Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusetasud

RSS
Palgaarvestus > Puhkusetasud

Antud lehel näidatakse ainult neid puhkuseid ja haiguslehti, mis tuleb kuupäeva filtris valitud ajavahemikul välja maksta.
 • Kui te sisestate alguskuupäevaks ja lõppkuupäevaks 05.12.2021, siis toob Persona teile nähtavale kõik puhkused, millel on maksmise kuupäeva lahtris kuupäev 05.12.2021 ehk puhkused, mis tuleks 05.12.2021 välja maksta.
 • Sellel lehel ei näidata puhkuste/peatumiste liike, mille eest asutus töötajale tasu ei maksa st puhkuseliike, millele on püsiandmetes arvutusviisiks "Ei tasustata" määratud.

Puhkusetasude arvutamine
 • Puhkusetasude arvutamine ja väljamaksmine
 • Puhkusekompensatsioon
 • Lisainfo: Puhkused lähevad väljamaksulehele ka lehel "Väljamaksed" väljamaksulehte koostades. Oluline on teada, et kui te loote väljamaksulehe lehel "Väljamaksed" ja lisate isikud väljamaksulehele, siis paneb Persona väljamaksulehele ka kõik eelnevalt lehel "Puhkusetasud" välja arvutatud puhkusetasud, millel on lahtris "Maksmise kuupäev" sama kuupäev, mis on väljamaksulehel. Ehk lehel "Puhkusetasud" ei pea taoliste puhkuste korral eraldi nupule "Lisa lehele" vajutama. Küll aga on vaja seda teha, kui leidub puhkuseid, millel on väljamaksulehe kuupäevast erinev maksmise kuupäev.

 • MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

Puhkusetasu arvutamise aluste vaatamine puhkusetasu keskmise tasu alusel arvutamise korral:
 • vajutage konkreetse isiku puhkuse rea lõpus olevale nupule "Muuda" ja seejärel lingile "Arvuta".

NB! Puhkuse sisestamisel on oluline veenduda, et "Maksmise kuupäev" on korrektne.
 • Kõik valitud kuupäeval/kuupäeva vahemikus väljamaksmisele minevad puhkused otsitakse välja puhkuse juurde sisestatud maksmise kuupäeva alusel.
 • Persona paneb lehel "Väljamaksed" väljamaksulehele vaid need puhkused, mille maksmise kuupäev kattub väljamakselehe kuupäevaga.
 • Lehel "Puhkusetasud" saab valitud või loodavale väljamaksulehele lisada kõiki puhkusetasusid olenemata lahtrisse "Maksmise kuupäev" sisestatud tasust.

Puhkuse- ja haigustasude ümberarvestused järgmises kuus

Puhkusetasu või haigustasu juurde maksmine samas kuus, kui aruanded ei ole veel esitatud
 • Avatud kuus muutke ära puhkuse/haiguse kuupäevad ja vajutage "Arvuta" ja Salvesta.
 • Valige see isik isikute filtrisse ja vajutage "Lisa lehele", "Lisa uus", täitke väljad ja vajutage "Vali". Persona paneb selliselt väljamaksulehele ainult selle osa, mis on veel maksmata.
 • Lehel "Väljamaksed" saate loodud väljamaksulehe üle vaadata.Image

1. Arvuta tasud
 • arvutab välja valitud perioodi puhkuste, haiguslehtede ja hoolduslehtede tasud
 • tasusid on võimalik arvutada ka üksuste, liikide ja isikute kaupa
 • juba väljaarvutatud tasusid ümber ei arvutata

2. Lisa uus
 • lisab puhkuse nii lehele "Puhkusetasud" kui ka lehele "Puhkus"

3. Kustuta tasud
 • kustutab välja arvutatud tasud, kuid jätab puhkuste andmed alles
 • kustutatakse ära ainult need välja arvutatud tasud, mille valitud filtrid välja toovad
 • ei kustuta ära tasusid, mis on juba väljamaksulehel ehk millel on veerus "Makstud" sõna Jah.

4. Lisa lehele - võimaldab lisada lehel näha olevad välja arvutatud puhkusetasud väljamaksulehele. Vaata juhendit!

5. Punane ristike isiku puhkuse andmete rea lõpus
 • kustutab isiku puhkuse sellelt lehelt ja ka lehelt "Puhkus".

6. Muuda
 • muudab valitud rea puhkuse andmed sellel lehel ja ka isiku juures
 • Kui te vajutate pärast nupule Muuda vajutamist nupule Arvuta, siis avaneb teile aken, mis näitab isiku 6 kuu tasude andmeidKui arvutusmeetod on "Säilitada muutumatu tasu", siis kasutab Persona järgmist valemit:
 • Kuupalk / (kuu tööpäevad-pühad) * puhkuse tööpäevad
 • Tunnitasu * puhkusepäevi (kalendripäevad) * 8h * koormus
 • Tunnitasu * puhkusepäevi (tööpäevad) * 8h * koormus
  Arvesse võetakse selle kuu palk, kuhu puhkus jääb.

Haigustasu arvestus, kui isik ei ole peale tööle asumist töötasu saanud.
 • Kui isikul on lehel „Palk ja lisatasud“ kuupalk 1000€ alates 01.09.2016, kuidas sellisel juhul haiguslehe 15.09-18.09 tasu tuleks arvestada?
  Septembris on 30 kalendripäeva ja ühe haiguspäeva tasu tuleb 1000/30*1*0,7=23,33€

 • Kui isikul on lehel „Palk ja lisatasud“ tunnipalk 6€ alates 01.09.2016, kuidas sellisel juhul haiguslehe 15.09-18.09 tasu tuleks arvestada?
  Oletame, et töötaja töötab täistööajaga, septembris on 176 töötundi, ühe haiguspäeva tasu 6*176/30*1*0,7=24,64€


Tasustatud hooldusleht - tasu arvestamine
 • makstakse 2023. a kuni 5 tööpäeva töötasu alammäära alusel. Päevatasu saadakse alammäär/kalendriaasta tööpäevadega * 12, ehk 2023. aastal: 725/254*12=34,25.

Kuidas Persona leiab keskmise tasu arvutuse 6 kuud, mida arvesse võtta:
 • Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.
 • Teisisõnu tuleb arvesse võtta eelviimase tööpäeva kuule eelnevad 6 kuud. Kui isik läheb puhkusele 1. septembril, tuleb aluseks võtta eelviimase tööpäeva kuule (august) eelnevad 6 kuud (veebruar-juuli). Seejärel vaatab Persona, kas eelviimase tööpäeva kuule eelneva kuu tasu on välja makstud (ei kontrollita mitte tegelikku palgapäeva, vaid kokkulepitud palgapäeva - st asutuse seadete all märgitud palgapäeva) enne eelviimast tööpäeva. Kui ei ole, siis hakatakse kuid tagasi lugema mitte eelviimase tööpäeva kuule eelnevast kuust, vaid sellele eelnevast kuust, mis on eelviimaseks tööpäevaks välja makstud.
 • 6 kuu tasud - milliste kuude tasud lähevad arvesse puhkusetasu arvestamisel
 • Puhkusetasude arvutamine ja muutmine
 • Kui isik läheb puhkusele kohe pärast tööle asumist selliselt, et 6 kuu tasude lehel on veel nullid, siis arvutab Persona isikule tasu muutumatu tasu alusel (ka juhul, kui märge on "Keskmise tasu alusel" peal).Haigusleht - kuidas Persona teab, millise määraga milliseid päevi tuleb tasustada?
 • See on seadistatav seadete all lehel "Asutuse seaded" sektsioonis "Haiguslehe päevade protsendid"

ImageMIDA VEEL TÄHELE PANNA?

 • Puhkusekompensatsiooni rida ei ole puhkuste seas.
  Puhkusekompensatsiooni rida näitab Persona lehele "Tasude arvutus"

 • Puhkus maksti välja ja on endiselt väljamaksulehel, aga Persona pakub seda puhkust uuesti kui maksmata puhkust.
  Persona lubab lehel "Puhkus" väljamakstud puhkuste kustutamist, et oleks võimalik vajadusel ümberarvestusi teha. Kui aga välja makstud puhkus on ekslikult ära kustutatud ja tagasi lisatud, siis ilmub see puhkusetasude lehele nagu maksmata puhkus, kuna seosed selle puhkuse ja väljamaksulehe vahel on ära kustunud koos kustutamise toiminguga.

 • Persona pakub puhkusetasu maksmise kuupäeva palgapäeval puhkuse alguskuupäeva järgi. Oleks vaja aga lõppkuupäeva järgi
  Palun pöörduge Persona seadistamiseks kasutajatoe poole. Kood, mille abi kasutajatugi seda teha saab on JrgPalgapaevPuhLoppKpJargi.

 • Puhkus ei ilmu palgaarvestuse puhkusetasude lehele
  Tegemist on tasustamata puhkusega või puhkusega, millel on püsiandmetes märge "Peida valikutest".

 • Kuidas on kõige parem jälgida neid töötajaid, kes tahavad puhkuseraha ette?
  • Puhkusetasude lehel on selle jaoks veerg "Koos palgaga".
   Image
  • Aruandes "Puhkused ja töökatkestused" on selle jaoks veerg "Makstakse järgmise palgaga".
  • Avalehele saab seadistada ka puhkuste meeldetuletusi.
   Kui lähete lehele Seaded > Minu seaded > Avalehe meeldetuletused > Lisa uus. Loe lisaks.

 • Miks Persona arvutab tänase töölepingu korral eelmise ametikoha käsunduslepingu tasu 6 kuu tasude hulka?
  Tõenäoliselt on eelmisele ametikohale lisamata märge "Töötaja lahkub asutusest". See märge tuleks lehel "Töö" ametikoha andmete juurde panna alati siis, kui ära täidetakse lahter "Lõpp". Alati, kui lõpeb tööleping või VÕS leping tuleb teha märge "Töötaja lahkub asutusest".

 • Inimesed, kelle puhkus jäi juuli lõppu ja peale palgapäeva, said puhkuseraha augusti kuu palgaga. Teistel, kes puhkasid juulis enne palgapäeva (28.07), oli väljamakse juulis. Mida me peaksime tegema, et väljamakse toimuks samas kuus ka olukorras, kus puhkus on vastavas kuus ja peale palgapäeva?
  Personal on oskus pakkuda välja puhkusetasu maksmist kas palgapäeval või eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Puhkusetasu palgapäeval saab ka seadistada selliselt, et see oleks kas palgapäev peale puhkuse algust või peale puhkuse lõppu. Antud olukorras see parameeter teid ei aita. Sellistel puhkudel päästab vaid puhkusetasu maksmise kuupäeva käsitsi muutmine või siis valik ilma palgapäeva linnukeseta, siis pakutakse maksmise kuupäevaks eelviimast tööpäeva enne puhkuse algust.

Täiendavad seadistusvõimalused:
 • Personat on võimalik seadistada selliselt, et kui töötaja on soovinud puhkusetasu koos palgaga, siis Persona pakuks puhkusele maksmise kuupäeva puhkuse alguskuupäeva järgi (st puhkuse alguskuupäevale järgnevat palgapäeva). Kood: JrgPalgapaevPuhLoppKpJargi 0.
 • Personat saab seadistada selliselt, et välja makstud puhkust ei oleks võimalik kustutada. Meie seda seadistust ei soovita, kuna puhkust on vaja kustutada ümberarvestuste tegemise jaoks oludes, kus puhkusetasu on välja makstud, aga isik tegelikult ei puhanud, ja meie juhendid käsitlevad ainult seda ümberarvestuste tegemise viisi. Kui te olete leidnud enda jaoks lahenduse, kuidas te taolises olukorras ümberarvestused teete teisiti, siis kasutajatugi saab teie tungival soovil selle seadistuse sisse lülitada. Kood: KontrolliPuhkusVmLehel
Seotud teemadVõtmesõnad: alammäär

Tagasi / Palga sisukorda