. Töötajatele konkreetse kuu tasude välja arvutamiseks vajutage lehel "Tasude arvutus" nupule "Arvuta".
7.1 Vajadusel saate tasud Personasse importida (Vaata juhendit!)
8. Töötajatele puhkuse ja haigustasude välja arvutamiseks vajutage lehel "Puhkusetasud" nupule "Arvuta".9. Töötajatele kinnipidamiste kontrollimiseks liikuge lehele "Kinnipidamised"


10. Palkade välja maksmiseks koostage väljamakse leht. Loe lisaks (piltidega)!
Persona ülaservast Palgaarvestus > Väljamaksed > Lisa uus > sisestage andmed > Salvesta > isikute valimiseks vajutage lingile Vali > Salvesta.

 • Väljamakse kuupäevaks tuleb märkida kuupäev, mil väljamakse reaalselt teostatakse.
 • Maksude andmete vaatamiseks vajutage isiku tasude real näiteks brutosumma numbri peal.
 • Kui väljamaksuleht on tehtud, siis saate maksude andmeid vaadata ka aruandes "Palgaleht"


  Töötasusid saab väljamaksulehele lisada ka lehel "Tasude arvutus". Vaata juhendit!

  Puhkusetasusid saab väljamaksulehele lisada lehel "Puhkusetasud". Vaata juhendit!


Enamik palga aruandeid toovad tasude andmed välja vaid juhul, kui välja arvutatud tasud on pandud väljamaksulehele.


11. Aruanne "Palgaleht" võimaldab üle vaadata töötajatele makstavad tasud koos maksudega12. Aruanne "TSD"
12.1 Sisestage asutuse registrinumber lehel "Struktuur" kõige ülemise üksuse ehk asutuse andmete juurde.
Struktuur > märgistage ära asutuse nimetus > vajutage nupule Muuda > täitke ära lahter "Registrikood"
12.2 Veenduge, et töötajatele sisestatud lisatasu liikidele on püsiandmetes sisestatud väljamakse kood
12.3 Nipp: Kui te laete TSD Maksu- ja tolliametisse üles enne tasude välja maksmist, siis saate kindluse mõttes veenduda, et kõik maksud on korrektsed. Te saate Maksu- ja tolliametisse üles laetud TSD pärast kontrolli kohe ära kustutada.


13. Sisestage püsiandmetesse oma asutuse kontonumber ja veenduge, et töötajatel on lehel "Isikuandmed" kontonumbrid sisestatud
Seaded > Püsiandmed > Üldised > Pangakonto > Lisa uus
Töötajad > Vajuta isiku nimel > Lehel "Isikuandmed" vajuta "Muuda" > sisesta kontonumber > Salvesta. Aruande "Isikuandmed" abil saate kontrollida kõikide isikute konto numbri olemasolu korraga.


14. Koostage maksekorraldus. Loe lisaks (piltidega)!
Persona ülaservast Palgaarvestus > Väljamaksed > tehke märge väljamakse lehe ette > vajutage nupule "Koosta maksekorraldused" > täitke väljad avanenud aknas > salvestage fail oma arvutisse > laadige fail panka üles


15. Palgateatiste saatmine töötajate meilidele. Loe lisaks
Persona ülaservast Palgaarvestus > Palgateatised > Saada palgateatised meilile

Te saate asutuse seadete lehel seadistada, kas Persona saadab palgateatised alati töötajate töö meilile või isiklikule e-mailile.
15.1 Sisestage töötajatele töö e-posti aadressid
Töötajad > vajutage isiku nimel > Kontaktid > Lisa uus > valige liigi rippmenüüst töö e-post ja sisestage isiku töö e-posti aadress > Salvesta16. Pearaamatukanded - eksport finantstarkvarasse
17. Lõpparve tegemine konkreetsele töötajale

Töötaja lahkumisel asutusest tuleb kindlasti teha lehele "Töö" märge "Töötaja lahkub asutusest". Sellisel juhul näitab Persona palgaarvestuse moodulis lehel "Tasude arvutus" puhkusekompensatsiooni rida.Seotud teemad


Tagasi / Palga sisukorda