Persona V3 töögraafikud

Modified on 01/12/2023 16:53 by Administrator — Categorized as: UncategorizedOluline info:
* Kui isikul on mitu paralleelselt kehtivat ametikohta, siis summeerimise periood peab olema kõikidel ametikohtadel ühesugune
* Puhkuseid ei tohiks töötajale enne Personasse sisestada, kui isik on lehel "Töögraafik" nähtav (see tähendab, et isikule on lehel "Töö" tehtud märge "Planeeri tööaega" ja isik on lisatud projekti). Kui isik ei ole lehel "Töögraafik" nähtav, siis lehe "Puhkus" kaudu sisestatud puhkused lehel "Töögraafik" ei kajastu.
A

Alaealiste normtunnid graafikus

AruandedG

Graafiku automaatne täitmine (link "Täida töögraafik")

Graafiku täitmine

Graafiku vaatamine kellaaegadega ja kellaaegadetaH

Haiguslehtede sisestamine

Haiguslehest tulenev normivähendusI

Isikute filter

Isikute järjekorra muutmine projektisK

Keskmise tööaja arvestus

Kinnitamine

Kinnituse eemaldamine

Koolituste sisestamine

Kontrollid andmete sisestamisel

Kommentaari lisamine ja vaatamine

Kulukoha sidumine projektigaL

Lõuna reeglite sisestamine

Lõunate arvestamine öötöö korral

Lühendatud tööpäev ja öötöö

Lühendatud tööpäev ja palga liikM

Mitme tööposti sisestamine samale päevale

MusterN

Normtunnid - Tööaja normi arvutamine

Normtunnid - Perioodi normtundide selgitused + töötundide selgitused

Normtunnid - Selgitused normtundide vähendamise osas haiguslehe korral

Normtunnid - Haiguslehele normivähenduse sisestamine

Normtunnid - Puhkus nädalavahetusel ja normi vähendamine (graafiku alusel töötajad)

Normtunnid - Haiguslehtede sisestamine erinevate moodulite kasutamise korral

P

Projektide loomine

Projektide järjestamine

Puhkused ja haigused Persona Personali kasutamise korral

Puhkuse, haiguslehe või vaba päevaga isikute töögraafikute vaatamine

Puhkus nädalavahetusel ja normi vähendamine (graafiku alusel töötajate korral)

Päevavaade

Puhkeaja nõude rikkumiste vaatamine

Puhkuseliikide nimetuste seadistamine töögraafikute vaate ja aruannete jaoksR

Riigipühale eelnev lühendatud tööpäev 3h lühendatudS

Sessiooni pikkuse info

Summa rida

Summeerimise perioodi muudatus

T

Täida töögraafik

Töögraafiku automaatne täitmine

Töögraafiku käsitsi täitmine

Tööaja normi arvutamine

Töögraafiku kopeerimine ühest kuust teise

Töögraafiku kinnitamine

Töögraafiku kuuvaade

Töögraafiku päevavaade

Tööpostide liigutamine

Tööpostide/vahetuste loomine

Töötaja lisamine graafikusse

Töötajad

Töötajad graafikus

Töötaja ei ilmu graafikusse - miks?

Töötajate sidumine projektiga

Töötundide ja normtundide numbrid

Tükitööde funktsionaalsuse kasutusele võtmise juhendU

Uue töötaja lisamine Personasse ja töögraafikusseV

Veateadete selgitused

Vaikimisi tööpostide seadistamine

Värvide tähendused

Vaba päev

Valvetunnid ja valvetasuÕ

Õhtutunnid ja õhtutundide lisatasuMIDA VEEL TÄHELE PANNA?

Tagasi / Avaleht